Niedziela powołań, wybory i błogosławieni

Kwiecień to początek nowego roku duszpasterskiego w naszym Wikariacie. Tegoroczny plan pokrywa się z przeżywanym w Kościele Powszechnym jubileuszem Miłosierdzia. Nasze hasło roku to: ¨Misericordiosos como el Padre¨ (Miłosierni jak Ojciec). W każdym miesiąc będziemy rozważać i praktykować w szczególny sposób jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy lub ciała. Początek kwietnia przyniósł także znaczące zmiany w kilku parafiach. Aż 6 z 25 parafii ma nowych proboszczów. Dwóch księży odeszło z Wikariatu Iquitos. Zdaję się, że w najbliższych miesiącach będzie jeszcze kilka translokat.

17. niedziela modlitw o powolania.jpg

 

Kwiecień to początek nowego roku duszpasterskiego w naszym Wikariacie. Tegoroczny plan pokrywa się z przeżywanym w Kościele Powszechnym jubileuszem Miłosierdzia. Nasze hasło roku to: ¨Misericordiosos como el Padre¨ (Miłosierni jak Ojciec). W każdym miesiąc będziemy rozważać i praktykować w szczególny sposób jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy lub ciała. Początek kwietnia przyniósł także znaczące zmiany w kilku parafiach. Aż 6 z 25 parafii ma nowych proboszczów. Dwóch księży odeszło z Wikariatu Iquitos. Zdaję się, że w najbliższych miesiącach będzie jeszcze kilka translokat.

W niedzielę 10 kwietnia w Peru odbywały się wybory prezydenckie i parlamentarne. Udział w nich jest obowiązkowy dla prawie 23 milionów Peruwiańczyków. Wszystkie szkoły, które służą za lokale wyborcze były zamknięte dla uczniów do czwartku do poniedziałku. Punkty wyborcze są otwarte tylko od 8:00 do 16:00. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży alkoholu (ten zakaz rozpoczyna się już 24 godziny przed rozpoczęciem wyborów) i zakaz jakichkolwiek zgromadzeń publicznych. W praktyce to oznacza odwołane Msze św., zamknięte kina, brak zawodów sportowych, koncertów itp. W mojej parafii musiałem odwołać tylko katechezę przedsakramentalną dla dzieci i młodzieży. W więzieniu Msza św. była jak zawsze o 9.30 rano, gdyż więźniowie na czas odbywania wyroku tracą prawa wyborcze. W pierwszej turze zagłosowało 82% uprawnionych, pozostałe 18% obywateli musi zapłacić karę pieniężną. Kara za nieobecność na wyborach wynosi od 20 do 130 soli. Wysokość mandatu zależy od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy centrów miast płacą najwięcej, mieszkańcy wiosek najmniej. Moja dzielnica Morona Cocha to obrzeża miasta i tutaj kara wynosi 80 soli. Niezapłacenie grzywny oznacza utratę pewnych praw obywatelskich np: nie można wyjechać za granicę, dokonać transakcji w banku, sprzedać czy kupić nieruchomości. Karty do głosowania zawierają imię i nazwisko kandydata, zdjęcie oraz symbol jego ugrupowania. Spisy uprawnionych do głosowania, którymi posługiwały się komisje wyborcze zawierały nie tylko imię, nazwisko, numer DNI obywatela, ale także jego zdjęcie!!! Obowiązkowe wybory są okazją do zatrzymania przestępców unikających kary. Policja, która licznie zabezpiecza wybory, prosi konkretnych członków komisji wyborczych, aby dyskretnie poinformowali ich, gdy pojawi się poszukiwana osoba. Diakon Samuel opowiadał mi, że w szkole, w której siedział w komisji, w ten sposób zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich był poszukiwany za spowodowanie wypadku samochodowego, w którym zginęły dwie osoby. Przy każdych wyborach w Peru duża liczbę stanowią tzw. ¨głosy białe¨ (brak zakreślonego jakiegokolwiek kandydata) i głosy nieważne. W tych wyborach takie głosy stanowiły aż 18%. W niedzielę 5 czerwca odbędzie się druga tura wyborów, w których o fotel prezydencki powalczy Keiko Fujimori i Pedro Pablo Kuczyński.

W niedzielę Dobrego Pasterza poświęciłem obraz, który zawiera relikwie pierwszych błogosławionych kapłanów męczenników w Peru i Ameryce Południowej. Relikwiarz jest drewnianą płaskorzeźbą, przedstawiającą bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, polskich franciszkanów zamordowanych przez Świetlisty Szlak w Pariocoto 9 sierpnia 1991 roku. Relikwie przywiozłem z beatyfikacji w Chimbote. Dopiero teraz zostały wystawione do publicznego kultu, gdyż prawie trzy miesiące trwało wykonanie całej płaskorzeźby. Parafia Señor de los Milagros i parafia Pedro Pescador (ks. Radka) są jedynymi kościołami w Iquitos, które posiadają relikwie świętych.

Od ponad trzech miesięcy Gabrysia i ja prowadzimy spotkania dla siedmiu osób, które wyjadą na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Spotykamy się w niedzielę co dwa tygodnie w mojej parafii. Oprócz wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia główną częścią spotkania jest historia i życie polskich świętych, min: papieża Jana Pawła II, s. Faustyny Kowalskiej, o. Maksymiliana Kolbe, ks. Jerzego Popiełuszki. Uczymy też młodych Peruwiańczyków podstawowych słów polskich, które pomogą im w czasie ŚDM. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że w grudniu Unia Europejska zniosła wizy dla obywateli Peru. Warunkiem bezwizowej podróży do Polski jest nowy paszport (biometryczny), który Peru zaczęło wydawać dopiero od marca br. i to tylko w Limie. Monitorowaliśmy na bieżąco całą sytuację i na koniec kwietnia nasza młodzież ma już wymagany paszport.

 

piątek, 6 maja 2016

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę