Komisje i rady

1. KOLEGIUM KONSULTORÓW

1. bp Roman Adam Marcinkowski
2. bp Mirosław Milewski
3. ks. kan. mgr Roman Bagiński
4. ks. kan. mgr Stefan Cegłowski  
5. ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski
6. ks. prał. dr Marek Jarosz 
7. ks. prał. dr Mirosław Kosek
8. ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski
9. ks. prał. Janusz Mackiewicz
10. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
11. ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski


2. DIECEZJALNA RADA KAPŁAŃSKA
 
Członkowie z urzędu:
bp Roman Adam Marcinkowski
bp Mirosław Milewski -  wikariusz generalny
Ks. dr Jarosław Kamiński - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Ks. prał. dr Marek Jarosz - rektor WSD

z wyboru:
Ks. inf. prof. Wojciech Góralski – personalny okręg wyborczy
Ks. prał. prof. Ireneusz Mroczkowski – personalny okręg wyborczy
Ks. mgr Mariusz Przybysz – ciechanowski okręg wyborczy
Ks. mgr Grzegorz Ślesicki – płocki okręg wyborczy
Ks. mgr Jarosław Kowalczyk – płoński okręg wyborczy
Ks. kan. mgr Henryk Szwajkowski – płoński okręg wyborczy
Ks. kan. mgr Henryk Lewandowski – pułtuski okręg wyborczy
Ks. mgr Adam Brzeziński – pułtuski okręg wyborczy
Ks. prał. Kazimierz Dziadak – sierpecki okręg wyborczy
Ks. mgr Jacek Wichorowski – sierpecki okręg wyborczy
Ks. mgr Jacek Dutkiewicz – rypiński okręg wyborczy
Ks. kan. mgr Marek Zacieski – rypiński okręg wyborczy
 
z nominacji:
Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - kanclerz kurii
Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – dyrektor Muzeum Diecezjalnego
Ks. kan. Wiesław Gutowski – przewodniczący Sekretariatu Rady
Ks. prał dr Mirosław Kosek – profesor WSD
Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski – Oficjał Sądu Biskupiego
Ks. prał. dr Andrzej Maciejewski – prob. par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu
Ks. prał. Janusz Mackiewicz – prob. par. pw. św. Wawrzyńca w Żukowie
Ks. prał. prof. Henryk Seweryniak – profesor WSD
Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński – emeryt – sekretarz Rady
Ks. kan. dr hab. Sławomir Antoni Zalewski – delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa – sekretarz Rady
 
3. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA

z urzędu:
1. Bp Roman Adam Marcinkowski
2. Bp Mirosław Milewski – wikariusz generalny
3. Ks. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
4. Ks. kan. dr Andrzej Krasiński – dyrektor Wydziału Katechetycznego
5. Ks. dr Marek Wilczewski – diecezjalny wizytator nauki religii
6. Ks. dr Rafał Bednarczyk – diecezjalny wizytator nauki religii
7. S. mgr Dominika Dudzik CSP – diecezjalny wizytator nauki religii
8. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – przewodniczący Sekretariatu

z nominacji:
1. P. mgr Monika Bil – CPP Metanoia
2. Ks. kan . mgr Szczepan Bugaj – dyrektor Caritas
3. Pan mgr Kazimierz Cieślik – honorowy prezes SRKDP
4. Ks. kan. Jan Dzieniszewski – prob. par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie
5. Ks. mgr Rafał Grzelczyk – diecezjalny duszpasterz młodzieży
6. P. Pani dr Elżbieta Grzybowska – rzecznik prasowy Diecezji Płockiej
7. S. mgr Joanna Kawczyńska – pracownik Wydziału Duszpasterskiego
8. Ks. kan. mgr Sławomir Kowalski – Ruch Rodzin Nazaretańskich
9. Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski – prob. par. św. Marcina w Gostyninie
10. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki – dyrektor PIW
11. Pan Małgorzata Roman – prezes KSM
12. Pani Stanisława Krystyna Milczarek – SRKDP
13. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski – wicedyrktor CPP Metanoia
14. Ks. kan. mgr Tomasz Opaliński – p.o. dyrektora Katolickiego Radia Płock
15. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – kierownik płockiego oddziału „Gościa Niedzielnego”
16. Ks. kan. mgr Leszek Piórkowski – ojciec duchowny WSD
17. Ks. kan. dr Dariusz Piskorski – wicerektor WSD
18. Ks. prał. mgr Marek Smogorzewski – prob. par. św. Stanisław Kostki w Rypinie
19. Pani Barbara Wątkowska – wiceprezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – sekretariat Rady
20. Pani dr Iwona Zielonka – konsultant ds. Nowej Ewangelizacji – sekretariat Rady
21. ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - kanclerz kurii

z wyboru:
1. S. mgr Jolanta Pietrasińska ZSMB – przedstawicielka zakonów żeńskich
2. S. mgr Bożena Śliwińska – przedstawicielka zakonów żeńskich
3. Ks. mgr Rafał Winnicki – ciechanowski okręg wyborczy
4. Ks. Kamil Stawiski – ciechanowski okręg wyborczy
5. Ks. mgr Jacek Gołębiowski – płocki okręg wyborczy
6. Ks. mgr Sławomir Wiśniewski – płocki okręg wyborczy
7. Ks. mgr Zbigniew P. Maciejewski – płoński okręg wyborczy
8. Ks. mgr Adam Ners – płoński okręg wyborczy
9. Ks. Janusz Zdunkiewcz – pułtuski okręg wyborczy
10. Ks. mgr Cezary Olzacki – pułtuski okręg wyborczy
11. Ks. mgr Paweł Waruszewski – rypiński okręg wyborczy
12. Ks. mgr Sławomir Rosiński – rypiński okręg wyborczy
13. Ks. mgr Janusz Nawrocki – sierpecki okręg wyborczy
14. Ks. mgr Robert Banasiak – sierpecki okręg wyborczy
15. Ks. mgr Stanisław Szestowicki SDB – przedstawiciel zakonów męskich
16. Ks. mgr Marek Iwański OFM Conv. – przedstawiciel zakonów męskich

Przedstawiciele dekanatów:
1. bielski – p. inż. Zbigniew Wiśniewski
2. bodzanowski – p. Małgorzata Tomczak
3. ciechanowski wschodni – p. Ryszard Wesołowski
4. ciechanowski zachodni – p. mgr Piotr Świercz
5. dobrzyń n. Drwęcą – p. mgr Mariusz Rzepkowski
6. dobrzyń n.Wisłą – p. mgr Paweł Śliwiński
7. dzierzgowski – p. Andrzej Kowalewski
8. gąbiński – p. mgr Tadeusz Gronkiewicz
9. gostyniński – p. mgr Agnieszka Mularczyk
10. makowski – p. Adam Wiesław Miecznikowski
11. mławski – p. mgr inż. Zofia Jaros
12. nasielski – p. mgr Ewa Majewska
13. płocki wschodni – p. mgr Maria Malewska-Figat
14. płocki zachodni – p. mgr Barbara Chlewińska
15. płoński – p. dr Roman Lusawa
16. przasnyski – p. mgr Bogusław Brykała
17. pułtuski – p. Teresa Kalinowska
18. raciąski – p. mgr inż. Krzysztof Rychlik
19. rypiński – p. Rafał Kalinowski
20. serocki – p. mgr Dorota Piekutowska
21. sierpecki – p. dr Ewa Jancewicz
22. strzegowski – p. Katarzyna Wiśniewska
23. tłuchowski – p. mgr Agnieszka Herudzińska
24. wyszogrodzki – p. mgr Anna Dumińska-Kierska
25. zakroczymski – p. inż. Tadeusz Barylski
26. żuromiński – p. Piotr Miński

4. MŁODZIEŻOWA RADA DUSZPASTERSKA

1. ks. mgr Rafał Grzelczyk - przewodniczący
2. ks. kan. mgr Roman Bagiński
3. ks. mgr Adam Brzeziński
4. ks. mgr Jacek Piotr Gołębiowski
5. ks. mgr Grzegorz Mastalerz
6. S. Jolanta Ewa Pietrasińska
7. Sławomir Ambroziak
8. Paweł Cetliński
9. Aleksandra Grzybowska
10. Martyna Janicka
11. Daria Kalinowska
12. Elżbieta Lusawa
13. Piotr Łaszczych
14. Przemysław Rolka
15. Mariola Sadowska
16. Magdalena Siwek
17. Anna Szuper
18. Mariusz Szuper
19. Tomasz Zgorzelski

5. RADA EKONOMICZNA DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. ks. kan. mgr Ryszard Paradowski - przewodniczący
2. ks. mgr Robert Banasiak - sekretarz
3. ks. kan. mgr Roman Bagiński
4. ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski
5. ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk
6. ks. kan. Wiesław Kosek
7. mec. Paweł Kowalczyk
8. ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski
9. ks. mgr Andrzej Redmer
10. inż. Zygmunt Skupiński
11. ks. kan. mgr Andrzej Więckowski
12. ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski

6. KOMISJA LITURGICZNA

1. Ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński - przewodniczący
2. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - wiceprzewodniczący
3. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski 
4. Ks. mgr Andrzej Janicki
5. Ks. dr Artur Janicki
6. Ks. kan. dr Tomasz Lewicki
7. Ks. kan. dr Andrzej Rojewski
8. Ks. kan. dr Marek Wilczewski 

7. KOMISJA DS. MUZYKI KOŚCIELNEJ

1. Ks. kan. dr Andrzej Leleń – dyrektor Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku oraz referent ds. organistowskich w diecezji płockiej – przewodniczący
2. Ks. dr Artur Janicki – ceremoniarz biskupi
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – profesor liturgiki w WSD w Płocku
4. Mgr Andrzej Sumliński – kierownik Kwintetu Dętego Canzona w Płocku
5. Mgr Paweł Górczyński – nauczyciel w Szkole Muzycznej w Płocku
6. Joanna Ostaszewska – organistka w par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku
7. Zygmunt Dąbrowski – organista w par. pw. św. Mateusza w Pułtusku
8. Kazimierz Grzywiński – organista w par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu
9. Bogdan Wiśniewski – organista w par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
10. Jerzy Stefański – pracownik Studium Organistowskiego im. Ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku.

8. KOMISJA PRZEDWIZYTACYJNA

1. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski - przewodniczący
2. Ks. dr Dariusz Rogowski - wiceprzewodniczący
3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński
4. Ks. dr Wojciech Kućko
5. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
6. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski
7. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski


9. DIECEZJALNA RADA KATECHETYCZNA

1. ks. kan. dr Andrzej Krasiński - przewodniczący
2. ks. dr Rafał Bednarczyk
3. mgr Ewa Bembenista
4. mgr Elżbieta Brzeska-Walczak
5. ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski
6. dr Ewa Jancewicz
7. mgr Iwona Kamińska
8. ks. kan. dr Ryszard Kamiński
9. ks. mgr Jacek Lubiński
10. ks. prał. Janusz Mackiewicz
11. ks. mgr Zbigniew Olszewski
12. mgr Marzena Sadowska
13. ks. kan. dr Marek Wilczewski

10. RADA SPOŁECZNA PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

 1. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - przewodniczący
 2. Mgr Hanna Duda
 3. Dr Elżbieta Grzybowska
 4. Mgr Aleksandra Jadczak
 5. Prof. Janusz Kempa
 6. Mgr Henryk Kowalczyk
 7. Mgr Mirosław Koźlakiewicz
 8. bp Mirosław Milewski
 9. Mgr Leszek Szcząchor
 10. Prof. Janusz Zieliński


11. DIECEZJALNA RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

 1. ks. dr Jarosław Kamiński
 2. ks. mgr Jarosław Mokrzanowski
 3. ks. mgr Dariusz Nowotka
 4. p. inż. Kazimierz Urbaniak
 5. ks. mgr Piotr Marzec
 6. p. mgr Danuta Janicka
 7. ks. mgr Paweł Antkiewicz
 8. p. dr Iwona Zielonka
 9. p. Piotr Łaszczych
 10. ks. mgr Krzysztof Ruciński
 11. p. Majka Niedzielska
 12. ks. mgr Andrzej Pieńdyk - przewodniczący
 13. p. Irena i Andrzej Dołęgowie
 14. ks. mgr Grzegorz Mariusz Walczak
 15. p. Andrzej Głuchowski
 16. ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki
 17. p. Wanda Śniegocka
 18. ks. kan. Wiesław Gutowski
 19. p. Helena Kowalska
 20. ks. kan. dr Cezary Siemiński
 21. p. Małgorzata i Mariusz Leszczyńscy
 22. ks. dr Włodzimierz Piętka
 23. p. dr Halina Świstak
 24. ks. mgr Rafał Grzelczyk
 25. p. Agnieszka Jasińska
 26. ks. mgr Adam Przeradzki
 27. p. mgr Anna Kozera
 28. ks. mgr Bogdan Pawłowski
 29. p. Aleksandra Kaźmierczak
 30. ks. pwd. Krzysztof Świerczyński
 31. p. Damian Wierkiewicz
 32. ks. kan. mgr Henryk Dymek
 33. p. Barbara Sadowska
 34. ks. mgr Grzegorz Żabik
 35. p. Ryszard Szwaczkowski
 36. ks. mgr Andrzej Janicki
 37. p. Jarosław Trzaska
 38. ks. mgr Szczepan Bugaj
 39. p. Anna Czajkowska
 40. p. dr Janusz Romanik
 41. ks. mgr Łukasz Mastalerz SDB
 42. p. Andrzej Wiśniewski


 
12. RADA DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

z urzędu:
1. ks. kan. mgr Roman Bagiński
2. ks. mgr Rafał Grzelczyk  
3. ks. kan. dr Andrzej Krasiński
4. ks. dr Jarosław Kamiński - sekretarz

z nominacji:
1. ks. prał. Janusz Mackiewicz - przewodniczący
2. ks. kan . dr Dariusz Rojek   
3. ks. kan . mgr Janusz Nawrocki  
4. ks. mgr Łukasz Gach   

13. DIECEZJALNA RADA WYDAWNICZA

1. ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - przewodniczący
2. ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
3. ks. Infułat prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski
4. ks. dr Andrzej Maciejewski
5. ks. prał. Janusz Mackiewicz
6. ks. kan. dr Dariusz Piotr Majewski
7. ks. kan. dr hab. Leszek Misiarczyk  

14. CENZORZY KOŚCIELNI

1. ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński
2. ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
3. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
4. ks. dr hab. Andrzej Kobyliński
5. ks. dr Jan Krajczyński
6. ks. kan. dr Andrzej Rojewski
7. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
8. ks. dr Remigiusz Stacherski
9. ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski

Cytat dnia

Obserwując otaczającą nas rzeczywistość trudno jest oprzeć się wrażeniu, że współczesny świat to taki całoroczny sklep bożonarodzeniowy z angielskiego Stradford. Trudno w nim znaleźć Boga. Ten świat tworzy sobie własnych „bogów”. Nie ma w nim miejsca dla „Niemowlęcia owiniętego w pieluszki i leżącego w żłobie”.

bp Mirosław Milewski
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

SPIS TREŚCI GDZIE KUPIĆ?

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x