Promowanie sakramentu małżeństwa

Od 10 lat w parafii Pebas nie było na stałe księdza. To spowodowało zaniedbania i utrudnienia w przygotowaniu, i przyjmowaniu niektórych sakramentów. Większość animatorów, którzy są odpowiedzialni za wspólnote katolickie na wioskach oraz przygotowanie niedzielnej Liturgię Słowa są jedynie ochrzczeni.

Od 10 lat w parafii Pebas nie było na stałe księdza. To spowodowało zaniedbania i utrudnienia w przygotowaniu, i przyjmowaniu niektórych sakramentów. Większość animatorów, którzy są odpowiedzialni za wspólnote katolickie na wioskach oraz przygotowanie niedzielnej Liturgię Słowa są jedynie ochrzczeni. Obserwując i słuchając o ich zaangażowaniu dla Boga, i Kościoła doszedłem do wniosku, że robią oni systematyczną „pracę” duszpasterską, której nie podejmują się nawet osoby po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Pozostaje pod ogromnym wrażeniem pracy i zaangażowania świeckich animatorów, którzy bezinteresownie poświęcają się na rzecz wzrostu Królestwa Bożego. Pomimo swoich ograniczeń, pracy i obowiązków wobec rodziny wiernie gromadzą sąsiadów na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Bez ich pomocy praca misyjna nie posuwałaby się do przodu. W ubiegłym roku kilku liderów z wiosek prosiło o przygotowanie i umożliwienie im przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanowiłem w tym roku przygotować kurs i pomóc w „uregulowaniu” życia sakramentalnego animatorów i ich małżonek oraz par, które od lat regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty chrześcijańskiej. W grudniu ubiegłego roku wysłaliśmy list do wiosek z informacją o planowanym kursie przedmałżeńskim. Pod koniec marca otrzymałem listę dwunastu par wyrażających chęć zawarcia sakramentu małżeństwa. Przekazaliśmy materiały do indywidualnego przestudiowania. Każda para otzymała Mały Katechizm z zaznaczonymi tematami do przeczytania oraz przygotowane wydruki na temat sakramentu Bierzmowania, Pokuty, Eucharystii, Małżeństwa, a także rachunek sumienia i modlitwy do codziennego odmawiania. Przekazaliśmy także informacje o dokumentach, które należy przedstawić do ślubu kościelnego i cywilnego.

Od 12 do 15 czerwca w Pebas odbył się kurs przygotowawczy, w którym uczestniczyło sześć z dwunastu zapisanych par. Ci, którzy przypłynęli z uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Zaplanowane tematy omówiliśmy z pomocą krótkich filmików (kateheza w trzy minuty). Przećwiczyliśmy liturgię przyjęcia sakramnetu małżeństwa i bierzmowania. Było także nabożeństwo pokutne, w czasie którego wszyscy przystąpili do sakramentu pojednania. Uczestnicy kursu mieli czas, aby zrobić badanie lekarskie oraz złożyć w Urzędzie Gminy dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego. W czasie spotkania z parą odpowidzialną za Duszpasterstwo Małżeństw ¨Bodas de Cana¨ przyszli nowożeńcy rozmawiali i wysłuchali praktycznych rad pomocnych w życiu rodzinnym. Najmłodsza para przygotwująca się do małżeństwa ma około 20 lat wspólnego pożycia i 5 dzieci, najstarsza ponad 50 lat pożycia i 12 dzieci.

W czasie przygotowania nie obyło się bez problemów. Odkryliśmy dokumenty z poważnymi błędami w pisowni imion i nazwisk oraz w datach urodzenia. Jedna z pań miała trzy różne daty urodzin, w trzech różnych dokumentach (metryka narodzin, metryka chrztu, dokument tożsamości), różnica w datach wynosiła około 20 lat. Nieścisłości między dokumentami kościelnymi i cywilnymi polegały na błędach w pisowni imion lub brak zapisanego drugiego imienia. Podejrzewam, że powodem wymienionych nieścisłości może być: zapisywanie przez aniamtorów danych ze słuchu, a nie na podstawie dokumentów; nieuwaga w przepisywaniu danych przez osoby trzecie; brak weryfikacji po wydaniu dokumentów.  Na dwanaście osób u czterech znaleźliśmy poważne błędy w dokumentach.

Dwie pary przyjmą sakrament małżeństwa w Santa Rosa de Pichana 13 listopada, zaś dzień później udzielę ślubu czterem parom w San José de Cochiquinas. W tym samym dniu nowożeńcy przyjmą sakrament Bierzmowania i Eucharystii. Przed uroczystością kościelną zaplanowany jest ślub cywilny w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy.

sobota, 12 sierpnia 2017

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę