Ciechanów, Parafia Pw. Św. Tekli
ul. Augustiańska 3a, 06-400 Ciechanów
23 672 22 56
ciechanow.tekla@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Po sprowadzeniu do Ciechanowa po 1356 r. przez księcia mazowieckiego Ziemowita III augustianów eremitów, zbudowano kościół pod wezwaniem św. Marcina, wzmiankowany w 1372 r. Można przypuszczać, że od początku istnienia klasztoru znajdowała się szkoła, która rywalizowała z płocką i łomżyńską.

Na początku XVI w. wzniesiono nowy murowany, trzynawowy kościół, który uległ zniszczeniu podczas wojen szwedzkich, kiedy to zrujnowano boczne nawy kościoła. W XVIII w. na miejsce bocznej nawy (po prawej stronie kościoła) dobudowano murowany klasztor. Dotychczas był drewniany. Świątynię odnowiono w połowie XIX stulecia staraniem ks. Sumowskiego. Po kasacie klasztoru w 1864 r. kościół był pod zarządem parafii. Po 1920 r. wykonano polichromię według projektu Władysława Drapiewskiego. W 1877 r. na zlecenie eksaugustianina, ks. Edwarda Piotra Gumowskiego, w 1877 r. Józef Szymański z Warszawy zbudował siedmiogłosowe organy, których restaurację przeprowadziła staraniem ks. Aleksandra Pęskiego w 1933 r. fabryka Wacława Biernackiego z Warszawy.

W 1975 r. biskup płocki Bogdan Sikorski utworzył przy tym kościele samodzielny ośrodek duszpasterski, natomiast 12 października 1977 r. erygował nową parafię pw. św. Tekli. Pierwszym proboszczem został wieloletni prefekt w Ciechanowie ks. Zenobiusz Mosakowski. Funkcję tę pełnił do 1980 r. Następny proboszcz ks. Ludomir Kokosiński gruntownie odrestaurował kościół. Świątynia wyposażona jest w późnobarokowy ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Anielskiej i rzeźbą Pietà z XVII w. Obok kościoła dawny klasztor. Staraniem ks. Ludomira Kokosińskiego zbudowano w 1983 r. piętrową plebanię oraz przeprowadzono remont innych budynków parafialnych. Natomiast niedługo po roku 2000 została odnowiona malatura kościoła, a w 2017 r. wykonano kapitalny remont bramy-dzwonnicy w wejściu na plac przykościelny.