310. rocznica wykonania „Gorzkich żalów” w Mławie

W kościele pw. Trójcy Świętej w Mławie 26 marca br. odbyły się obchody 310. rocznicy pierwszego wykonania „Gorzkich żalów”. Z tej okazji nabożeństwu przewodniczył ks. biskup Szymon Stułkowski, a także sprawował Mszę św. w intencji twórcy ks. Wawrzyńca Stanisława Benika. Uroczystą oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła orkiestra symfoniczna i chóry młodzieżowe z Łodzi.

Gorzkie Zale
foto: facebook parafii św. Stanisława BM w Mławie

Z okazji 310. rocznicy wykonania w Mławie „Gorzkich żalów” bp Szymon Stułkowski w kościele pw. Świętej Trójcy przewodniczył nabożeństwu i wygłosił kazanie pasyjne. Nabożeństwo miało uroczystą oprawę muzyczną. Orkiestra Oratoryjna i Chór Młodych Chrześcijan, Chóry Misericordiae Dei i Rebelove oraz soliści pod kierunkiem Tomasza Maciaszczyka zaprezentowali utwór „Gorzkie żale. Powrót do źródeł” (twórcami utworu są Tomasz Maciaszczyk i ks. Przemysław Góra).

Koncert z kościoła pw. Świętej Trójcy transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej na kanale YouTube.

Po nabożeństwie biskup płocki Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w intencji ks. Wawrzyńca Stanisława Benika (1674-1720), twórcy „Gorzkich żalów”, który w latach 1713-1720 był proboszczem mławskiej parafii. W homilii biskup zapytał uczestników Mszy św. czym różni się ich egzystencja od egzystencji człowieka, za którego się modlą i odpowiedział, że tym, iż on umarł dwa razy.

- My mamy za sobą jedną śmierć - to jest nasz chrzest. Chrzest, to zanurzenie w śmierć Chrystusa i nawrócenie do nowego życia. Od chrztu żyje w nas Duch Boży. Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi i nas, ale wcześniej będziemy musieli przejść drogą śmierci. Wskrzeszenie ze śmierci nastąpi, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. Dzięki chrztowi możemy patrzeć oczami wiary – zaznaczył duchowny.

Biskup płocki przypomniał, że ks. Benik, twórca „Gorzkich żalów” żył tylko 46 lat. Miał za sobą jedynie 17 lat kapłaństwa, a od tak dawna wciąż śpiewa się w kościołach „Gorzkie żale”, owoc jego duchowości. Nabożeństwo to należy do form pobożności ludowej, ale obecnie prezentuje się je w nowej odsłonie, z chórem, orkiestrą. Dzięki temu może się podobać także ludziom młodym. 

Hierarcha odwołał się też do poznańskich Akademickich Gorzkich Żali, przedsięwzięcia, w którym ostatnio uczestniczyło 800 osób, zwłaszcza młodych. Oprawę muzyczną zapewniają wybitni, znani muzycy, którzy zabiegają o udział w tym wydarzeniu: - To jest wyzwanie, żeby skarby naszej tradycji pokazać młodym, tak, aby je zrozumieli, przyjęli i uczynili swoimi – podkreślił kaznodzieja.

Bp Stułkowski przypomniał także postać ks. Honoriusza Kowalczyka OP, pochodzącego z okolic Mławy którego znał przed laty. Ks. Kowalczyk w 1983 roku zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, mając 48 lat. Wiadomo, że inwigilował go IV Departament Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu. Biskup zacytował słowa zmarłego kapłana: „Od kapłana wymaga się wiele: żeby był oratorem na ambonie, wokalistą przy ołtarzu, psychologiem w konfesjonale, pedagogiem w sali katechetycznej A może ma być on tylko pasterzem, dobrym pasterzem, który życie swoje oddaje za swoje owce”.

Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty przy krypcie, w której jest pochowany ks. W.S. Benik.

Gospodarzem rocznicowej uroczystości był ks. kan. Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM, którego świątynią parafialną jest kościół pw. Świętej Trójcy w Mławie.


Ks. Wawrzyniec Stanisław Benik (ur. 1674) był księdzem w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św Wincentego a Paulo. To twórca i pierwszy wydawca „Gorzkich żalów”, wydanych przez niego w Warszawie w roku 1707, w czasie gdy pracował w warszawskim domu zgromadzenia, pod tytułem „Snopek mirry z Ogrodu Gethsemańskiego, albo żałosne Gorzkiej Męki Syna Bożego wspominanie”. W czerwcu 1712 roku ks. Benik przybył do parafii mławskiej jako jeden z czterech misjonarzy, w ramach fundacji w Mławie przez biskupa Seweryna Szczukę domu zakonnego. W grudniu tego samego roku został wyznaczony na superiora domu mławskiego, a 19 stycznia 1713 roku mianowany przez biskupa płockiego Ludwika Bartłomieja Załuskiego - proboszczem mławskim.

Ks. Benik odbudował zniszczony przez pożar kościół parafialny Świętej Trójcy, podjął prace remontowe w kościele św. Wawrzyńca (na cmentarzu). Probostwo w Mławie sprawował do śmierci w roku 1720. Zmarł 23 kwietnia 1720 roku w Mławie, został pochowany w krypcie kościoła pw. św. Wawrzyńca na cmentarzu parafialnym w Mławie.

„Gorzkie żale” są arcydziełem literatury polskiej i „skarbem polskiej duchowości”. Jest to popularna modlitwa i literackie arcydzieło poety i teologa. Z powołania i funkcji ks. Benik był duszpasterzem, a nie poetą i być może dlatego jego nazwisko nie pojawiło się na karcie tytułowej „Gorzkich żalów”. Stało się to dopiero po pewnym czasie. Nabożeństwo „Gorzkich żali” przyniosło ks. Benikowi wieczną pamięć w Mławie i w Polsce.

Decyzją Rady Miasta Mława rok 2020 był w mieście Rokiem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika. Z wnioskiem o ustanowienie takiego patrona zwróciło się do przewodniczącego rady Towarzystwo Miłośników Tekli Bądarzewskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę