Sąd biskupi

SĄD BISKUPI PŁOCKI

09-402 Płock, ul. Tumska 3
tel. 0-24 / 268-04-63 (centrex 144)
e-mail: trybunal.plocki@poczta.onet.pl

Wikariusz sądowy:
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 2007 r.
tel. 24 / 268-04-49 (centrex 130)

Pomocniczy wikariusze sądowi:
ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński, od 2008 r.
tel. 24 / 268-04-64 (centrex 145)

ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski, od 2012 r.
 
Obrońca węzła małżeńskiego:
ks. dr Dariusz Rogowski, od 2013 r.
dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl
 
Promotor sprawiedliwości:
ks. kan. dr Janusz Filarski, od 1997 r.

Notariusz:
mgr Katarzyna Kacprzak-Cichowicz, od 2012 r.
tel. 24/262 70 93 (centrex 119)

ks. mgr Dariusz Malczyk, od 2016 r.
tel. 24/ 268-04-63 (centrex 144)

Ewelina Przedpełska, od 2017 r.,
tel. 24/ 268-04-63 (centrex 144)

Audytor:
ks. mgr Andrzej Janicki, od 2012 r.
tel. 24/262 70 93 (centrex 119)
 
Sędziowie diecezjalni:
ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski
ks. prał. dr Jan Kasiński
ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek
ks. kan. dr Albin Łuczkowski
ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski
ks. kan. dr Janusz Filarski
 

Wzór skargi powodowej do pobrania

W Sądzie Biskupim Płockim można uzyskać bezpłatną pomoc prawną dotyczącą spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na konsultację należy się umówić telefoniczne (24/ 268-04-63).

Odpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci zatwierdzeni przy Sądzie Biskupim Płockim:

mgr Katarzyna Kacprzak-Cichowicz
tel. 663 367 032

mgr Adam Michalski,
tel. 798 961 005
www.adwokatkoscielny.eu

dr Jerzy Pielichowski
www.pielichowski.pl tel. 791-841-177

dr Michał Paweł Poniatowski

mgr Kamil Krzysztof Rutecki
tel. 504-440-456

mgr Grażyna Stańczak-Hambura

mgr Tomasz Świderski,
tel. 602 187 963

mgr Witold Wybult,
tel. 505-079-260

mgr Agnieszka Zalewska
kancelaria-zalewska.pl, tel. 512-299-230

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw.

Przypominamy też, iż zgodnie z kan. 1488, kan. 1489 KPK i art. 110 DC zabrania się adwokatom i pełnomocnikom układania się o wygórowane wynagrodzenie, a także przyjmowanie podarunków i obietnic. Gdyby tego dokonali, układ jest nieważny, a adwokat może zostać ukarany grzywną, zawieszony w pełnieniu urzędu, a nawet skreślony z listy adwokatów.

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x