Szkoły i uczelnie

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Ośrodek Naukowo - Badawczy z siedzibą w Płocku
(Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne Diecezji Płockiej)

Dyrektor:
ks. dr Dariusz Piskorski, od 2014
tel. 24 / 268 82 84 (centrex 197)
Sekretariat:
Zofia Stefańska, od 2000

09-400 Płock, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
tel./fax 24 / 262-60-55 (centrex 219)
e-mail: ukswpk@plock.opoka.org.pl


NIŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Św. Stanisława Kostki w Płocku

Dyrektor:
ks. mgr Mariusz Oryl
Wicedyrektor
ks. mgr Piotr Marzec
Wychowawca:
ks. dr Paweł Niewinowski
Ojciec duchowny
ks. mgr Artur Janicki

09-413 Sikórz
tel. 24 / 261-28-30 (centrex 535) - sekretariat
http://www.liceumkostka.pl/

We wrześniu 1998 r. liceum zmieniło swą siedzibę. Z Płocka przeniesiono je do Sikorza, do nowego obiektu. W 2002 r. zostało przekształcone ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną. W styczniu 2009 r. Biskup Płocki zmienił nazwę szkoły na Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki. Internat szkoły do dziś kontynuuje działalność Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej.

Powołane w 1916 r. przez bł. abp. A.J.Nowowiejskiego Liceum, dostosowywane roztropnie do wciąż nowych okoliczności i warunków, nadal spełnia swoją chlubną rolę. Jego teraźniejszość wyrasta ze wspaniałej tradycji, tak doskonale wpisującej się w historię diecezji płockiej i całej Ojczyzny.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest koedukacyjną szkołą ponadgimnazjalną. Szkoła posiada profesjonalne pracownie przedmiotowe: laboratorium do nauki języków obcych, dwie pracownie informatyczne, pracownię humanistyczną, matematyczną, geograficzną, przyrodniczą, bibliotekę i czytelnię, klasy wyposażone w tablice interaktywne oraz boiska do gier zespołowych i salę rekreacyjną.

W roku 2016 szkoła będzie świętować jubileusz 100-lecia powstania. Tyle już lat liceum dba o wszechstronny rozwój osobowy swych uczniów, wspiera ich przez formację religijno-moralną, przygotowuje – najlepiej jak się da – do egzaminu dojrzałości i startu w dorosłość pod znakiem doskonałych wyborów.


NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM KATOLICKIE
im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego i Bpa L. Wetmańskiego w Sikorzu

09-413 Sikórz
tel. 24 / 261-28-30 (centrex 535) - sekretariat
http://www.liceumkostka.pl/

Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego  istnieje od 1999 roku, w którym to rozpoczęto pierwszy etap wdrażania reformy systemu edukacji.

W kolejnych latach szkoła rozrastała się, przybywali nowi uczniowie. Z dniem 20 sierpnia 2000 r. na mocy zmiany Statutu wprowadzonej przez Jego Ekscelencję Ks. Bp. Stanisława Wielgusa Niepubliczne Gimnazjum Katolickie stało się szkołą z internatem. Rok 2003/2004 przyniósł zmianę, bowiem 1 września 2003 r., decyzją Księdza Biskupa, Niepubliczne Gimnazjum Katolickie stało się szkołą koedukacyjną.

Cele i zadania szkoły określa Statut Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego: „Nauczanie i wychowanie realizowane w Gimnazjum ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych”.

Uczniowie  gimnazjum uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz niemieckiego lub włoskiego. Mają możliwość rozwijania swoich zdolności i pasji w wielu kołach zainteresowań. W szkole działają koła: języka angielskiego, języka niemieckiego, biologiczne, chemiczne, fotograficzne, gitarowe, historyczne, informatyczne, matematyczne, plastyczne, polonistyczne, techniczne oraz zespół muzyczny.

W czasie działalności gimnazjum ciągle powiększała się i unowocześniała jego baza dydaktyczna. Szkoła dysponuje świetnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, posiada bibliotekę, pracownie z tablicami interaktywnymi, wielofunkcyjne boisko do siatkówki, koszykówki i mini futbolu oraz boisko do gry w piłkę nożną.

Szkoła przeprowadziła już dwanaście egzaminów gimnazjalnych. Wyniki były zawsze wyższe od średniej powiatu, województwa i kraju. W dziewięciostopniowej skali staninowej Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu zawsze zajmowało poziom bardzo wysoki, wysoki i poziom najwyższy.

Atmosfera życzliwości, otwartości na świat i drugiego człowieka, jego potrzeby duchowe i intelektualne, poczucie bezpieczeństwa w trosce o ludzką godność - oto atuty Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu.

Cytat dnia

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Ps. 33
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

SPIS TREŚCI GDZIE KUPIĆ?

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x