Stary klasztor z nową misją

Tak zatytułowała notatkę o 1200 rocznicy powstania benedyktyńskiego opactwa w Műnsterschwarzach Katolicka Agencja Informacyjna (KNA). Opactwo to leży zaledwie 23 km. na wschód od Würzburga, a więc w diecezji do której jeździłem prawie dwadzieścia lat na zastępstwa wakacyjne. W Kleinostheim wierni z szacunkiem opowiadali o Anzelmie Grünie, światowej sławy teologu duchowości czy Wunibaldzie Müllerze, który kieruje obleganym domem rekolekcyjnym w Münsterschwarzach.

 Tak zatytułowała notatkę o 1200 rocznicy powstania benedyktyńskiego opactwa w Műnsterschwarzach Katolicka Agencja Informacyjna (KNA). Opactwo to leży zaledwie 23 km. na wschód od Würzburga, a więc w diecezji do której jeździłem prawie dwadzieścia lat na zastępstwa wakacyjne. W Kleinostheim wierni z szacunkiem opowiadali o Anzelmie Grünie, światowej sławy teologu duchowości czy Wunibaldzie Müllerze, który kieruje obleganym domem rekolekcyjnym w Münsterschwarzach.

 Aktywność 80 mnichów benedyktyńskich zapiera dech w piersi. Prowadzą słynne w okolicy gimnazjum, w którym uczy się 850 uczniów, a wewnątrz klasztoru funkcjonuje co najmniej 20 mniejszych czy większych warsztatów: metalowych, elektrycznych, malarskich. Są dwie drukarnie, jedno wydawnictwo, nie mówiąc już o własnej piekarni, masarni, szwalni czy browarze. Tu przerabia się częściowo zboże, kukurydzę i ziemniaki uprawiane na 118 ha należących do opactwa. W opactwie jest też słynna straż ogniowa, która obsługuje obszar ok. 20 km kw.

 W sumie pracuje tam i uczy się ok. 1300 osób, zaangażowanych także w pozyskiwaniu nowoczesnych źródeł energii słonecznej, biogazowej solarnotermicznej i wodnej. Aktualnie urzędujący opat, Michael Reepen (56 l.), opowiadając o tym wszystkim, nie kryje zadowolenia. Podkreśla, że trzeba być otwartym na nowe czasy i ciągle stawiać pytanie: do czego potrzebuje nas współczesny człowiek.

 Wyraźnie widać, ze nie poprzestaje na samozadowoleniu z kwitnącego w opactwie biznesu. W odpowiedzi na pytanie, po co potrzebni są w XXI w. benedyktyni, opat przypomina, że mnisi przeżywają w roku jubileuszowym sześciotygodniowe rekolekcje i medytują nad charyzmatem swego zakonu. A ponieważ sensem ich powołania – poza pracą - jest także modlitwa, więc opat martwi się o powołania do zakonu, a zwłaszcza o to, jak trafić do tych, którzy przyjeżdżają do opactwa na dni skupienia, choć nie mają zakorzenienia chrześcijańskiego. Podczas nabożeństw wstają i siadają razem ze wszystkimi, ale nie mają pojęcia o sensie liturgii i chrześcijaństwa. Europa – mówi – to kontynent misyjny.

 Oto problem: jak trafić do młodych ludzi? Aktualnie w opactwie jest czterech nowicjuszy, kilku krąży wokół klasztoru, powołania „kapią” – jak się wyraża. Na misjach pracuje 30 benedyktynów z Münsterschwarzach, klasztor z roku na rok staje się coraz mniejszy. Niemniej opat nie jest pesymistą. Z 1200 letniej historii swego opactwa przypomina kilka dat krytycznych; w 1525 r. /wojna chłopska/ klasztor całkowicie zniszczono, podczas sekularyzacji w 1803 r. zakonników wypędzono, a ich mienie zostało rozkradzione. W 1941 naziści zamknęli klasztor. Benedyktyni wrócili tam w 1945 r.

 Jeśli się ma taką historię – nie sposób zwątpić – pomyślałem. Z drugiej strony jak na dłoni widać specyfikę współczesnego kryzysu. Nikt dziś nie prześladuje benedyktynów w Niemczech, co więcej wszyscy im pomagają. Mają oni zresztą głowy na karku i ich budynki nie świecą pustkami. Biznes się rozwija, na brak funduszów na pewno nie narzekają. A mimo wszystko, gdzieś tam w sercu opata, a pewnie i nie tylko jego, rodzi się pytanie: jak odpowiedzieć na kryzys duchowości europejskiej, brak powołań, pełzającą sekularyzację, poganienie młodzieży?

 Odpowiedzią na ostatnie pytanie jest wspomniane gimnazjum, słynne zresztą na całą Bawarię. Panuje tu nie tylko wysoki poziom naukowy, ale pielęgnuje się także chrześcijańskie i niemieckie cnoty moralne. Ciekawie uzasadnia opat także ostatnią, podjętą w 2014 r. inicjatywę migracyjną. Klasztor otworzył się na szukających azylu i chociaż – jak mówi opat – „nie jest to zadanie łatwe, to jednak zadaniem chrześcijan jest otwarcie na ludzi innych kultur i religii. Wcześniej – podkreśla - benedyktyni jechali na misje. Dzisiaj misje możemy spełniać w klasztorze. Najważniejsze jest otwarcie, dopóki ono trwa - ustaje lęk”.

 Pewnie myślał o lęku przed obcymi. Czy jednak dzięki takim spotkaniom nie ustępuje też lęk o własną, zakonną przyszłość? Mądry ten opat – pomyślałem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę