Tłuchowo, Parafia Pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Fot. Ks. A. Zakrzewski)
ul. 3 Maja 24, 87-605 Tłuchowo
54 287 62 14
tluchowo@diecezjaplocka.pl
www.parafiatluchowo.ns48.pl
Udostępnij:

Parafia tłuchowska została erygowana w II połowie XIII wieku z fundacji Piotra, syna Świętosława, któremu książę kujawsko-dobrzyński Kazimierz nadał Tłuchowo w 1252 r. Pierwszą wzmiankę o proboszczu tłuchowskim Macieju spotykamy dopiero w 1401 r. 

O dawnych świątyniach tłuchowskich wiemy niewiele. Z dokumentów wizytacyjnych z 1564 i 1597 r. dowiadujemy się, że kościół był już stary i nosił wezwanie Wniebowzięcia NMP. Posiadał cztery ołtarze i był konsekrowany. Kolejny kościół powstał w 1637 r., konsekrował go biskup sufragan Wojciech Tolibowski herbu Nałęcz w 1648 r. O tej świątyni biskup płocki Adam Prażmowski w 1817 r. wydał opinię, że kościół był już w bardzo złym stanie. Około 1826 r. pobudowano nową świątynię, która spłonęła 21 października 1881 r.   

Po tym tragicznym wydarzeniu, wierni gromadzili się na nabożeństwa w małej drewnianej kaplicy wybudowanej w 1823 r. przez ks. Tomasza Rościszewskiego, na tzw. Poświętnym. Pięć lat po pożarze, 22 maja 1886 r. położono kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła. Dnia 8 grudnia 1888 r. ks. prob. Stanisław Nowakowski dokonał poświęcenia nowej świątyni. Kościół wzniesiono w stylu neogotyckim. Projektantem nowego kościoła był architekt Ludwik Gosławski z Płocka, zaś kolatorem budowy Marian Dunin-Wąsowicz. Świątynię w 1902 r. konsekrował biskup płocki Jerzy Józef Elizeusz hrabia Szembek. Ołtarz główny wykonano prawdopodobnie w 1902 r.; obecnie znajduje się w nim kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonana przez Marka Lulińskiego, pobłogosławiona przez św. Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1983 r., zasłaniana wizerunkiem Wniebowzięcia NMP. Ołtarze boczne z 1902 r. W 1900 r. sprawiono trzynastogłosowe organy z trakturą mechaniczną, wykonane przez Dominika Biernackiego. Malaturę zaprojektował i w części samodzielnie wykonał w 1931 r. Władysław Drapiewski staraniem ks. Wincentego Borkowskiego; w latach 1982-1984 Edward Pluciński odnowił tę polichromię. W czasie II wojny światowej 23 października 1939 r. Niemcy aresztowali wikariusza, ks. Stanisława Biedrzyckiego, którego więzili w wielu miejscach. W plebanii Niemcy zorganizowali posterunek żandarmerii i wypędzili proboszcza, ks. Jana Marchewkę. Przed II wojną światową wybudowano dzwonnicę, na której w 1951 r. staraniem ks. Mieczysława Smolińskiego i parafian zawieszono dwa nowe dzwony: „Maria” i „Mieczysław”. W świątyni obecnie znajduje się 19 witraży (dwa witraże w prezbiterium zaprojektował Władysław Drapiewski). Dziesięć z nich powstało w latach 1957-1959, a pozostałe dziewięć w latach 2006-2010. W 2009 r. założono w kościele granitową posadzkę, a w latach 2012-2013 wykonano granitowe schody (główne, boczne i prowadzące do zakrystii). W 2014 r. został założony został przed i wokół kościoła polbruk.