Komunikat prasowy dotyczący publikacji w natemat.pl

KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z wypowiedziami Pana Marka Lisińskiego opublikowanymi w dniu 18 września 2018 r., na portalu „naTemat”, w których stwierdza, iż pozostał on bez jakiejkolwiek pomocy ze strony Diecezji Płockiej, informuję, że nie są one prawdziwe i nie oddają faktycznego stanu rzeczy.
Raz jeszcze stanowczo potwierdzamy, że Pan Marek Lisiński, wielokrotnie miał propozycję pomocy ze strony Kościoła.
Panu Markowi Lisińskiemu była oferowana pomoc ze strony Kościoła i za nią dziękował. By nie pozostawać jedynie na płaszczyźnie „słowo przeciwko słowu”, załączamy korespondencję Pana Lisińskiego, jaką kierował do kancelarii Kurii.

1. W dniu 9 czerwca 2014 roku Pan Marek Lisiński napisał:

Szanowny Kancelrzu
Chciał bym z tego miejsca podziękować za działania jakie podjął biskup Płocki Piotr Liber w stosunku do sprawcy który zabrał mi nie tylko dzieciństwo ale i czas teraźniejszy. Pomimo wyroku jaki sprawca otrzymał od Kongregacji Nauki i Wiary, nadal niszy mój spokój psychiczny, nie pozwala zapomnieć o tym co było, oskarżając mnie w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. Zwracam się o ile to możliwe o nieudostępnianie sadom cywilnym dokumentacji z mojego procesu jaki miał miejsce w Sądzie Biskupim. Ta sprawa dotyczyła mnie i sprawcę, a prawo kanoniczne mówi jednoznacznie o ochronie i tajemnicy. Czy mógł bym prosić o kopie oryginalnego wyroku wydanego przez Kongregację Nauki i Wiary. Gdyż jestem gotów ujawnić ten wyrok w parafii gdzie sprawca dokonywał tcy haniebnych czynów i wtedy będzie mógł mnie oskarżać o zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych. Zostaję zmuszony do skrajnych działań, choć wiem że na wycofanie przez sprawcę jest jeszcze czas.
Dziękuję za zaoferowanie mi pomocy i jak wspomniałem na wstępie procesu, prosił bym o zadość uczynienie w kwocie o której wspomniałem, gdyż terapie są kosztowne i długotrwałe, tym bardziej, że sprawca nie daje mi zapomnieć o tym fakcie, a moja sytuacja materialna nie wygląda najlepiej. Przepraszam za śmiałość i jak zapewniam o dochowaniu tajemnicy w naszych ustaleniach.
Z poważaniem
Marek Lisiński

2. W dniu 4 września 2014 roku Pan Marek Lisiński napisał:

Szanowny Księże Kanclerzu,
Zwracam się z Pana pośrednictwem z prośbą o podziękowanie Bp Piotrowi Libera za okazaną mi pomoc w jakże trudnych dla mnie sprawach. Mam pytanie i prośbę zarazem, czy mogę przesłać odpis dokumentów jakie otrzymałem do sądu płockiego, aby sąd mógł zapoznać się z wyrokiem.
Będąc na procesie w Płocku jaki wytoczył mi XY, chciał bym spotkać się z Biskupem podziękować mu osobiście i prosić o wgląd w całą dokumentację z mojego procesu o ile to możliwe.
Szanowny Panie Kanclerzu za Kanclerza pośrednictwem prosił bym o wsparcie finansowe jednorazowe w wysokości 150 tyś zł, na obecne terapie i przyszłe, które są konieczne dla mojego zdrowienia.
Z poważaniem
Marek Lisiński

3. W dniu 20 października 2014 roku Pan Marek Lisiński napisał:

Szanowny Ks. Kanclerzu
Dziękuję za list datowany na 17 października z informacją o zakończeniu procesu. Pragnę K. Kanclerza poinformować, że oddaliłem wniosek o umorzenie procesu i będę domagał się ugody od XY aby w przyszłości nie wnosił podobnych roszczeń, będę również domagał się zwrotu kosztów procesowych od XY gdyż wynajęty prawnika kosztował mnie nie mało. Prosił bym również Ks. Kanclerza aby zwrócił się do Biskupa Płockiego o spotkanie ze mną, co do terminu przystosuje się, chciałbym porozmawiać o procesie, o moim życiu jak i o pomocy rzeczowej.
Z poważaniem
Marek Lisiński

Ps. Jeżeli Biskup był by gotowy wypłacić mi rekompensatę w wysokości 200 tyś zł na terapię, straty moralne i psychiczne, gotów jestem zrzec się przyszłych roszczeń, a nawet wycofać się z działalności publicznej w fundacji. Chciał bym już definitywnie zamknąć ten rozdział własnego życia.


Płock, dnia 24 września 2018 r.

Dr Elżbieta Grzybowska
Rzecznik Kurii Diecezjalnej Płockiej

Cytat dnia

"Czasy współczesne domagają się od nas wszystkich – uczniów Chrystusa – wiarygodności i jednoznacznego świadectwa chrześcijańskiego życia. Gdy obserwujemy wzrost brutalizacji życia, gdy ludzie bezbożni ogłaszają postulaty legalizacji aborcji i eutanazji, promują ideologię LGBT, miotają bluźnierstwa przeciw Bogu, drwią z ważnych dla nas wartości – nie możemy milczeć! Nie możemy udawać, że to nas nie dotyczy!"

Bp. Mirosław Milewski
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x