25-lecie parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu

- Jak uratować chrześcijaństwo w Polsce i w tej parafii? Potrzeba duchowej odwagi, aby z pokorą i ze wszystkich sił budować Kościół Chrystusowy wbrew nieprzychylnemu mu światu. Potrzeba nadziei i wiary zaczerpniętej od Wniebowziętej Maryi – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. Parafia ta 15 sierpnia br. obchodziła 25-lecie swojego istnienia. Jubileusz połączono z obchodami Święta Wojska Polskiego.

IMG 9875

Bp Mirosław Milewski powiedział, że w parafii człowiek uczy się, czym naprawdę jest chrześcijaństwo – czynna wiara w Jezusa Chrystusa. Do wiary potrzebna jest wspólnota, ponieważ człowiek „nie wierzy sam”.

Odwołał się do „Magnificat” Maryi, pieśni uwielbienia Boga i Jej wdzięczności za Boże macierzyństwo, zapisaną przez ewangelistę Łukasza (Łk 1,46-55): „Wielbi dusza moja Pana i raduje się w Bogu, Zbawcy moim”. Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że „Bóg dokonuje wielkich rzeczy w świecie wobec pokornych, bo pokora jest jakby pustką, która zostawia miejsce dla Boga”.

Duchowny zaznaczył, że uroczystość Wniebowzięcia Maryi „łączy ziemię z niebem, łączy ludzką historię z wiecznością, do której zmierzamy”. Przypomniał zwycięstwo polskich wojsk nad bolszewikami 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, gdzie Polacy „byli zjednoczeni pod sztandarem Orła Białego i pod sztandarem Maryi, Królowej Korony Polskiej”. 103 lata udało się zwyciężyć, dlatego dziś trzeba dziękować za dar wolności i niepodległości Ojczyzny.

- W uroczystość Wniebowzięcia Maryi, a zarazem w dniu jubileuszu parafialnego, prosimy Matkę Bożą, aby nasz naród trwał przy swoich chrześcijańskich korzeniach. Módlmy się za parafian, aby nie porzucali niedzielnej Eucharystii, nie zaniechali przyjmowania sakramentów i posyłania dzieci na katechezę szkolną. Musi być to modlitwa niezwykle wytrwała, ponieważ od pewnego czasu obserwujemy, że wielu porzuca wiarę w Boga i Kościół Chrystusowy – ubolewał kaznodzieja.

Bp Milewski stwierdził, że niestety słabnie dziedziczenie postaw religijnych między rodzicami a dziećmi, słabnie świadome formowanie w rodzinie do wiary. Ludzie średniego pokolenia nie wychowują niejako następców w wierze. Natomiast młodzi żyją tylko chwilą, bez odniesienia swojego życia do wieczności, do świata nadprzyrodzonego.

Podkreślił, że wspólnym obowiązkiem jest podtrzymywanie wiary w kolejnych pokoleniach; przekazywanie, że wiara niesie wartości takie jak miłość, dobroć, sprawiedliwość, pokój, że obiecuje wieczność. Przeżywanie wiary, to nie jest jakiś stan idealny, „ale życie ze świadomością, że nad wszystkim czuwa Bóg”.

- Co można więc zrobić, aby uratować chrześcijaństwo w naszej Ojczyźnie? Aby uratować chrześcijaństwo w tej przasnyskiej parafii? – zastanawiał się bp Milewski. - Potrzeba wdzięczności za wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w życiu ludzi wierzących. Potrzeba duchowej odwagi, aby wciąż z pokorą i ze wszystkich sił budować Kościół Chrystusowy wbrew nieprzychylnemu mu światu. Potrzeba nadziei i wiary zaczerpniętej od Wniebowziętej Maryi – uważał hierarcha.

Po Mszy św. odbył się jubileuszowy piknik na placu parafialnym, organizowany wspólnie z 2. Ośrodkiem Radioelektronicznym w Przasnyszu – jego dowódcą jest płk dypl. Bogusław Postek. Były między innymi występy zespołu, chórów, gry i zabawy. Ponadto rozstrzygnięto konkursy: plastyczny, literacki i fotograficzny - zorganizowane z okazji 25-lecia parafii.

***
Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu została erygowana 15 sierpnia 1998 roku przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Jej teren wydzielono z sąsiedniej parafii pw. św. Wojciecha. 9 kwietnia 2000 biskup płocki Stanisław Wielgus dokonał konsekracji świątyni. Powstał też budynek parafialny. Od początku istnienia parafii jej proboszczem jest ks. kan. Romuald Ciesielski. Aktualnie parafia liczy około 6 tysięcy mieszkańców.

Na terenie parafii znajdują się miejsca pamięci narodowej: w Karwaczu są groby 4 nieznanych żołnierzy z czasów I wojny światowej i groby żołnierzy rosyjskich, poległych w bitwie pod Przasnyszem w 1914 roku. Natomiast w Przasnyszu znajdują się pozostałości cmentarza ewangelickiego z okresu I wojny światowej, a w Zawadkach – pozostałości cmentarza z okresu I wojny światowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę