Kapituły

1. KAPITUŁA KATEDRALNA PŁOCKA

Prałaci:
bp dr Mirosław Milewski, prałat prepozyt od 2017
ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, prałat archidiakon od 2014, w kapitule od 1996
ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, prałat dziekan od 2014, w kapitule od 2000
ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, prałat scholastyk od 2015, w kapitule od 2003

Kanonicy gremialni:
ks. kan. dr Tomasz Kadziński, od 2005
ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2005
ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2005, kustosz od 2015
ks. kan. dr Janusz Filarski, od 2006
ks. kan. dr Marek Zawadzki, od 2011
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, od 2012, penitencjarz od 2013
ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski, od 2014, sekretarz od 2015
ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, od 2016

Kanonicy seniorzy:
bp Roman Adam Marcinkowski, prepozyt od 1990, w kapitule od 1986
ks. prał. mgr Józef Śliwka, od 2005, w kapitule od 1970
ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, od 2005, w kapitule od 1994
ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 2012, w kapitule od 1984
ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski, od 2014, w kapitule od 1984 

Kanonicy honorowi:
ks. kan. dr Franciszek Kacprzycki, od 1976
ks. kan. dr Zdzisław Konarzewski, od 1978
ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski, od 1987
ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 1987
ks. kan. mgr Bronisław Gwiazda, od 1987
ks. kan. Wiesław Morawski, od 1994
ks. kan. dr Romuald Jaworski, od 1994
ks. kan. dr Andrzej Rojewski, od 1996
ks. kan. dr Stanisław Kulesza, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 1996
ks. kan. Antoni Kołodziejski, od 1996
ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 1996
ks. prał. dr Jerzy Zając, od 1996
ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 1996
ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 1998
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń, od 1998
ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1999
ks. kan. mgr Ryszard Dybiński, od 1999
ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, od 2001
ks. kan. dr Bogdan Kazimierz Czupryn, od 2001
ks. kan. dr Dariusz Kisiel, od 2001
ks. kan. dr Wojciech Bytner, od 2003
ks. kan. dr Janusz Kochański, od 2003
ks. kan. dr Mirosław Kosek, od 2005
ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, od 2005
ks. kan. dr Andrzej Krasiński, od 2006
ks. prał. Ugo Salvatori, od 2006 (Diecezja Rawenna-Cervia)
ks. kan. dr Dariusz Majewski, od 2011
ks. kan. Włodzimierz Kiliś, od 2011
ks. kan. dr Sławomir Zalewski, od 2011
ks. kan. mgr Roman Bagiński, od 2011
ks. kan. mgr Jan Kozłowski, od 2012
ks. kan. mgr Andrzej Milewski, od 2012
ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, od 2013
ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, od 2016
ks. kan. mgr Marian Ofiara, od 2018 (Diecezja Toruńska)
Ks. kan. mgr Adam Przeradzki, od 2019
Ks. kan. dr Dariusz Rogowski, od 2019


Kapituła Katedralna Płocka należy – obok Gnieźnieńskiej, Poznańskiej, Krakowskiej i Włocławskiej – do tzw. kapituł większych (inaczej: znaczniejszych lub prześwietnych; capitula insigna). Istnieje nieprzerwanie od XI wieku. Jej powstanie trzeba wiązać z utworzeniem przez legatów papieża Grzegorza VII w roku 1075 pierwszego biskupstwa na Mazowszu, czyli Diecezji Płockiej.

Z początku była to – jak należy przypuszczać – kapituła zakonna złożona z benedyktynów, którzy stanowili ówczesne prezbiterium biskupie. Jednak najprawdopodobniej już za czasów Władysława Hermana (1079-1102), kiedy to – jak się przyjmuje – wzniesiono pierwszą w Płocku katedrę biskupią, w skład Kapituły skupionej wokół kościoła katedralnego zaczęło wchodzić wyłącznie duchowieństwo diecezjalne.

Uzyskawszy ustrój korporacyjny, samodzielność ekonomiczną, prawo wyboru biskupów oraz prawo konsensu, Kapituła Katedralna Płocka przez całe stulecia stanowiła senat biskupów płockich, odgrywając olbrzymią rolę w życiu administracyjnym diecezji. Kapituła wspierała aktywnie rządców Diecezji Płockiej w podejmowaniu istotnych decyzji i aktów prawnych, współuczestnicząc jednocześnie w wykonywaniu ich władzy pasterskiej. Doniosłe zadanie przypadło Kapitule w sprawowaniu liturgii w kościele katedralnym oraz w szerzeniu kultury umysłowej na Mazowszu, między innymi poprzez prowadzenie szkoły katedralnej oraz troskę o cenny księgozbiór.

W dziejach Kapituły Katedralnej nigdy nie brakowało duchownych, którzy dzięki przymiotom serca i umysłu rozsławiali dobre imię Kapituły, Diecezji Płockiej i Polski. Podczas ostatniej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej męczeńską śmierć ponieśli: błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (prepozyt Kapituły w latach 1903-1908) oraz błogosławiony biskup Leon Wetmański (prepozyt Kapituły w latach 1936-1941), wraz z pięcioma innymi członkami gremium kapitulnego.

Od 1903 roku Kapituła Katedralna Płocka składa się z czterech prałatur (prepozytura, archidiakonia, dziekania i scholasteria) i ośmiu kanonii gremialnych (rzeczywistych). Na czele Kapituły – jako jej przewodniczący – stoi prepozyt. Piastującym godności prepozyta i archidiakona przysługuje tytuł infułata. Kanonicy honorowi nie wchodzą do gremium Kapituły.

Nową epokę w dotychczasowej historii kapituł katedralnych zapoczątkowało wejście w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, gdy wszystkie prerogatywy przysługujące kapitułom katedralnym na polu administracyjnym (zarówno sede plena, jak i sede vacante) przeniesiono na Kolegium Konsultorów oraz – w części – na Radę Kapłańską.


2. KAPITUŁA KOLEGIACKA PUŁTUSKA

Prałaci:
ks. inf. Ludomir Kokosiński, prałat prepozyt od 2011, w kapitule 1982
ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński, prałat archidiakon od 2018, w kapitule od 1995
ks. prał. mgr Franciszek Różański, prałat dziekan od 2018, w kapitule od 1995
ks. kan. Wiesław Kosek, prałat kustosz od 2018, w kapitule od 1996;
 
Kanonicy gremialni:

ks. kan. dr Ryszard Kamiński, od 2001
ks. kan. Stanisław Kaźmierczak, od 2003
ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, od 2011
ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, od 2011
ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski, od 2015
ks. kan. Tadeusz Pepłoński, od 2018
Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, od 2018
Ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, od 2018

 
Kanonicy honorowi:
ks. kan. Stanisław Jan Nowak, od 1987
ks. prał. dr Bronisław Sałkowski, od 1987
ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja, od 1987
ks. kan. Tadeusz Janowski, od 1987
ks. kan. Waldemar Nowak, od 1988
ks. kan. Remigiusz Sęderski, od 1995
ks. kan. mgr Stanisław Jan Czyż, od 1995
ks. kan. mgr Józef Szczeciński, od 1995
ks. kan. mgr Władysław Jan Jagiełło, od 1995
ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, od 1995
ks. kan. Stanisław Wiesław Sadłowski, od 1995
ks. kan. Tadeusz Kowalczyk, od 1995
ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, od 1995
ks. kan. mgr Andrzej Fabisiak, od 1996
ks. kan. Włodzimierz Załęski, od 1996
ks. kan. Jerzy Drozdowski, od 1996
ks. kan. mgr Tadeusz Durszlewicz, od 1996
ks. kan. Mieczysław Leśnikowski, od 1996
ks. kan. Bonifacy Kazimierz Radziszewski, od 1996
ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, od 1996
ks. kan. Marian Matusiak, od 1996
ks. kan. Henryk Stanisław Zagórowicz, od 1996
ks. prał. mgr Tadeusz Niestępski, od 1997
ks. kan. Henryk Mazurowski, od 1997
ks. kan. Stanisław Struś, od 1997
ks. kan. dr Władysław Krawczyk, od 1997
ks. kan. Stanisław Górski, od 1997
ks. prał. mgr Piotr Joniak, od 1997
ks. kan. Adam Zdzisław Staniszewski, od 1997
ks. kan. Leszek Franciszek Żuchowski, od 1997
ks. kan. Czesław Zenon Glicner, od 1998
ks. kan. mgr Mieczysław Lucjan Ochtyra, od 1998
ks. kan. Franciszek Antoni Kuć, od 1998
ks. kan. mgr Jan Stanisław Cegłowski, od 1998
ks. kan. Wojciech Michał Hubert, od 1998
ks. kan. mgr Marian Antoni Orzechowski, od 1998
ks. kan. Tomasz Zbigniew Cymerman, od 1998
ks. kan. Eugeniusz Klonowski, od 1998
ks. kan. Henryk Adamczyk, od 1999
ks. kan. Wawrzyniec Ulanowski, od 1999
ks. kan. Jerzy Dębowski, od 1999
ks. kan. Jan Kosin, od 1999
ks. kan. Jan Maroński, od 1999
ks. kan. Ryszard Chludziński, od 1999
ks. kan. Józef Bolesław Pokorski, od 1999
ks. kan. Stefan Czarnecki, od 1999
ks. prał. dr Jan Kasiński, od 1999
ks. kan. mgr Wiesław Malinowski, od 1999
ks. kan. mgr Józef Błaszczak, od 1999
ks. kan. mgr Henryk Bogdan Lewandowski, od 1999
ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy Zbrzezny, od 1999
ks. kan. Walerian Niewiadomski, od 2001
ks. kan. mgr Stanisław Mariański, od 2001
ks. kan. Stefan Prusiński, od 2002
ks. kan. Jan Krynicki, od 2002
ks. kan. Ignacy Józef Sikorski, od 2002
ks. kan. mgr Józef Gawlik, od 2002
ks. kan. Wojciech Kazimierz Stasiak, od 2003
ks. kan. Mieczysław Zdanowski, od 2003
ks. kan. mgr Edmund Makowski, od 2003
ks. kan. Kazimierz Kowalski, od 2003
ks. kan. Jan Dzieniszewski, od 2004
ks. kan. mgr Jerzy Ławicki, od 2004
ks. kan. Tomasz Mazurowski, od 2004
ks. kan. Józef Kazimierz Różański, od 2004
ks. prał. mgr Wojciech Antoni Marszał, od 2005
ks. kan. mgr Romuald Rudziński, od 2005
ks. kan. Stanisław Gajewski, od 2006
ks. kan. Wincenty Andrzej Szmyt, od 2006
ks. kan. Henryk Lipka, od 2006
ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, od 2011
ks. kan. Zbigniew Kaniecki, od 2011
ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, od 2012
ks. kan. mgr Andrzej Kucharczyk, od 2012
ks. kan. Tadeusz Domeradzki, od 2014
ks. kan. Jan Majewski, od 2015 
ks. kan. mgr Sławomir Krasiński, od 2016
ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, od 2016
ks. kan. dr Dariusz Rojek, od 2016
ks. kan. mgr Marek Zacieski, od 2016
ks. kan. Tadeusz Nikicin, od 2016
ks. kan Tomasz Szablewski, od 2016
ks. kan. dr Andrzej Świderski, od 2017
ks. kan. mgr Henryk Dymek, od 2017
ks. kan. Włodzimierz Maruszewski, od 2017
ks. kan. dr Bogdan Adamowicz, od 2017
Ks. kan. mgr Krzysztof Jaroszewski, od 2019

3.KAPITUŁA KOLEGIACKA ŚW. MICHAŁA W PŁOCKU

Fundusz Stypendialny Kapituły św. Michała >>>

Prałaci:
Prepozyt: ks. prał. Wiesław Gutowski
Scholastyk: ks. prał. dr Marek Jarosz
Dziekan: ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński

Kanonicy gremialni:
ks. kan. Witold Godleś
ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, kustosz
ks. kan. Janusz Zdunkiewicz
ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski
ks. kan. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk
ks. kan. mgr Zbigniew Rembała
ks. kan. mgr Tomasz Opaliński
ks. kan. mgr Szczepan Bugaj, penitencjarz
ks. kan. dr Tomasz Lewicki, sekretarz

Kanonicy honorowi
ks. kan. dr Dariusz Piskorski, od 2016
ks. kan. dr Marek Wilczewski, od 2016
ks. kan. mgr Bogdan Pawłowski, od 2016
ks. kan. Marek Bruliński, od 2016
ks. kan. dr Jarosław Kamiński, od 2017
ks. kan. mgr Robert Banasiak, od 2017
Ks. kan. Włodzimierz Dzieńkowski, od 2019
Ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, od 2019 


Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku,

– powołana do istnienia w połowie XII wieku przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku, powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego,

– w dniu 4 października 1732 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej i króla Augusta II, przeniesiona przez Biskupa Płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego do kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Płocku,

– rozwiązana w dniu 17 kwietnia 1819 roku na mocy dekretu kasacyjnego delegata apostolskiego Arcybiskupa Warszawskiego Franciszka Malczewskiego,

– dekretem Biskupa Płockiego Piotra Libery z dnia 2 kwietnia 2015 roku została restytuowana przy kościele kolegiackim pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku (zwanym dalej kolegiatą), jako votum na 940-lecie Diecezji Płockiej.

 

4. DOSTOJNICY PAPIESCY

Protonotariusze Apostolscy:
1. ks. inf. Aleksander Pasternakiewicz, od 1995 
2. ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski, od 2003 
3. ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Marian Góralski, od 2004 
Prałaci honorowi Ojca Świętego: 
1. ks. inf. Ireneusz Kaczorek, od 1987 
2. ks. prał. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, od 2004 
3. ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski, od 2007 
4. ks. prał. dr hab. Waldemar Jan Turek, od 2007 
5. ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, od 2012 
Kapelani Ojca Świętego: 
1. ks. prał. dr Stanisław Welenc, od 1988 
2. ks. prał. Andrzej Tadeusz Kondracki, od 1992 
3. ks. prał. mgr Janusz Wiesław Osowiecki, od 1995 
4. ks. prał. Antoni Majkowski, od 1997 
5. ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, od 1997 
6. ks. prał. mgr Marek Smogorzewski, od 1997 
7. ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, od 1997 
8. ks. prał. dr Jan Kasiński, od 2003 
9. ks. prał. mgr Tadeusz Zaborny, od 2003 
10. ks. prał. mgr Piotr Joniak, od 2003 
11. ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, od 2003 
12. ks. prał. dr Jerzy Zając, od 2003 
13. ks. prał. Janusz Mackiewicz, od 2003 
14. ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, od 2003 
15. ks. prał. prof. dr hab. Janusz Mariański, od 2004 
16. ks. prał. dr Bronisław Sałkowski, od 2004 
17. ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, od 2006 
18. ks. prał. mgr Tadeusz Niestępski, od 2006 
19. ks. prał. mgr Michał Jerzy Woja, od 2006 
20. ks. prał. mgr Wojciech Antoni Marszał, od 2011 
21. ks. prał. Wiesław Morawski, od 2012 
22. ks. prał. dr hab. Mirosław Kosek, od 2012 
23. ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, od 2012 
24. ks. prał. mgr Eugeniusz Graczyk, od 2012
25. ks. prał. mgr Jan Dzieniszewski, od 2019
26. ks. prał. dr Ryszard Kamiński, od 2019
27. ks. prał. Włodzimierz Kiliś, od 2019
28. ks. prał. dr Zdzisław Konarzewski, od 2019
29. ks. prał. Kazimierz Kowalski, od 2019 

 

5. ODZNACZENI TYTUŁEM KANONIKA
1. ks. kan. Tadeusz Fronczak (diec. łomżyńska), od 1978
2. ks. kan. Antoni Mamiński, od 1984
3. ks. kan. Kazimierz Pawłowski, od 1995
4. ks. kan. mgr Mirosław Danielski, od 1996
5. ks. kan. Józef Gałązka, od 1996
6. ks. kan. Józef Kazimierz Różański, od 1996
7. ks. kan. mgr Stanisław Gutowski, od 1996
8. ks. kan. Tadeusz Wołowiec, od 1996
9. ks. kan. Andrzej Zembrzuski, od 1996
10. ks. kan. Włodzimierz Ptasiński, od 1997
11. ks. kan. Wiesław Władysław Goszczycki, od 1998
12. ks. kan. Kazimierz Kozicki, od 1998
13. ks. kan. Stanisław Jan Opolski, od 1998
14. ks. kan. Jan Mieczysław Rogoziński, od 1999
15. ks. kan. Roman Stefan Kaczorowski, od 1999
16. ks. kan. Kazimierz Wójcik, od 1999
17. ks. kan. mgr Tadeusz Mieczysław Kulesza, od 1999
18. ks. kan. Zygmunt Marian Karp, od 1999
19. ks. kan. Jerzy Kajetan Skorłutowski, od 1999
20. ks. kan. Zdzisław Jan Bartosik, od 1999
21. ks. kan. mgr Kazimierz Rostkowski, od 1999
22. ks. kan. dr Tadeusz Kuczyński, od 2001
23. ks. kan. mgr Jerzy Kaczorowski, od 2001
24. ks. kan. Józef Czarnecki, od 2002
25. ks. kan. mgr Romuald Ciesielski, od 2004
26. ks. kan. Jan Deptuła, od 2004
27. ks. kan. mgr Sławomir Kowalski, od 2004
28. ks. kan. mgr Andrzej Jan Skorłutowski, od 2004
29. ks. kan. mgr Henryk Wojciech Szwajkowski, od 2004
30. ks. kan. mgr Jerzy Franciszek Wielechowski, od 2004
31. ks. kan. Ludwik Jan Jasiński, od 2006
32. ks. kan. dr Albin Łuczkowski, od 2006
33. ks. kan. Marian Łuniewski, od 2006
34. ks. kan. dr Cezary Siemiński, od 2012
35. ks. kan. mgr Adam Chmielewski, od 2012
36. ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza, od 2012
37. ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, od 2012
38. ks. kan. mgr Andrzej Redmer, od 2012
39. ks. kan. Mieczysław Słomkowski, od 2014
40. ks. kan. Zenon Froch, od 2016
41. ks. kan. dr Roman Mosakowski, od 2016
42. ks. kan. mgr Mariusz Oryl, od 2016
43. ks. kan. Adam Marek Pergół, od 2016
44. ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, od 2016
45. ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, od 2016
46. ks. kan. mgr Adam Przeradzki, od 2016
47. ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, od 2016
48. Ks. kan. mgr Sławomir Piotr Filipski, od 2016
49. ks. kan. mgr Janusz Rumiński, od 2016
50. ks. kan. mgr Krzysztof Dziadak, od 2017
51. ks. kan. mgr Andrzej Majewski, od 2017
52. ks. kan. mgr Tomasz Ozimkowski, od 2017
53. ks. kan. mgr Sławomir Rosiński, od 2017
54. ks. kan. mgr Ryszard Berk, od 2017
55. ks. kan. Krzysztof Kowalski, od 2017
56. ks. kan. mgr Jacek Lubiński, od 2017
57. ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, od 2017
58. ks. kan. mgr Robert Andrzej Oprawa, od 2017
59. ks. kan. mgr Sławomir Andrzej Stefański, od 2017
60. ks. kan. mgr Jan Zega, od 2017
61. ks. kan. mgr Jarosław Arbat, od 2018
62. ks. kan. dr hab. Tomasz Białobrzeski, od 2018
63. ks. kan. Tadeusz Kuśnierz, od 2018
64. ks. kan. Jan Romanowski, od 2018
65. ks. kan. Krzysztof Szwejkowski, od 2018
66. ks. kan. Krzysztof Zakrzewski, od 2018
61. Ks. mgr Leszek Błaszczak, od 2019
62. Ks. mgr Jacek Daszkowski, od 2019
63. ks. kan. mgr Edward Kuzak, od 2019

6. ODZNACZONY TYTUŁEM PRAŁATA ORMIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk

7. ODZNACZONY GODNOŚCIĄ KANONIKA GREMIALNEGO KAPITUŁY KANONICKIEJ PRZY BAZYLICE MNIEJSZEJ PW. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU

Ks. kan. ppłk mgr Jarosław Antoszewski

Cytat dnia

 Umiejcie życiem całym powtarzać za św. Pawłem: niekiedy „uchodzący” za „kler”, „za oszustów, a przecież prawdomówni, [...] niby umierający, a oto żyjemy, [...] jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu [...]”. 

Bp Piotr Libera - Złoty Jubileusz Kapłanów święconych w 1969 r.
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x