Ferry, terremoto, gestos y jovenes

Od połowy marca na trasie Iquitos – Trzy granice kursuje nowoczesny i szybki prom, który może zabrać na pokład prawie 300 osób. Statek zakupiono i zbudowano we Francji. Bilet z Iquitos do Pebas kosztuje tylko 30 soli, zaś do granicy z Kolumbią i Brazylią 80 soli. Prom pokonuje prawie 500 kilometrów w ciągu 9 godzin. Zapokładowanie i obsługa prawie jak w samolotach. W ciągu pierwszego miesiąca statek aż trzy razy miał kilkudniowe przerwy w rejsach z powodu problemów technicznych. Na powierzchni z prądem rzeki płynie dużo większych i mniejszych gałęzi, pni a nawet całych drzew, które mogą zapchać lub uszkodzić turbiny. Sterujący statkiem musieli nauczyć się na własnych błędach manewrować i dostosować prędkość do specyficznych warunków na Amazonce.

Santa rosa, z dziecmi ze szkoly podstawowej.jpg

Od połowy marca na trasie Iquitos – Trzy granice kursuje nowoczesny i szybki prom, który może zabrać na pokład prawie 300 osób. Statek zakupiono i zbudowano we Francji. Bilet z Iquitos do Pebas kosztuje tylko 30 soli, zaś do granicy z Kolumbią i Brazylią 80 soli. Prom pokonuje prawie 500 kilometrów w ciągu  9 godzin. Zapokładowanie i obsługa prawie jak w samolotach. W ciągu pierwszego miesiąca statek aż trzy razy miał kilkudniowe przerwy w rejsach z powodu problemów technicznych. Na powierzchni z prądem rzeki płynie dużo większych i mniejszych gałęzi, pni a nawet całych drzew, które mogą zapchać lub uszkodzić turbiny. Sterujący statkiem musieli nauczyć się na własnych błędach manewrować i dostosować prędkość do specyficznych warunków na Amazonce.

18 kwietnia o 12:50 popołudniu było silne trzęsienie ziemi w Peru. Epicentrum o sile 6.2 stopni w skali Richtera znajdowało się 150 km na zachód od Iquitos, 300 km od Pebas. W momencie wstrząsów byłem z Alfredem na obiedzie w porcie. Dom, w którym znajdowaliśmy się jest zbudowany na kilkumetrowych palach, które prawie całe były zanurzone w wodzie. Przez chwilę pomyślałem, że ktoś dla żartów od dołu uderza w pale, na którym stoi dom, albo że jakaś duża łódź przepłynęła wywołując dużą falę. Jednak nie było widać najmniejszych fal na wodzie, tak więc nikt tędy nie przepływał. Po chwili na drodze prowadzącej do nabrzeża zobaczyłem ludzi, którzy wybiegli z pobliskich domów i krzyczeli, że to trzęsienie ziemi. Także my wybiegliśmy, ale w tym momencie wstrząsy ustały. Było to najsilniejsze i najdłuższe trzęsienie, które poczułem na własnym ciele. Nie było żadnych strat materialnych ani w Pebas, ani w Iquitos. Ziemia w Amazonii jest jak nasączona gąbka, która dobrze przewodzi wstrząsy z odległych miejsc.

Znaki, gesty, śpiewy są bardzo ważne w wyrażaniu wiary przez tutejszych ludzi. Przygotowując niedzielną Mszę św. staram się zaradzić tym potrzebom. Szukam znaków, które pomogą zapamiętać kazanie lub zaktywizują uczestników niedzielnej Liturgii. Np: uczestnicy Mszy św. losowali teksty biblijne dla siebie i dla swoich przyjaciół, którzy nie przyszli do kościoła; w inną niedzielę przywiązywali do krzyża serce, na którym wypisali swój najpoważniejszy grzech; chorzy otrzymali olej egzorcyzmowany; w niedzielę Miłosierdzia Bożego uczyłem koronki i rozdawałem obrazki z napisem „Jezu, ufam Tobie”; w niedzielę Dobrego Pasterza układaliśmy puzle; w niedzielę Zesłania Ducha św. wręczałem parafianom duże nasiona z nazwą darów Ducha św.; w czasie kazania o kościele, wierni otrzymali gwoździe z napisem „Jestem Kościołem”. Od kiedy jestem w Pebas (od października 2016 roku) najwięcej ludzi uczestniczyło we Mszy św. w drugą niedzielę maja, w Dzień Matki. W tym dniu wszystkie mamy otrzymały w prezencie medaliki z Matką Bożą. W Pebas dzień ten obchodzony jest podobnie jak święto narodowe: była defilada na głównym placu, uroczysta sesja rady gminy, zabawa w maloce.

W pierwszym tygodniu lipca gościliśmy w Pebas Duszpasterstwo Młodzieży z 7 parafii naszego Wikariatu. Trzydniowe spotkania zgromadziło 130 młodych osób wraz z odpowiedzialnymi za Pastoral Juvenil. Młodzież w krótkich scenkach teatralnych przedstawiła problemy i zagrożenia, których doświadczają każdego dnia. Najczęściej poruszane tematy to: przemoc w rodzinie, alkoholizm, brak jedności i dialogu w rodzinie, bieda, zły wpływ ze strony rówieśników, przedwczesna ciąża, zanieczyszczenie środowiska, nieodpowiednie używanie środków komunikacji społecznej. W czasie kolejnych godzin spotkania młodzi z Amazonii wraz ze swoimi opiekunami szukali i rozmawiali na temat sposobów zapobiegania i przeciwstawienia się istniejącym patologiom. Pomocą w rozmowach były fragmenty Pisma św. i dokumentów Kościoła. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z parafii Yanashi i Pebas.

środa, 17 stycznia 2018

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę