40. Pielgrzymka Piesza z Płocka weszła na Jasną Górę (1)

Na Jasnej Górze 14 sierpnia 2021 r. zakończyła się jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej, która odbyła się pod hasłem „Idziemy z Józefem”: - Nabierzmy Ducha Świętego i podnieśmy głowy. Uczyńmy wszystko, co Jezus Chrystus nam mówi i do czego Bogurodzica, nasza moc i siła, nas zaprasza - zwrócił się do pątników na Jasnej Górze biskup płocki Piotr Libera. Po raz 9 głównym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Jacek Prusiński.

Koniec 40 Ppdp

Bp Piotr Libera powiedział do pielgrzymów, że 40 lat pielgrzymowania na Jasną Górę jest przypomnieniem 40-letniej wędrówki Ludu Wybranego przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Przez minione lata bardzo zamienił się świat i Ojczyzna. Duch, który tchnął z Jasnogórskiego Wieczernika, zmienił oblicze ziemi.

Najpierw pielgrzymi wyruszali w drogę z „domu niewoli”. Mimo to każdy pątnik był bratem i siostrą, i przez wspólny, pątniczy trud stawał się kimś bliskim, z kim dzieliło się „żar płynący z sierpniowego nieba i ulewny deszcz zalewający namioty”.

Bp Libera przypomniał, że pielgrzymi z Płocka zawsze docierają na Jasną Górę 14 sierpnia: to dzień niezwykły, naznaczony wspomnieniem jednego z najgorliwszych synów Maryi Niepokalanej - św. Maksymiliana Marii Kolbego.

- Symboliczne było zawsze wejście na jasnogórski szczyt właśnie tego dnia. To tak, jakby ten odważny w pokorze i wielki w miłości święty - męczennik z Auschwitz brał nas za rękę - i tak jak mówił swym braciom w Niepokalanowie, tak mówił jakby również nam, zwłaszcza w najtrudniejszych czasach próby: Immaculata vincet - Niepokalana zwycięży! – zaakcentował biskup płocki.

Pasterz Kościoła płockiego przypomniał, że w ciągu minionych lat „zmieniały się krajobrazy ojczyste”, wreszcie nadeszła wolność, a ludzie „nie boją się myśleć i mówić tego, co myślą”. Tak było aż do lat ostatnich, naznaczonych pandemicznym reżimem, kiedy trzeba było znowu „w cieniu wielkiego lęku o życie i zdrowie swoje i bliskich mierzyć się z codziennością”. Ale i w tych trudnych warunkach „płocka sztafeta wiary, biegnąca z ufnością do serca Matki, dotarła do swego celu”.

Hierarcha zaznaczył, że w tym roku do Maryi pątników prowadził św. Józef. Raz jeszcze pewną i bezpieczną ręką przyprowadził swoje dzieci do Jezusa i do Maryi - jego największych skarbów. Podziękował też wszystkim osobom i służbom, którzy organizowali pielgrzymkę, bo „Pan Bóg działa przez ludzi”. Miłość Boga pokazuje przez konkretnych ludzi, nie jest zamknięta na żadną ludzką potrzebę.

Bp Libera przypomniał ponadto, że zaledwie 5 lat temu w parafiach diecezji płockiej gościła pielgrzymująca Matka w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Bardzo cieszono się wtedy duchowym odrodzeniem wspólnot pod sercem przychodzącej Matki. Ona od wieków nakazuje jedno: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie Syn”.

- Nabierzmy Ducha Świętego i podnieśmy głowy, na przekór prorokom nicości, wieszczącym koniec Kościoła, wbrew ludziom, którzy nie mają już w sobie nadziei bądź ulegli kolonizacji ideologicznej. Ale również i dla nich jeszcze raz uczyńmy wszystko, co Jezus Chrystus nam mówi. Uczyńmy wszystko, do czego Ona nas zaprasza, Bogurodzica, po dawnemu moc nasza i siła – głosił biskup.

Jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę odbyła się w dniach 6-14 sierpnia, pod hasłem „Idziemy z Józefem”. Głównym przewodnikiem pielgrzymki po raz 9. był Jacek Prusiński, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku.

Pielgrzymka miała charakter sztafety: każdego dnia pielgrzymowała inna grupa, pod kierunkiem swojego księdza przewodnika. Wyjątkami były pierwszy i ostatni dzień. Pierwszy dzień był Dniem Wdzięczności za minione pielgrzymki, mogli w nim wędrować wszyscy chętni pątnicy. Podobnie było 14 sierpnia, gdy pątnicy wchodzili na Jasną Górę.

Poszczególne grupy pielgrzymkowe docierały na szlak pielgrzymi autokarami, a potem pieszo pokonywały wyznaczony odcinek. Najliczniejsza okazała się grupa biała (Ciechanów, Strzegowo), licząca około 200 osób. Poza tym po około 160 osób liczyły grupy srebrna (Pułtusk, Serock) i błękitna (Nasielsk, Zakroczym). Pielgrzymom na różnych odcinkach trasy towarzyszyli biskupi: Piotr Libera i Mirosław Milewski.

Tradycyjnie pątnicy mogli przyjąć szkaplerz, przystąpić do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Różańca Pielgrzymkowego czy podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Była też Msza św. prymicyjna – z przewodniczeniem księży neoprezbiterów.

Pątnikom pieszym towarzyszyli pielgrzymi duchowi, uczestniczący w wieczornych Apelach Jasnogórskich w swoich parafiach. W zamian mogli liczyć na modlitwę i kartkę z pozdrowieniami z trasy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę