Dlaczego tylko pięciu?

Czwartkowe modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne w kaplicy naszego seminarium cieszą się niemałą frekwencją, zaczynają żyć swoim rytmem i intensywnością. Omodlona pokoleniami kleryków kaplica budzi wspomnienia byłych kleryków i inspiruje świeckich do solidarności z Kościołem diecezjalnym. Świadczy o tym korespondencja, jaką otrzymałem po wzmiance na blogu o fresku z naszej kaplicy. Były alumn płocki, obecnie kapłan diecezji łomżyńskiej, ks. Michał Bieńkowski, pisze:

    Czwartkowe  modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne  w kaplicy naszego  seminarium   cieszą  się  niemałą frekwencją, zaczynają  żyć  swoim  rytmem i intensywnością. Omodlona  pokoleniami kleryków  kaplica  budzi wspomnienia byłych kleryków i  inspiruje świeckich  do  solidarności  z  Kościołem  diecezjalnym.  Świadczy o tym korespondencja, jaką otrzymałem po wzmiance  na  blogu o fresku z  naszej kaplicy. Były alumn płocki,  obecnie kapłan  diecezji łomżyńskiej, ks. Michał Bieńkowski,  pisze: 
     „Jestem jednym z wielu studentów płockiego  seminarium. Jednym z tych, których bulla św. Jana Pawła II <Totus Tuus Poloniae populus> zainspirowała do zmiany diecezji. Ale na szczęście nie nakazała zapomnieć o płockich korzeniach. Dziękuję za  refleksje nad freskiem w kaplicy Niższego Seminarium Duchownego w Płocku. Sam często wracam do głębokiej wymowy tego juz nie istniejącego obrazu. Jestem dumnym absolwentem NSD i aż do czwartego roku studiów studentem WSD w Płocku. Kapłanem diecezji łomżyńskiej od 1994 roku, na misjach w pobliskiej Danii od 1996 roku. 
    Dziękuję  za zainspirowanie mnie do umiłowania teologii. Ta miłość, wydaje mi się, owocuje, choć nie w tytułach naukowych, to może szczególnie w dialogu z braćmi i siostrami protestantami, których tu przecież większość. Życzę Księdzu Profesorowi wielkiej, ciągle wzrastającej radości z wychowywania i inspirowania kolejnych roczników kleryków w ich odnajdywaniu swego powołania; czy to w kapłaństwie, czy też na innych polach życia i posługi w Kościele”.    
    Dziękuję  Księże Michale  za  dobre   słowa, są  jak   powiew  ciepłego powietrza, które  rozpuściło  lutowy  lód. Zawsze  się  wzruszam, kiedy alumni  naszego  seminarium wspominają  je  z  dumą. Nie  ukrywam, że  z  biegiem lat  wspominam je także  coraz  czulej, z  wdzięcznością  myślę  o naszych  profesorach,  siostrach urszulankach i pasjonistach,  kolegach, którzy poszli – jak mówiliśmy -  w świat. Tak jak  żałowałem,   kiedy przenoszono je  do Sikorza, tak teraz się  cieszę,  że  wraca – już  jako  szkoła  katolicka – do Płocka.
     Wraz  z upływem czasu pojawiło  się  największe    wyzwanie -  brak powołań. Na  pierwszym roku jest pięciu  kandydatów,  właśnie  dzisiaj  dowiedziałem się, że odchodzi  z  seminarium  alumn  z kursu trzeciego. Wiszą więc nad nami, modlącymi  się w tej kaplicy  nie  tylko  w czwartki,  penetrujące  pytania, które tym razem  przysłała uzdolniona  poetycko   korespondentka:
Dlaczego tylko pięciu?
posłałeś na ugory, 
ile w tym Twojej woli, 
a ile niemocy, 
wobec naszej wolności ? 
Tego się nigdy nie dowiem, 
to owoc zakazany,
wystarczyć musi wiara, 
Żeś Miłość nieskończona . 
A może z tej Miłości 
łaski nam poskąpiłeś, 
byśmy bezsilni, zbłąkani, 
do Źródła wrócili po Moc ?
    Nic  dodać nic  ująć. Mam nadzieję, że    te pytania  wybrzmią w kolejne czwartki  naszych modlitw,  pośród  nastrojowych świateł, sączącej  się  muzyki  adoracyjnej,    śpiewów  kleryckich. Niech   wysłucha  ich Chrystus   zmartwychwstający z     krzyża nad   tabernakulum w naszej kaplicy...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę