XLIII Synod Diecezji Płockiej

Dokumenty:

Komisja do spraw wyższego seminarium duchownego i szkolnictwa wyższego