Smoszewo, Parafia Pw. Św. Mateusza
Smoszewo 2, 05-170 Zakroczym
784 816 251
smoszewo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Wieś Smoszewo wspominana jest w 1294 r. w związku z nadaniem z niej dziesięciny dla kaplicy św. Małgorzaty w Nowym Dworze. Pierwszy kościół parafialny pw. św. Mateusza w Smoszewie został ufundowany w II połowie XIV w., wzmiankowany był w źródłach w 1389 i 1599 r. W ołtarzu głównym znajdował się tryptyk z wizerunkiem Maryi i innych świętych. Patronami kościoła do połowy XVII w. byli Dunin-Smoszewscy. Kolejny, drewniany, wzniesiono w końcu XVIII w. z fundacji Marianny z Żurawskich i Zygmunta Lasockich. Znajdowały się w nim cztery ołtarze z obrazami: Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Mateusza (w głównym) oraz św. Antoniego, św. Józefa i św. Barbary. Remonty świątyni przeprowadzono w 1853 i 1900 r. Została uszkodzona w latach II wojny światowej, po czym była odbudowywana w 1952 i 1962 r. 8 sierpnia 1971 r. kościół spłonął wraz z całym wyposażeniem, z którego ocalał jedynie krzyż. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpalenie.

Obecną murowaną świątynię według projektu Stanisława Marzyńskiego wzniesiono w latach 1973-1975 staraniem ks. Waldemara Nowaka i parafian. Budową kierował także ks. Stanisław Szulc. Poświęcenia kościoła i plebanii dokonał biskup płocki Bogdan Marian Sikorski 29 czerwca 1975 r.

Parafia była administrowana przez sąsiednich proboszczów aż do połowy XX w. 6 listopada 1969 r. biskup płocki Bogdan Marian Sikorski utworzył w Smoszewie samodzielny ośrodek duszpasterski, w którym zamieszkał ks. Waldemar Nowak, wikariusz parafii Chociszewo. 2 maja 1975 r. biskup Bogdan Sikorski erygował parafię, dołączając do Smoszewa sąsiednie wsie. Konsekracji świątyni dokonał 29 maja 1994 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński. Pierwszy proboszcz parafii, ks. Waldemar Nowak wybudował także dzwonnicę, założył cmentarz grzebalny, wyposażał wnętrze kościoła i dbał o jego otoczenie zewnętrzne.

Po 2000 r. w kościele zostały wymienione ławki, powstał parking dla wiernych, wyremontowano plebanię, przebudowano główne schody do świątyni, zainstalowano dziesięć nowych witraży, wymieniono tymczasowe oświetlenie na nowe żyrandole, uporządkowano teren przy kościele oraz zaopatrzono świątynię w nowy system do wyświetlania pieśni i tekstów liturgicznych.