Señor de los Milagros, czyli Pan Cudów

Październik jest nazywany w Peru miesiącem fioletowym (mes morado). Nazwa związana jest z obrazem Señor de los Milagros (Pan Cudów). Wizerunek ukrzyżowanego Jezusa jest tak popularny i czczony w Peru jak Matka Boża Częstochowska w Polsce, czy Virgen de Guadelupe w Meksyku. Aby zrozumieć fenomen tego święta i miesiąca należy poznać pokrótce historię powstania obrazu i cudów z nim związanych.

Październik jest nazywany w Peru miesiącem fioletowym (mes morado). Nazwa związana jest z obrazem Señor de los Milagros (Pan Cudów). Wizerunek ukrzyżowanego Jezusa jest tak popularny i czczony w Peru jak Matka Boża Częstochowska w Polsce, czy Virgen de Guadelupe w Meksyku. Aby zrozumieć fenomen tego święta i miesiąca należy poznać pokrótce historię powstania obrazu i cudów z nim związanych.

Cudowny obraz Señor De Los Milagors w Limie

W 1650 roku czarnoskóry niewolnik z Angoli wymalował na ścianie domu, w którym mieszkał obraz przedstawiający Ukrzyżowanie Jezusa. 13 listopada 1655 Limę nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, które zniszczyło większość budynków w mieście, zginęło wiele osób. Także dom, w którym mieszkali niewolnicy zawalił się. Jedynie ściana z obrazem stała nienaruszona przez kataklizm. Cały budynek był zbudowany z adobe (cegła z gliny i słomy suszona na słońcu). Budowla z tak kruchego materiału nie miała prawa stać po trzęsieniu ziemi. Wydarzenie to uznano za cud. W 1670 roku jeden ze znanych mieszczan limańskich, który miał guza na mózgu doznał uzdrowienia modląc się przed wizerunkiem Ukrzyżowanego. Sława i kult obrazu z roku na rok rozszerzał się. 20 października 1687 roku Limę nawiedziło kolejne silne trzęsienie ziemi. Podobnie jak 30 lat wcześniej większość miasta została zrównana z ziemią przez niszczycielską siłę. Jedynie krucha ściana z adobe z wiezerunkiem konającego Chrystusa stała nietknięta pośród zgliszczy. Widząc zniszczenia i ból ludzi postanowiono zrobić procesję z obrazem Señor de los Milagros po ulicach Limy. Od tamtego roku zawsze 18 i 28 października kopia wizerunku Ukrzyżowanego Jezusa przemierza ulice stolicy Peru. 28 października 1746 roku Limę i okolicę nawiedziło najsilniejsze trzęsienie ziemi i tsunami w historii miasta. Tego dnia miesiąca jest obchodzone liturgiczne wspomnienie obrazu Pana Cudów. W latach 1764 – 1776 powstała bazylika i klasztor ¨de los Nazarenos¨, w której znajduje się ściana z obrazem Señor de los Milagros.

Moja parafia powołana do życia 13 października 1957 roku nosi wezwanie Señor de los Milagros. Przez cały miesiąc parafianie liczniej niż w pozostałe dni roku uczestniczą w codziennych Eucharystiach. Członkowie ¨La Hermandad¨ (Bractwa Señor de los Milagros) przychodzą odświętnie ubrani z fioletowymi szkaplerzami Señor de los Milagros. Niektóre kobiety na znak pokuty ubierają fioletowe habity przewiązane białym sznurem. Przez cały miesiąc księża w Peru odprawiają Mszę w szatach koloru fioletowego. Październik w kraju potomków Inków jest przeżywany jako czas nawracania się i czynienia pokuty. Pierwszego października ludzie przynoszą do kościoła do poświęcenia obrazy Señor de los Milagros. Tego dnia ulicami parafii odbywa się pierwsza procesja z obrazem Pana Cudów. Główna i najdłuższa procesja ma miejsce w trzecią niedzielę miesiąca. Uroczystość ta poprzedzona jest kilkudniową nowenną. Procesja rozpoczyna się około 4 popołudniu i trwa nawet 10 godzin. Majestatyczny marsz z wizerunkiem Señor de los Milagros ma co pewien czas postoje. Na trasie procesji sąsiedzi organizują się i przygotowują ołtarze z wizerunkiem Pana Cudów. Ja wraz z ministrantami podchodziliśmy do zgromadzonych, modliliśmy się o błogosławieństwa dla ich rodzin i obficie kropiłem ich wodą święconą. Przedstawiciele rodzin przekazywali dla obrazu ofiarę (ofrenda), czyli bukiet żywych kwiatów. W zamian otrzymywali inny mały bukiecik kwiatów, który został wcześniej złożony przy obrazie. Na zakończenie postoju podchodziły matki z niemowlakami. Jeden z panów z bractwa brał je w ręce i wykonywał nimi znak krzyża (błogosławieństwo) przed wizerunkiem Señor de los Milagros. Bardzo wielu rodziców w czasie procesji podchodziło ze swoimi dziećmi do mnie i prosiło o kapłańskie błogosławieństwo. Niesienie platformy z obrazem Señor de los Milagros to wielki zaszczyt. Dźwiganie tego przenośnego ołtarza jest wyrazem pokuty za popełnione grzechy. 12-16 osobowe grupy niosące ¨anda¨ (ołtarz z wizerunkiem) zmieniają się mniej więcej co 200-250 metrów. W czasie całej trasy towarzyszyła nam orkiestra, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej i tajemnice bolesne Różańca. W połowie trasy i na zakończenie była danza ¨marinera¨ z prawie 200 kilowym ołtarzem. To było bardzo piękne i poruszające.

Miesiąc październik w parafii Señor de los Milagros ma także wiele innych wydarzeń takich jak: odpust odprawiany przez biskupa Wikariatu Apostolskiego Iquitos, wieczór artystyczny, festyn parafialny, Bingo, Loteria, czuwanie taneczne przed obrazem Señor de los Milagres, chrzest starszych dzieci, które ukończyły 6 miesięczną katechezę.

środa, 4 listopada 2015

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę