Adm. Kościelnymi Obiektami Diecezji

ul. Tumska 3; 09- 402 Płock

Dyrektor Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej
ks. kan. mgr Roman Bagiński
tel. 24 / 266-49-08 (centrex 117)
e-mail:roman.baginski@diecezjaplocka.pl

Pracownik Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej
ks. kan. mgr Robert Banasiak
e-mail:robert.banasiak@diecezjaplocka.pl

Księgowa
Katarzyna Dobrzeniak
tel. 24/ 268-04-53 (centrex 134)  
e-mail: katarzyna.dobrzeniak@diecezjaplocka.pl

NIP: 774 20 45 697

nr konta: 71 1240 1721 1111 0000 0726 2261