XLIII Synod Diecezji Płockiej

Dokumenty:

Komisja do spraw budownictwa kościelnego, sztuki sakralnej i dziedzictwa kulturowego