Kancelaria kurii

09-402 Płock, ul. Tumska 3
tel. 24/268-04-51; fax 24/262-67-15;
e-mail:kuria@diecezjaplocka.pl

godziny pracy: pon. - pt. 8.30-14.00

Portiernia Opactwa: tel. 24/264-06-56

Kanclerz

ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
tel. 24 / 268-04-52 (centrex 133)
e-mail:piotr.grzywaczewski@diecezjaplocka.pl

Notariusz

ks. kan. dr Dariusz Rogowski
tel. 24 / 262 26 40 (centrex 114)
fax. 24 / 262 67 16
e-mail:dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl 

Sekretarz asystent, Rzecznik prasowy

dr Elżbieta Grzybowska
tel. 24 / 268-04-51 (centrex 132)
email: elzbieta.grzybowska@diecezjaplocka.pl

Pracownik archiwum

ks. kan. dr Andrzej Aleksander Zakrzewski
e-mail: andrzej.zakrzewski@diecezjaplocka.pl
tel. 24 / 268-04-54 (centrex 135)    

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę