Chore prawo

O skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym burmistrzu Gostynina Włodzimierzu Śniecikowskim znów przypomnieli sobie reporterzy dużych stacji telewizyjnych. Piotr Sawicki z TTV i Artur Borzęcki z Polsatu pokazali telewidzom upadek samorządu w Gostyninie, pyszałkowatość włodarza miasta i przede wszystkim chore prawo w naszym kraju. Nawet w programie telewizyjnym stacji TVN24 „Szkło kontaktowe”, telewidz z Warszawy

O skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym burmistrzu Gostynina Włodzimierzu Śniecikowskim znów przypomnieli sobie reporterzy dużych stacji telewizyjnych. Piotr Sawicki z TTV i Artur Borzęcki z Polsatu pokazali telewidzom upadek samorządu w Gostyninie, pyszałkowatość włodarza miasta i przede wszystkim chore prawo w naszym kraju. Nawet w programie telewizyjnym stacji TVN24 „Szkło kontaktowe”, telewidz z Warszawy dzwonił i podawał przykład Gostynina, gdzie burmistrzem jest osoba skazana, a instytucje są bezradne. To przykre, ale burmistrz ma poparcie w Radzie Miejskiej i faktycznie ani wojewoda, ani sądy jak do tej pory nie mogą jegomościa usunąć z zajmowanego stanowiska, a przecież zgodnie z prawem osoba skazana nie może być burmistrzem.

Gostynin jest pokazany jako miasto bezprawia. W obu materiałach filmowych autorzy podkreślają absurdy jak np. salutujących policjantów przed skazanym.

Najzabawniejsze jest tłumaczenie Włodzimierza Śniecikowskiego, że mieszkańcy w referendum zdecydowali, że on ma być nadal burmistrzem, a według skazanego to właśnie referendum jest największą władzą. Piotr Sawicki przypomina, że 90 proc. głosujących chciało jego odwołania. Nie znam urzędnika miejskiego, pracownika spółki miejskiej bądź pracownika instytucji podlegającej pod miasto, który brał udział w referendum. Gostynin to małe miasteczko, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą i niska frekwencja w referendum mnie akurat nie zaskoczyła. Moglibyśmy się jesienią przekonać jakie poparcie ma Włodzimierz Śniecikowski, ale niestety jest on skazany i nie może startować w wyborach samorządowych.

Wyrok zapadł w styczniu tego roku w Sądzie Okręgowym w Płocku, a więc już prawie osiem miesięcy Gostyninem rządzi skazany. Dlaczego? A no dlatego, że w Radzie Miasta zasiadają ludzie, którzy nie widzą w tym nic dziwnego. Mało tego, wydają 10 tysięcy złotych na ekspertyzę prawną broniącą burmistrza. Wśród tej grupy są dyrektorzy gostynińskich szkół – ludzie, którzy wychowują młodzież.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta ukazał się w ostatnich dniach artykuł zatytułowany "Kiedy skończy się stalking Burmistrza?”. Anonimowy autor ubolewa nad losem Włodzimierza Śniecikowskiego i podaje wiadomość z nieoficjalnego źródła, jakoby w ciągu ostatnich trzech lat do Prokuratury wpłynęło około dwustu zawiadomień o możliwym popełnieniu przestępstwa przez burmistrza Gostynina. Wynika z tego, że źli ludzie chcą zniszczyć Włodzimierza Śniecikowskiego przy pomocy Prokuratury.

Na zarzuty zareagowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska i na jednym z lokalnych portali pisze, że treści zawarte w tekście stanowią kompilację niesprawdzonych stwierdzeń, w przeważającej części niezgodnych z prawdą oraz niczym nie popartych insynuacji pod adresem prokuratora, sformułowanych przez autora komunikatu.

Nie wiem kto jest autorem komunikatu, nie wiem po co w ogóle taki tekst ukazał się na stronie urzędowej, nie wiem jak długo miastem będzie rządził skazany burmistrz.

Wiem, że w Polsce mamy chore prawo.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Udostępnij:
Autor wpisu Andrzej Adamski
 Andrzej Adamski
Dziennikarz, twórca portalu gostynin24.pl. Mieszka w Gostyninie.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę