Szkoły i uczelnie

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Ośrodek Naukowo - Badawczy z siedzibą w Płocku
(Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne Diecezji Płockiej)

Dyrektor:
ks. dr Dariusz Piskorski, od 2014
tel. 24 / 268 82 84 (centrex 197)
Sekretariat:
Zofia Stefańska, od 2000

09-400 Płock, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
tel./fax 24 / 262-60-55 (centrex 219)
e-mail: ukswpk@plock.opoka.org.pl


NIŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Św. Stanisława Kostki w Płocku

Dyrektor:
ks. mgr Mariusz Oryl
Wicedyrektor
ks. mgr Piotr Marzec
Wychowawca:
ks. dr Paweł Niewinowski
Ojciec duchowny
ks. mgr Artur Janicki

09-413 Sikórz
tel. 24 / 261-28-30 (centrex 535) - sekretariat
http://www.liceumkostka.pl/

We wrześniu 1998 r. liceum zmieniło swą siedzibę. Z Płocka przeniesiono je do Sikorza, do nowego obiektu. W 2002 r. zostało przekształcone ze szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną. W styczniu 2009 r. Biskup Płocki zmienił nazwę szkoły na Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki. Internat szkoły do dziś kontynuuje działalność Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej.

Powołane w 1916 r. przez bł. abp. A.J.Nowowiejskiego Liceum, dostosowywane roztropnie do wciąż nowych okoliczności i warunków, nadal spełnia swoją chlubną rolę. Jego teraźniejszość wyrasta ze wspaniałej tradycji, tak doskonale wpisującej się w historię diecezji płockiej i całej Ojczyzny.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest koedukacyjną szkołą ponadgimnazjalną. Szkoła posiada profesjonalne pracownie przedmiotowe: laboratorium do nauki języków obcych, dwie pracownie informatyczne, pracownię humanistyczną, matematyczną, geograficzną, przyrodniczą, bibliotekę i czytelnię, klasy wyposażone w tablice interaktywne oraz boiska do gier zespołowych i salę rekreacyjną.

W roku 2016 szkoła będzie świętować jubileusz 100-lecia powstania. Tyle już lat liceum dba o wszechstronny rozwój osobowy swych uczniów, wspiera ich przez formację religijno-moralną, przygotowuje – najlepiej jak się da – do egzaminu dojrzałości i startu w dorosłość pod znakiem doskonałych wyborów.


NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM KATOLICKIE
im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego i Bpa L. Wetmańskiego w Sikorzu

09-413 Sikórz
tel. 24 / 261-28-30 (centrex 535) - sekretariat
http://www.liceumkostka.pl/

Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego  istnieje od 1999 roku, w którym to rozpoczęto pierwszy etap wdrażania reformy systemu edukacji.

W kolejnych latach szkoła rozrastała się, przybywali nowi uczniowie. Z dniem 20 sierpnia 2000 r. na mocy zmiany Statutu wprowadzonej przez Jego Ekscelencję Ks. Bp. Stanisława Wielgusa Niepubliczne Gimnazjum Katolickie stało się szkołą z internatem. Rok 2003/2004 przyniósł zmianę, bowiem 1 września 2003 r., decyzją Księdza Biskupa, Niepubliczne Gimnazjum Katolickie stało się szkołą koedukacyjną.

Cele i zadania szkoły określa Statut Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego: „Nauczanie i wychowanie realizowane w Gimnazjum ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej integracji i przygotowuje do podejmowania odpowiedzialnych wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych”.

Uczniowie  gimnazjum uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz niemieckiego lub włoskiego. Mają możliwość rozwijania swoich zdolności i pasji w wielu kołach zainteresowań. W szkole działają koła: języka angielskiego, języka niemieckiego, biologiczne, chemiczne, fotograficzne, gitarowe, historyczne, informatyczne, matematyczne, plastyczne, polonistyczne, techniczne oraz zespół muzyczny.

W czasie działalności gimnazjum ciągle powiększała się i unowocześniała jego baza dydaktyczna. Szkoła dysponuje świetnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, posiada bibliotekę, pracownie z tablicami interaktywnymi, wielofunkcyjne boisko do siatkówki, koszykówki i mini futbolu oraz boisko do gry w piłkę nożną.

Szkoła przeprowadziła już dwanaście egzaminów gimnazjalnych. Wyniki były zawsze wyższe od średniej powiatu, województwa i kraju. W dziewięciostopniowej skali staninowej Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu zawsze zajmowało poziom bardzo wysoki, wysoki i poziom najwyższy.

Atmosfera życzliwości, otwartości na świat i drugiego człowieka, jego potrzeby duchowe i intelektualne, poczucie bezpieczeństwa w trosce o ludzką godność - oto atuty Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu.

Cytat dnia

Najmilsi - zauważcie, że ten trudny fragment dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zaczyna od krzepiących słów: "Nie bójcie się ludzi, prześladowców! Nie bójcie się!". Jest to przede wszystkim wezwanie, aby nie bać się przyjąć Bożego słowa, bo dopiero wtedy minie lęk przed światem i jego uciskiem. A przecież każde słowo Jezusa jest pomazane Jego Krwią,...

Bp Piotr Libera, Rawa Mazowiecka 25 czerwca 2017 r.
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

SPIS TREŚCI GDZIE KUPIĆ?

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x