Płock, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela
ul. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock
501287429
plock.chrzciciel@diecezjaplocka.pl
http://www.parafiajanchrzcicielplock.pl/
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Z fundacji biskupa Franciszka Kanigowskiego, sufragana włocławskiego, w 1755 r. osiedlili się w Płocku reformaci. Wkrótce przystąpili do budowy drewnianego kościoła, który został poświęcony 1 stycznia 1756 r., zaś w maju tego samego roku zamieszkali w drewnianym klasztorze. Świątynię postawiono na placu, który został podarowany zakonnikom przez miecznikową zakroczymską Mariannę Lasocką.

24 stycznia 1758 r. sufragan płocki Kazimierz Rokitnicki herbu Prawdzic położył kamień węgielny pod budowę murowanej świątyni. Konsekrował ją biskup sufragan płocki Wojciech Józef Gadomski herbu Rola 14 czerwca 1789 r. Przy kościele w latach 1773-1783 zakonnicy zbudowali piętrowy klasztor. Przebywali w nim do 15 listopada 1864 r., kiedy to zostali wywiezieni z Płocka. W 1806 r. w klasztorze urządzono szpital, zaś w latach 1811-1816 było w nim wojsko, a potem więzienie.

W 1867 r. do pomieszczeń klasztornych na polecenie władz rosyjskich z budynków dawnego opactwa benedyktyńskiego zostało przeniesione płockie Seminarium Duchowne.

 W czasie II wojny światowej od 1941 r. w świątyni znajdował się magazyn. Po zakończeniu okupacji organizację życia religijnego w kościele podjął ks. Czesław Pacuszka

W 1964 r. przy kościele św. Jana powstał samodzielny ośrodek duszpasterski, będący kościołem rektorskim w parafii św. Bartłomieja. 21 stycznia 1973 r. biskup płocki Bogdan Sikorski erygował parafię, wydzielając jej teren z parafii farnej. W 1980 r. został poświęcony nowy dom parafialny. W 1981 r. parafia została pomniejszona o część osiedla, które stało się zalążkiem nowej wspólnoty pw. św. Jadwigi w Płocku.

Kościół poreformacki św. Jana Chrzciciela w Płocku został zbudowany w stylu późnobarokowym. Wewnątrz częściowo zachowało się pierwotne wyposażenie, z bogatą dekoracją snycerską, m.in. ołtarze, konfesjonały i ambona, pochodząca z lat 70. XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego oraz obraz św. Jana Chrzciciela. Ołtarze boczne poświęcone są: Niepokalanemu Poczęciu NMP, św. Antoniemu, Przemienieniu Pańskiemu i św. Rochowi. W czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli organy. W 1965 r. sprawiono 12-głosowe organy z firmy Kamińskich, rozbudowane w 2014 r. do 20 głosów.

W latach 2006-2013 staraniem ks. Antoniego Kołodziejskiego i parafian dokonano kompleksowej konserwacji wszystkich zabytkowych elementów wystroju kościoła: odnowiono ołtarz główny, cztery boczne ołtarze, ambonę, konfesjonały ora wykonano malowanie wnętrza kościoła.