39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do miejsc kultu św. Stanisława Kostki

„Kochaj mnie Tato!” – takie hasło przyświecało 39. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc kultu św. Stanisława Kostki (1550-1568), która odbył się 18 września 2021 r. - w liturgiczne wspomnienie patrona dzieci, młodzieży i diecezji płockiej. W programie były Msze św., konferencja o ojcostwie i koncert Maleo Reggae Rockers.  

Rostkowo 2021

Pielgrzymka do miejsc kultu św. Stanisława Kostki – Rostkowa i Przasnysza organizowana jest każdego roku około 18 września, kiedy to przypada wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki (1550-1568) - patrona dzieci i młodzieży oraz głównego patrona diecezji płockiej, który urodził się Rostkowie na Mazowszu.

W tym roku, po przewie spowodowanej pandemią, 39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa i Przasnysza odbyła się pod hasłem „Kochaj mnie Tato!”. Pątnicy dotarli do Rostkowa w dwóch grupach.

Dzieci (uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej) spotkały się w Przasnyszu przed kościołem farnym. Potem w grupach, wraz z dekanalnymi duszpasterzami służby liturgicznej, pieszo wyruszyły do Rostkowa - miejsca urodzin Świętego. Po przejściu 6 km, dzieci dotarły do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki. Zawiązanie wspólnoty poprowadziła schola Gloria z parafii Popowo Kościelne i ks. Rafał Winnicki. 

Przy sanktuarium diecezjalnym dzieci tradycyjnie przeszły przez Bramę św. Stanisława Kostki, a potem wzięły udział w Mszy św., której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Śpiewy prowadził zespół Totus Tuus z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, z ks. Sławomirem Ambroziakiem.

Kazanie dialogowane do dzieci powiedział ks. Adam Kowalski, wikariusz parafii pw. św. Wita. Modesta i Krescencji w Sierpcu, który w czasie pandemii emitował na kanale You Tube rekolekcje dla dzieci pt. „Kaczor Kwak i wiary smak”.

W Rostkowie ks. Adam Kowalski razem z maskotką – kaczorem Filipem i grupą dzieci zastanawiali się, co jest potrzebne, kiedy wyrusza się w podróż, czego potrzebował św. Stanisław Kostka, gdy wędrował do Rzymu. Oprócz jedzenia, odpowiedniego ubrania i mapy - potrzebny jest też pokarm duchowy.

- Nasze życie jest rodzajem pielgrzymki. Potrzebujemy w niej odpowiedniego pokarmu, także duchowego. Najważniejszy pokarm: Eucharystię, czyli Swoje Ciało i Krew, daje nam Pan Jezus. Wiedział o tym św. Stanisław, który często przyjmował Komunię św., a gdy był chory, przyniosła mu ją św. Barbara. To jest pokarm, który pomaga dotrzeć do nieba – przekonywał dzieci ks. Adam Kowalski.

Z kolei młodzież (uczniowie klas VIII szkół podstawowych i szkół średnich) spotkała się od razu przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Zawiązanie wspólnoty poprowadził zespół Rap Brothers i Wojsko Gedeona.

Konferencję do tej grupy wygłosił Paweł Woliński, mąż, ojciec czworga dzieci i dziadek jednego wnuka m.in. wieloletni prezes zarządu Fundacji Mamy i Taty, członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, członek Międzynarodowej Rady Programowej Inicjatywy Tato. Net, dyrektor organizacji Citizen Go.

-  Być może wasze relacji z ojcami nie zawsze są dobre. Pamiętajcie, że ojcostwo to egzamin, bo tata powinien być jednocześnie sprawiedliwy i miłosierny, silny, twardy i wymagający, a z drugiej strony łagodny i cierpliwy. Trzeba dobrze poznać swojego ojca i jego historię, starać się go zrozumieć, wybaczyć i pokochać - sugerował Paweł Woliński.

Była też adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. Potem Mszy św. polowej z udziałem młodzieży przewodniczył bp Piotr Libera. Śpiewy prowadził zespół Credo z Zielonej Mławskiej.

Kazanie do młodzieży wygłosił ks. Adam Ulatowski, duszpasterz młodzieży. Przestrzegł, że świat chce, aby ludzie żyli „po ludzku”, a nie po Bożemu; żeby skupiali się jedynie na rzeczach doczesnych, przyjemnych: - Nie dajcie sobie tego wmówić. Jesteście wezwani do czegoś większego – apelował duszpasterz.  

Przyznał, że w młodości chciał uciec z domu. Nie zrobił tego, bo bał się, że nie będzie miał co jeść ani gdzie mieszkać: - Jeśli w waszym życiu wydarza się coś trudnego, uciekajcie do Ojca, do Pana Boga. Jesteście wezwani do nieba, tak jak św. Stanisław Kostka – powiedział ks. Adam Ulatowski.

Po Mszy św., w strugach deszczu, odbył się koncert Maleo Reggae Rockers. Na zakończenie bp Piotr Libera podziękował organizatorom i uczestnikom za obecność w Rostkowie, za wytrwałość, za to, że odpowiedzieli na wezwanie papieża Franciszka i „wstali z kanapy”, aby uczestniczyć w pielgrzymce z modlitwą do patrona. Udzielił też błogosławieństwa relikwiami św. Stanisława Kostki.

Do Rostkowa pielgrzymowano też na rowerach: 45 osób z parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, z wikariuszem ks. Mateuszem Jesieniem, przejechało do Rostkowa 25 km.

W pielgrzymce do Przasnysza i Rostkowa wzięło udział około 3 tysiące 100 osób, także z sąsiednich diecezji. Każdy na pamiątkę otrzymał magnes z ikoną Świętej Rodziny. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli księża, siostry zakonne, klerycy seminarium, katecheci świeccy, dekanalni duszpasterze młodzieży i służby liturgicznej ołtarza.

Za organizację pielgrzymki odpowiadał wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” z ks. Krzysztofem Rucińskim. Recepcję prowadziła s. Joanna Kawczyńska z wydziału duszpasterskiego Kurii Płockiej. Przedsięwzięcie wsparły m.in. ruchy religijne, skupiające młodzież z diecezji płockiej, klerycy, młodzież ze Szkół Katolickich, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Pielgrzymkę poprzedził 20. Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki, dla uczniów szkół podstawowych i średnich, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali ks. Wojciech Paradowski, wikariusz parafii św. Mateusza w Lutocinie i sędzia Paweł Flak. Najlepsze wyniki osiągnęli: Marcin Pakuła z Raciąża, Kacper Idźkowski z Przasnysza i Michał Żurawiński z Mławy. Dla zwycięzców i uczestników były nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy i obrazki Świętej Rodziny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę