22. Diecezjalny Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

46 młodych szachistów z diecezji płockiej wzięło udział w 22. Diecezjalnym Memoriale Szachowym im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu. Zwycięzcą turnieju został Natan Okrągły z Serocka. Opiekunem rozgrywek był ks. Wojciech Paradowski, wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.

Fot. Szachy 2

Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki na stałe wpisał się do kalendarza diecezjalnych obchodów wspomnienia liturgicznego głównego patrona diecezji, a także patrona dzieci i młodzieży. Od lat organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu. 

Rozgrywki miały charakter otwarty (open) dla dzieci i młodzieży, były rozgrywane systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie siedmiu rund. Pierwsze miejsce zajął Natan Okrągły z Serocka. Na drugim miejscu uplasował się Antoni Olszewski, również z Serocka. Miejsce trzecie zajął Filip Krawczak z Nasielska. 

Wymienieni zawodnicy oraz zdobywcy miejsc od czwartego do szóstego otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Płocku, który był głównym organizatorem turnieju. Wszyscy uczestnicy przyjęli pamiątkowe dyplomy.

Za turniej z ramienia organizatora odpowiadał ks. Wojciech Paradowski, wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, natomiast funkcję sędziego pełnił Paweł Flak. 19 uczestników memoriału zdobyło lub podwyższyło posiadane kategorie szachowe.

W tym roku w rozgrywkach (w dniu 15 września br.) wzięło udział 46 uczniów szkół podstawowych i średnich m.in. z Płocka, Raciąża, Karniewa, Ciechanowa, Nasielska, Serocka, Sierpca, Krasnosielca i Przasnysza.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę