40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Przasnysz i Rostkowo – miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką były miejscem pielgrzymowania dzieci i młodzieży z diecezji płockiej w jubileuszowej 40. Pielgrzymce, w sobotę 17 września br. Mszom św. z udziałem obu grup przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Koncert i świadectwo dał Tau – nawrócony raper. W organizację przedsięwzięcia zaangażowało się około 150 wolontariuszy.

Wyrusz 2022
Foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

Jubileuszowa 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki (1550-1568) - do Rostkowa i Przasnysza odbyła się w sobotę 17 września pod hasłem „Wyrusz!”, w przeddzień wspomnienia liturgicznego Świętego, który jest głównym patronem diecezji płockiej.

Pielgrzymka dzieci (klasy 1-7 szkół podstawowych) rozpoczęła się na placu przy kościele farnym w Przasnyszu – miejscu chrztu św. Stanisława Kostki. Dzieci (ponad 2.250 osób) najpierw uczestniczyły w Mszy św. z przewodniczeniem bp. Mirosława Milewskiego, kazanie do nich wygłosił ks. Paweł Sobiecki, pracownik wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Potem dzieci w pieszej pielgrzymce dotarły do oddalonego o 6 km Rostkowa.

W miejscu urodzenia św. Stanisława Kostki dzieci wzięły udział w spektakularnym Festynie św. Stanisława. Mogli między innymi poznać dokładną historię Rostkowa i świętego Patrona, wziąć udział w grze terenowej, animacjach, zwiedzić historyczne obozowisko. Swoje stanowiska na festynie miały między innymi ruchy działające w diecezji płockiej czy Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Kolorytu wydarzeniu nadawały stroje z epoki, w które ubrani byli uczestnicy i organizatorzy wydarzeń historycznych. W organizację Festynu św. Stanisława włączyła się gmina Czernica Borowe z wójtem Markiem Brzezińskim.

Podsumowanie pielgrzymki odbyło się na placu przy Szkole Podstawowej w Rostkowie. Losowano nagrody - kuponami były zakładki do książek ze św. Stanisławem, które wcześniej otrzymali młodzi pielgrzymi na pamiątkę pielgrzymki. Szczęśliwcy mogli wylosować tablet, głośniki czy słuchawki bezprzewodowe.

Pielgrzymka młodzieży (klasy 8 szkół podstawowych i szkoły średnie) rozpoczęła się w Rostkowie - zjazdem pielgrzymów, nawiedzeniem kościoła, przejściem „ścieżki edukacyjnej” o św. Stanisławie Kostce. Grupa z Opinogóry dotarła do Rostkowa pieszo, a grupa z Popowa Kościelnego - na rowerach.

Potem młodzież wyszła w pieszej pielgrzymce do Przasnysza. Tam w hali sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu spotkał się z nimi Maciej Kozłowski, twórca bloga „Z Bogiem ziomek”. Podkreślił między innymi, że wraz z wiarą człowiek otrzymuje wolność i odwagę. Zwrócił też uwagę na to, że gdy Bóg daje jakieś pasje, to często poprzez nie chce uczynić jakieś dobro w życiu konkretnego człowieka.

Później Mszy św. przewodniczył bp Mirosław Milewski. Kazanie do młodzieży wygłosił ks. Bartosz Leszkiewicz, pracownik Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Kapłan – w duchu hasła pielgrzymki – zachęcił młodych ludzi, aby jak św. Stanisław Kostka – wyruszyli w drogę, by coś osiągnąć. Przypomniał drogę Świętego, który dotarł pieszo aż do Rzymu, aby spełnić swoje marzenie, zrealizować życiowy cel i wstąpić do zakonu jezuitów. Kaznodzieja wezwał też młodych ludzi, aby „wyruszyli” na niedzielną Mszę św. czy do spowiedzi. Mszę św. z udziałem młodzieży transmitowało przez kanał YouTube Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

W programie pielgrzymki młodzieży znalazła się ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie, zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w roku 2023 oraz koncert Tau, nawróconego rapera, promującego muzykę chrześcijańską. W Przasnyszu opowiedział o tym, w jaki sposób w swoim trudnym życiu usłyszał głos Boga i jak zmieniło to go zmieniło.

W pielgrzymce wzięło udział około 600 młodych ludzi. Zakończyła się ona błogosławieństwem, które przekazał bp Mirosław Milewski. O stronę muzyczną całego wydarzenia zadbał zespół wokalno-instrumentalny pod dyrekcją Anny Marciniak, który powstał specjalnie przed pielgrzymką.

- Dziękuję wszystkim księżom, którzy przyjechali na jubileuszową pielgrzymkę z dziećmi i młodzieżą; byli to dekanalni duszpasterze młodzieży, ale też księża, którzy nie pełnią tej funkcji. Jestem też ogromnie wdzięczny wolontariuszom, a mogło być ich nawet 150, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowali i zajmowali się pielgrzymką i jej uczestnikami - podsumował ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, główny organizator pielgrzymki.


foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę