3 maja płocczanie modlili się o wolność religii i pokój w Ojczyźnie

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski oraz w 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja biskup Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w katedrze w intencji Ojczyzny: - Wszystkim nam zależy na pomyślności naszej Ojczyzny – powiedział biskup pomocniczy. Modlitwie towarzyszyła herma z relikwiami św. Zygmunta, patrona Płocka.

767476 Aga8 O23A2690 98
foto: W. Gordienko/Gość Płocki

W katedrze płockiej 3 maja 2024 r. modlono się w intencji, aby religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała w pokoju: - Razem, wspólnie modlimy się za naszą Ojczyznę Polskę, za miasto Płock, za Mazowsze, ziemię tak nam bliską. Wszystkim nam zależy na pomyślności naszej Ojczyzny. Prośmy Boga o obfite błogosławieństwo - zwrócił się do obecnych w bazylice.   

Prepozyt Kapituły Katedralnej zaznaczył też, że w znaku relikwii w katedrze obecny jest św. Zygmunt, Król i Męczennik, od wielu wieków patron miasta. To okazja, by w jakimś sensie „dotknąć jego relikwii i modlić się za przyczyną patrona”, na zakończenie poświęconego mu Roku Jubileuszowego, z okazji 1500. rocznicy śmierci (zmarł 1 maja 523 roku). 

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej. W homilii podkreślił rolę i znaczenie płockiej katedry, konsekrowanej w 1144 roku przez biskupa Aleksandra z Malonne. Przybliżył uczestnikom świątecznej liturgii historię zabytku i jego najważniejszych miejsc. 

Zwrócił się do wiernych, by pamiętali, że „wiara nie może być tylko powierzchowna, ale powinna owocować uczciwością i trwałością postaw”. 

Duchowny opowiedział  też o wizerunkach maryjnych, znajdujących się w prezbiterium bazyliki katedralnej. Są to: Matka Boża Częstochowska, Matka Boża Ostrobramska, Matka Boża Berdyczowska (okolice Żytomierza ma Ukrainie), Matka Boża Skępska – to Niej, do Skępego każdego roku pielgrzymują płocczanie, aby podziękować za uratowanie przed wiekami miasta od zarazy. 

- Maryja Królowa Polski prowadzi nas do nieba. Ile razy przekraczamy te drzwi i jesteśmy w tych murach, pamiętajmy, że jest to Matka dana nam od Boga, ku pomocy i obronie. Znamy modlitwę „Pod Twoją obronę” – to pod obronę Maryi się uciekamy. Ta modlitwa prowadzi nas do Jezusa, byśmy uwolnili się od grzechu i mogli kiedyś oglądać Boga w niebie. Niech Maryja poprowadzi nas do swojego Syna – wezwał kanonik.

Ks. Stefan Cegłowski opowiedział także o hermie z relikwiami św. Zygmunta, patrona Płocka, która towarzyszyła trzeciomajowym uroczystościom w katedrze. Stwierdził, że „w pragnieniu relikwii zawarte jest pragnienie świętości, a to dla chrześcijanina powinno być drogą”. Zachęcił do modlitwy za przyczyną patrona.

Podczas uroczystej Mszy św. śpiewy wykonywał Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod kierunkiem Anny i Wiktora Bramskich. Asystę podczas Mszy zapewniła między innymi wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

We wspólnej modlitwie tradycyjnie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe. Obecny był prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku, radni miejscy, parlamentarzyści, członkowie organizacji kombatanckich.

3 maja Mszę św. w katedrze poprzedziło złożenie kwiatów przy pomniku marszałka Stanisława Małachowskiego przy ul. Teatralnej. Natomiast po Mszy św. odbyły się oficjalne uroczystości przy Płycie Nieznanego Żołnierza przy Placu Narutowicza.

Tego dnia płocczanie kontynuowali świętowanie na Starym Rynku, gdzie zostało pokazane widowisko multimedialne o Polakach, którzy zmienili świat pt. „Iskry Niepodległej”. Jest to widowisko edukacyjne popularyzujące wybitne Polki i wybitnych Polaków, twórców niepodległości, sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców, społeczników, Nowoczesne technologie połączono z faktami i postaciami historycznymi, i w ten sposób powstała opowieść o niepodległości Polski.