Płock, Parafia Pw. Świętego Krzyża
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2, 09-409 Płock
24 263 40 37, 517 100 815
plock.krzyz@diecezjaplocka.pl
www.swkrzyz-plock.org
Udostępnij:

Parafia pw. Świętego Krzyża na płockich Podolszycach została erygowana dekretem z dn. 5 lipca 1991 r. przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego w wyniku podziału parafii pw. św. Wojciecha w Płocku. Administratorem parafii dn. 5 lipca 1991 r. został mianowany ks. Henryk Zagórowicz, który rozpoczął budowę kaplicy na działce, którą parafia otrzymała nieodpłatnie od Skarbu Państwa. Wykonano budynek w stanie surowym według projektu inż. architekta Jana Lemańskiego. Do czasu wybudowania części mieszkalnej księżom udostępnione zostały pomieszczenia w parafii św. Wojciecha.

Od 19 sierpnia 1995 r. proboszczem parafii został ks. Andrzej Zembrzuski, który dokończył budowę kaplicy i złączonego z nią budynku parafialnego. Dekretem biskupa plockiego Zygmunta Kamińskiego z dn. 16 stycznia 1997 r. zmieniono granice parafii: z parafią św. Jakuba w Imielnicy nowa granica przebiega od ul. Wyszogrodzkiej tzw. Zielonym Jarem do ul. Boryszewskiej, dalej ul. Boryszewską do szosy Płock-Płońsk; natomiast ul. Graniczna stała się częścią parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku. Staraniem ks. Andrzeja Zembruzskiego i parafian wyposażono kaplicę w ołtarz główny: krzyż z rzeźbą Ukrzyżowanego oraz figurami Matki Bożej i św. Jana Apostoła, a także boczne z obrazem Jezusa Miłosiernego. Na ścianach stacje Drogi Krzyżowej. Budynek został ocieplony i pomalowany wewnątrz oraz na zewnątrz. Prace budowlane prowadzono pod kierunkiem Adama Kozakiewicza.

W 2008 r. rozpoczęto budowę kościoła parafialnego według projektu arch. Janusza Łabuza i inż. konstruktora Bolesława Pakulskiego. Nad pracami czuwali kolejni proboszczowie: ks. Janusz Zdunkiewicz, ks. Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki oraz ks. Jacek Robert Gołębiowski.