Fundusz Stypendialny Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku i Nagroda "Świadek wiary"

II edycja nagrody „Świadek wiary”

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie Laureata Nagrody „Świadek wiary” w 2018 roku. W ubiegłym roku wspomnianą nagrodę otrzymała młoda Płocczanka znana z aktywności społecznej i zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która przez kilka miesięcy posługiwała bezinteresownie w jednym z krajów misyjnych w charakterze lekarza stomatologa.

Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary” jest przyznawana za wybitne i nowatorskie działania katolików, zwłaszcza młodych, na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Wspomniane wyróżnienie może dotyczyć całokształtu działalności lub określonych osiągnięć o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięć kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki.

Nagroda przyznawana jest corocznie w dniu 29 września, przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Może ją otrzymać osoba fizyczna, która należy do Ludu Bożego. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w Regulaminie Nagrody „Świadek wiary”, który jest dostępny na stronie diecezjaplocka.pl. [TUTAJ]

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 10 września 2018 r. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody

Fundusz Stypendialny

Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku pragnie poinformować, że utworzyła Fundusz Stypendialny, poprzez który pragnie wspierać zdolną młodzież pochodzącą z rodzin przeżywających trudności materialne. Oferowana pomoc stypendialna może wynosić do 2 000 zł rocznie. Wnioski należy składać od 16 sierpnia do 15 września br. Dokładne informacje o zasadach przyznawania stypendiów oraz wzór wniosku można znaleźć w dołączonych linkach.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Kapituły św. Michała

Formularz wniosku Funduszu Stypendialnego Kapituły św. Michała

Opinia proboszcza

Opinia wychowawcy

Wnioski należy przesłać na adres:

ks. Marek Jarosz
ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2
09-400 PŁOCK

Prezes Zarządu Funduszu
Ks. Marek Jarosz

Cytat dnia

"Trwajmy w tym zwyczaju, świętujmy niedzielę. Postanówmy dzisiaj, jeśli jest inaczej: będę w każdą niedzielę w kościele. To nie powinno być obowiązkiem. To radość! Bo tylko w ten sposób wyznajemy, że On Jest i posilamy się Chlebem, w którym On Jest i w którym jak uczniowie z Emaus Go rozpoznajemy" 

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x