XLIII Synod Diecezji Płockiej

Dokumenty:

Komisja do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów