Akcja Katolicka Diecezji Płockiej prosi o modlitwę Litanią do św. Jana Pawła II

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej prosi o modlitwę za Kościół i Ojczyznę Litanią do św. Jana Pawła II. Publikujemy apel z Fb organizacji.

Jp2-mozaika.jpg

Szanowni Państwo
Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej,

W tym wyjątkowym dla wszystkich czasie Wielkiego Postu, czasie, w którym niektóre środowiska próbują zniszczyć nasze chrześcijańskie wartości, do których obrony wzywał Święty Jan Paweł II, nie możemy pozostać bezczynni.

W imię odpowiedzialności za Ojczyznę, rodzinę i każdego z nas, zwracamy się do wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z prośbą o codzienną modlitwę za Kościół i Ojczyznę LITANIĄ DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Prosimy też o włączanie się we wszystkie dobre dzieła, podejmowane w naszych środowiskach i parafiach. Wierzymy, że nasz Święty Papież, patron Akcji Katolickiej wyprosi nam potrzebne łaski wierności temu, co głosił i odpowiedzialności za Chrystusowy Kościół

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę