91. rocznica objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 22 lutego 2022 r. odbyły się uroczystości w 91. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej. Wydarzyło się to w Płocku 22 lutego 1931 roku: - Dziś jest święto wyznania naszej wiary. Dziewięćdziesiąt jeden lat temu wyznała ją siostra Faustyna modląc się po raz pierwszy słowami: „Jezu, ufam Tobie” - powiedział podczas Eucharystii biskup płocki Piotr Libera.

Miłosierdzie Płock
plock.gosc.pl

22 lutego 1931 r. św. s. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w klasztorze w Płocku (obecnie Stary Rynek 14/18) po raz pierwszy zobaczyła Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie”. W 91. rocznicę tego wydarzenia jubileuszowej Eucharystii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku przewodniczył biskup płocki Piotr Libera.

W homilii przypomniał słowa z „Dzienniczka” św. s. Faustyny, że „jeśli dusze nie uwielbią miłosierdzia Mojego - mówi Jezus - wszystkie zginą” (Dz 965). Zaznaczył, że obecnie moc ducha gaszą ludzkie grzechy i lęki oraz nagłaśniane w mediach skandale z udziałem ludzi Kościoła. O ludzkiej kruchości wciąż przypomina pandemia koronawirusa, a na wschodzie Europy przeraża realne widmo wojny.

Bóg jednak po cichu działa, choć nie narzuca swojej miłości siłą i nie zmusza do wiary. Jego „słaba dobroć” pozwala człowiekowi na jej przyjęcie lub odrzucenie. Wobec słabego człowieka, poranionego przez grzech, Bóg jakby „redukuje swoją wszechmoc”, przychodzi tylko w białej szacie, z sercem otwartym, z którego wypływają dwa promienie krwi i wody – „jako zdrój miłosierdzia dla nas”.

- Dziś jest święto wyznania naszej wiary. Niemal dwa tysiące lat temu wyznał ją Piotr: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. Dziewięćdziesiąt jeden lat temu wyznała ją siostra Faustyna modląc się po raz pierwszy słowami: „Jezu, ufam Tobie”. Ufne przylgnięcie do tego wyznania i obrazu objawionego nad brzegami Wisły jest antidotum na noc i na ciemności Złego ducha – powiedział hierarcha.

Przypomniał, że w 1931 roku Pan Jezus objawił się św. siostrze Faustynie jakby w „przedsionku piekła”: w świecie szalał ogromny kryzys ekonomiczny, gospodarczy, rodziły się groźne, zbrodnicze ideologie, po pierwszej wojnie światowej wkrótce zaczęła się druga, jeszcze straszliwsza. Wobec tego, co dzisiaj dzieje się w świecie, w Kościele i w rodzinach, też trzeba przylgnąć mocno do tego obrazu i do wyznania: „Jezu, ufam Tobie”.

Bp Libera dodał, że wyznanie wiary w Boże miłosierdzie oznacza „miłość gorętszą, przebaczanie bliźniemu, wiarę ranom Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, ufność w Bogu większą od rozpaczy, pełnienie woli Bożej i wysławienie Jego dobroci”. Wyznać miłosierdzie, to znaczy głosić pokój światu pogrążonemu w mroku, stojącym przeciw sobie na granicach, skłóconym w rodzinach, poranionym i tracącym wiarę, chorym i umierającym, największym grzesznikom.

Podczas Eucharystii w procesji z darami do ołtarza przyniesiono m.in. nowe wydawnictwo „Betlejem orędzia o miłosierdziu Bożym” oraz dar duchowy, w którym wzięło udział ponad 400 osób z 28 diecezji w Polsce - chodziło o odmówienie 91 Koronek do Miłosierdzia Bożego. Akcję tę zainicjowano w ramach Wielkiej Nowenny przed 100. rocznicą objawienia.

Na zakończenie Eucharystii zaśpiewano suplikacje o pokój w Europie i Ojczyźnie. Podczas Eucharystii śpiewał Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny i Wiktora Bramskich.

We wspólnej modlitwie uczestniczyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z m. Petrą Kowalczyk ISMM, przełożoną generalną i s. Dianą Kuczek ISMM, przełożoną płockiego klasztoru oraz ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Obecny był Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II, który w płockim sanktuarium kształtuje swoją duchowość, licznie przybyli czciciele Bożego miłosierdzia, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, Wspólnota „Faustinum”.

Za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże bp. Piotrowi Liberze podziękowała m. Petra Kowalczyk: - Słowa te były nam pomocne w budowaniu sanktuarium Bożego Miłosierdzia w naszych sercach i duszach. One zapraszają nas do podążania drogą zaufania. Wierzę, że ta uroczystość pomogła nam powiedzieć Jezusowi za św. Piotrem - „Ty jesteś Synem Boga żywego”, za św. siostrą Faustyną „Jesteś samym miłosierdziem”, a nade wszystko wypowiedzieć nasze osobiste „Jezu, ufam Tobie” – podkreśliła matka generalna.

Uroczystość jubileuszową transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej, reprezentowali je ks. dyrektor Krzysztof Świerczyński i wicedyrektor Michał Wichłacz.  

Z okazji uroczystości można było nabyć cegiełki oraz „Trufle św. s. Faustyny” – pieniądze zostaną przeznaczone na dokończenie budowy sanktuarium, która trwa od 2015 r. Budowę można też wesprzeć na portalu udasie.pl.

O godz. 19.00 w ramach akcji „Zapal Światło Miłosierdzia” w oknach domów, a także przy kapliczkach i krzyżach, na znak duchowej łączności z płockim sanktuarium, zapalano symboliczne światło. Poza tym w nocy z 22 na 23 lutego zaplanowano całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, z udziałem różnych wspólnot.

Jubileuszową uroczystość w Płocku poprzedziły trzydniowe rekolekcje „Doświadczyć Bożego Miłosierdzia”, które wygłosił biblista ks. Sławomir Czajka, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.