428. inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku 13 października br. odbyła się 428. inauguracja roku akademickiego. Eucharystii w kaplicy Dobrego Pasterza przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski: - Warto starać się w każdym czasie iść za Chrystusem w sposób prosty i godny, nie poddawać się w zderzeniu ze światem, który jest coraz bardziej głuchy na Ewangelię - stwierdził biskup. Na inauguracji obecny był także biskup senior Piotr Libera.

Inaguracja Wsdc 2022
foto: fan[age @wsdplock

Bp Milewski przypomniał, że płockie seminarium obchodzi 428. inaugurację, a tak dużym stażem może się poszczycić mało seminariów w Polsce. Odwołując się do czytań z dnia stwierdził, że podkreślają one „tajemnicę wybrania”, jednak kapłaństwo to też odpowiedzialność. W Ewangelii Łukaszowej (Łk 11,47-54) jak refren wybrzmiewa przestroga: „Biada!”.

- Słowo „biada” jest adresowane do nas: do nas kleryków, do nas księży profesorów, do nas biskupów. Biada nam, gdy dajemy złe świadectwo. „Klucze poznania” zobowiązują do życia według Ewangelii, zgodnie z nauczaniem i tradycją Kościoła. Jezusowe „biada” powinno być dla nas skuteczną przestrogą, znakiem „stop”, „czarnym punktem” na ruchliwej trasie życia i posługi kapłańskiej - głosił biskup.

Dodał, że można się ustrzec przed Jezusowym „biada”, gdy wciąż na nowo i cierpliwie buduje się relację przyjaźni z Mistrzem Jezusem Chrystusem, który powołał do służby Bożej; gdy codziennie, niekiedy żmudnie, troszczy się o kapłańską tożsamość. Warto starać się w każdym czasie i każdym miejscu iść z Chrystusem w sposób prosty, skromny, ufny i godny, nie poddawać się w zderzeniu ze światem, który jest coraz bardziej głuchy na Ewangelię i pociąga swoimi „urokami”.

Bp Milewski zaznaczył, że rozpoczęcie nowego roku formacyjnego przypada w liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna związanego z Zakroczymiem w diecezji płockiej, założyciela 29 zgromadzeń zakonnych, z których 17 działa do dziś. Życie tego błogosławionego to niezwykle ciekawa historia, pełna zwrotów akcji, pouczająca. Ten „niebanalny zakonnik” dobrze nadaje się na duchowego patrona inauguracji.

Bł. Honorat Koźmiński żył w bardzo ciężkich czasach dla Ojczyzny i dla Kościoła: Polska była pod zaborami, nastąpiła kasata zakonów, nad wszystkimi dziedzinami kościelnego życia ciążył terror. Błogosławiony miał receptę na trudności: gorącą modlitwę.

Po Eucharystii, w Sali Biskupów WSD, wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się obecnych oraz byłych już alumnów, aktualnie księży. Otrzymali je: ks. mgr Sebastian B. Trędowicz - za całokształt pracy społecznej na rzecz seminarium; ks. Bartosz Rogowicz – wyróżnienie z nagrodą w ramach konkursu „Dyplom dla Płocka” (przyznawane przez kapitułę miejską); diakoni Cezary W. Zawada i Piotr Majtyka – za bardzo dobre wyniki nauczania; alumni Cezary Jasiński (V rok) i Piotr Jurczyński (1V rok) – z bardzo dobre wyniki nauczania.

Rok Propedeutyczny (tzw. zerowy) w płockim seminarium rozpoczęło pięciu mężczyzn. Pochodzą z parafii: Zakroczym, Kraszewo, Rościszewo, św. Jana Kantego w Mławie i Dobrzyń n. Wisłą. Odbyła się immatrykulacja dwóch studentów pierwszego roku, którzy odebrali indeksy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykład inauguracyjny pr. Kościół jutrzejszego dnia” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie.

Studia w płockiej Alma Mater w roku akademickim 2022/2023 odbywać będzie 23 alumnów.