Proboszczewice, Parafia Pw. Św. Floriana
ul. Floriańska 1, 09-412 Proboszczewice
24 261 22 27
proboszczewice@diecezjaplocka.pl
www.parafiaproboszczewice.pl.tl
Udostępnij:

Od XII w. wieś Proboszczewice była własnością prepozytów kapituły płockiej. Parafię pw. świętych Floriana i Katarzyny erygowano prawdopodobnie w XIII w. Z wizytacji odbytej w 1598 r. wiadomo, że kolejny kościół był drewniany. Zniszczony został w połowie XVII w. podczas wojen szwedzkich. Następny został zbudowany staraniem sufragana płockiego Stanisława Całowańskiego i przez niego konsekrowany 21 listopada 1677 r. Remontowany w 1783 r., przetrwał do 1868 r.

Obecny neogotycki, orientowany kościół, murowany z cegły został wzniesiony w latach 1868-1869 staraniem ks. Mikołaja Bilińskiego, a konsekrowany 5 października 1906 r. przez biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego herbu Jastrzębiec, gdy proboszczem parafii był ks. Wincenty Siennicki. Kościół jest orientowany, od frontu ma czworoboczną wieże, wewnątrz ściany ożywione parami lizen. Łuk tęczy zamknięty półkoliście.

Malowidła ścienne, wykonane w 1907 r., zostały odnowione i uzupełnione w 1980 r. przez Ludwika Jędrzejewskiego z Płocka.

W neogotyckim ołtarzu głównym z końca XIX w. umieszczona jest rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z 1777 r., replika krucyfiksu z ołtarza głównego kościoła reformatów w Płocku. W prawym ołtarzu bocznym obraz św. Floriana pędzla Piotra Kaczorowskiego sprzed 1891 r., zaś w lewym obraz Matki Boskiej Łaskawej z końca XIX w. Chrzcielnica z drugiej połowy XVII w. Dziesięciorejestrowe organy zbudował Dominik Biernacki w 1897 r., staraniem ks. Andrzeja Sękusa, proboszcza parafii.

W czasie okupacji od 1941 r. kościół był zamknięty. W jego wnętrzu na uwagę zasługują barokowe: chrzcielnica, relikwiarz i monstrancja. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z XIX w. Na cmentarzu grzebalnym znajduje się murowana, neogotycka kaplica grobowa rodziny Łempickich, wzniesiona w 1892 r.

Po roku 2000 zostały osuszone fundamenty świątyni i pomalowano ją na zewnątrz, wykonano nową posadzkę w prezbiterium, odnowiono wnętrze kościoła, zostało zakupionych wiele paramentów i sprzętu liturgicznego. Ponadto w ostatnich latach wybudowano ołtarz polowy obok kościoła, poświęcony Jezusowi Miłosiernemu, a także postawiono pomnik ku czci św. Jana Pawła II. Przebudowano również gruntownie plebanię.