100. rocznica erygowania Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Ks. biskup Piotr Libera 21 listopada br. przewodniczył w płockiej Farze jubileuszowej Mszy św. z okazji 100. rocznicy erygowania Trzeciego Zakonu św. Franciszka: - Bądźcie kobietami i mężczyznami, którzy służą innym swoim cierpieniem – zwrócił się do członków Zakonu. Dwie z tercjarek: Marta Dąbrowska i Katarzyna Damps przyjęły szczególne wyróżnienie diecezjalne - Wielki Order św. Zygmunta.  

Tercjarze

Na wstępie homilii bp Piotr Libera przypomniał, że Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI jako odpowiedź na „straszliwe prądy niewiary”, które na początku XX wstrząsały światem: rewolucja 1917 roku w Rosji, wojna polsko-bolszewicka 1920 roku, rządy masonerii w Meksyku od 1915 roku. Odpowiedzią na te ostatnie była „cristiada” - dramatyczne powstanie w obronie wiary chrystusowej.   

Odnosząc się do jubileuszu Trzeciego Zakonu Świeckich biskup przypomniał, że kilka dni temu Ojciec święty Franciszek podczas audiencji dla uczestników Kapituły Generalnej Franciszkanów Świeckich z całego świata powiedział, że ich powołanie rodzi się z powszechnego powołania do świętości. Świętość wymaga nawrócenia serca, przyciągniętego i przemienionych przez Tego, który jest „dobrem, wszelkim dobrem, najwyższym dobrem”.

Charyzmat ten polega na życiu w świecie Ewangelią w stylu Biedaczyny z Asyżu. Trzeba przyjąć Ewangelię tak, jakby obejmowało się samego Jezusa, aby to Ewangelia, czyli sam Jezus, kształtował ich życie.

Kaznodzieja przytoczył też słowa papieża, że ze swoją tożsamością franciszkańską i jednocześnie świecką, członkowie Zakonu są częścią Kościoła, „który nie czeka, nie ogląda się na innych, nie narzeka, ale z radością wychodzi do świata”. Ich zadaniem jest dawanie świadectwa prostym stylem ludzi szczęśliwych, „że mogą pójść za Chrystusem ubogim i ukrzyżowanym, tak jak to czynił św. Franciszek i wielu mężczyzn i kobiet przed wami”.

- Duch Święty posyła was do praktykowania tej samej miłości, ale z kreatywnością wymaganą przez nowe formy ubóstwa. Bądźcie w tym wszystkim pełni bliskości, współczucia i czułości. Bądźcie mężczyznami i kobietami nadziei, zaangażowanymi w jej przekładanie na konkretne sytuacje dnia codziennego, na relacje międzyludzkie, na zaangażowanie społeczne. Bądźcie kobietami i mężczyznami, którzy służą innym swoim cierpieniem. Wspomagajcie misjonarzy i konkretne projekty, które im służą. W swoich rodzinach i wspólnotach bądźcie budowniczymi pokoju i świadkami Chrystusowych błogosławieństw - zwrócił się do tercjarzy bp Libera.

Bp Libera poświęcił także odnowiony sztandar Trzeciego Zakonu św. Franciszka.

W czasie jubileuszowej uroczystości dwie tercjarki otrzymały Wielki Order św. Zygmunta –najwyższe odznaczenie w diecezji płockiej. Otrzymała go Marta Dąbrowska i Krystyna Damps.

Marta Dąbrowska (ur. 1926), w zakonie siostra Maria, utrzymała ciągłość płockiej wspólnoty m.in. inicjowała Msze św., opiekowała się chorymi, ewangelizowała osadzonych w więzieniu, opiekowała się rodzinami tych osób. Natomiast Krystyna Damps (ur. 1947), czyli siostra Katarzyna m.in. organizowała uroczystości franciszkańskie, jest kustoszem archiwaliów i prowadzi kronikę Zakonu, pozyskała jego nowych członków.  

W ramach jubileuszu Trzeciego Zakonu św. Franciszka ukazała się książka „Stulecie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (III Zakonu) w płockiej Farze” i przygotowano wystawę fotograficzną o Zakonie.

Trzeci Zakon św. Franciszka przy parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku erygował bp Antoni Julian Nowowiejski 19 listopada 1921 r., z inicjatywy proboszcza ks. Adolfa Modzelewskiego. Na początku Zakon tworzyło 287 kobiet i 12 mężczyzn. Zgodnie z regułą członkowie Zakonu odbywają oni profesje, przeżywają obłóczyny, odbywają formację religijną, noszą szkaplerz, odmawiają różaniec, opiekują się chorymi i więźniami. Gdy umrą, chowani są we franciszkańskim habicie i pasku. Niekiedy chowani są w specjalnej kwaterze farnych tercjarzy na płockim cmentarzu.