Karniewo, Parafia pw. Wszystkich Świętych
pl. Kościelny 4, 06-425 Karniewo
23 691 14 41
karniewo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Karniewo położone jest nad rzeką Pełtą, dopływem Narwi. Wieś jest dawnym gniazdem rodowym Karniewskich herbu Dąbrowa, którzy jej właścicielami byli do XIX w. 

Parafię erygował 2 maja 1376 r. Dobiesław Sówka ze Szczawina, herbu Prawdzic, biskup płocki. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (pierwotnie od momentu konsekracji pw. św. Stanisława biskupa i męczennika, data zmiany wezwania nie jest znana) wybudowano z fundacji Stanisława z Karniewa, podsędka ciechanowskiego. Świątynię wznoszono od końca XVI w., zaś konsekrowano ok. 1620 r. Ok. 1630 r. dostawiono kaplicę św. Anny z fundacji A. Młodzianowskiego. Kościół został uszkodzony pożarem w 1760 r., odbudowany został staraniem W.T. Karniewskiego, pisarza różańskiego. Jest to budowla orientowana, w stylu gotycko-renesansowym (z elementami barokowymi), murowana z cegły, otynkowana. Od zachodu i przy nawie południowej później dobudowano kruchty. Zachodnie naroża korpusu, kaplicy i zakrystii opięte dostawionymi niskimi wielouskokowymi szkarpami. Wnętrze kościoła trzynawowe, pseudohalowe. Prezbiterium prostokątne, szerokości nawy głównej z kaplicą św. Anny od południa i zakrystią od północy. Chór muzyczny z II połowy XVIII w., wsparty na trzech arkadach filarowych. Ołtarze i ambona są w stylu neobarokowym. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1649 r., w ołtarzach bocznych: Matka Boska Częstochowska i Jezus Miłosierny (obrazy współczesne).

Gruntowną restaurację świątyni przeprowadzono w XIX w., dostawiając w miejsce drewnianej dzwonnicy – murowaną oraz mur ogradzający teren przykościelny z główną bramą wejściową oraz bramką prowadzącą do plebanii. 

Dachy kryte blachą, nad nawą główną i prezbiterium dwuspadowy o jednej kalenicy, na której ośmioboczna ażurowa wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona hełmem; nad kaplicą i zakrystią dwuspadowe; nad nawami bocznymi pulpitowe. Wewnątrz, wąskie nawy boczne połączone z główną trzema parami półkoliście zamkniętych arkad o kwadratowych, ogzymsowanych filarach. Sufity z wieku XIX. W kaplicy ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Trzy ołtarze (główny i dwa boczne) i ambona neobarokowe z II połowy XIX w. W ołtarzu głównym: obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z połowy XVII w. Z wyposażenia warto wymienić zabytkowe: chrzcielnicę rokokową z II połowy XVIII w., starą kropielnicę granitową (prawdopodobnie z czasu budowy kościoła), krucyfiks z XVIII w., feretron z obrazami św. Izydora Oracza i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z I połowy XIX w., obrazy przedstawiające wizerunki czterech ewangelistów, świętych: Łukasza, Marka, Mateusza i Jana. Dziesięciogłosowe organy w 1883 r. wybudował Józef Szymański z Warszawy. W latach 1968-1978, z inicjatywy ks. Bronisława Piusińskiego, świątynia otrzymała malaturę i umeblowanie.

Na cmentarzu przykościelnym dzwonnica, wzniesiona w połowie XIX w., murowana z cegły, otynkowana, na podmurówce z kamieni polnych. Na terenie przykościelnym znajduje się także: murowane brama wejściowa na teren przykościelny i bramka boczna (obie z połowy XIX w.) oraz Dąb Papieski, zasadzony przez biskupa Romana Adama Marcinkowskiego, jako upamiętnienie roku beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Na placu przed kościołem kapliczka z 1896 r. z figurami: Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz św. Rozalii.

Staraniem ks. Sławomira Piotra Filipskiego, przy wydatnym wsparciu parafian, na początku XXI w. świątynia karniewska została gruntownie odnowiona. W 2008 r. została wymieniona posadzka z płyt marmurowych w kościele parafialnym. W 2012 r. wymieniono pokrycie dachu kościoła i dzwonnicy na nową blachę miedzianą.  W 2015 roku na dzwonnicy i kościele wykonano nowe renowacyjne zewnętrzne tynki i dokonano ich malowania. Ponadto odrestaurowano wiele obrazów, organy i zakupione zostały nowe szaty liturgiczne. W 2016 r., podczas obchodów 640. rocznicy erygowania parafii, biskup płocki Piotr Libera podpisał odnowiony akt fundacji kościoła w Karniewie przez biskupa płockiego Dobiesława oraz poświęcił odrestaurowany obraz Matki Bożej.

W latach 1984-1986 z inicjatywy parafian i ks. Janusza Sakowskiego zbudowano kościół filialny pw. NMP Królowej Polski w Łukowie, według projektu architekta Stanisława Marzyńskiego z Warszawy. Roboty budowlane prowadził master murarski Tadeusz Bryczek z Makowa Mazowieckiego, zaś działkę pod budowę kościoła ofiarowało małżeństwo Stanisławy i Tadeusza Tomczaków z Łukowa. Świątynię konsekrował biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Adam Marcinkowski 13 września 1987 r.