Duszpasterze Rodzin

Diecezjalny Duszpasterz z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

- kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
- organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
- zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
- dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
- odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
- współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
- propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
- czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzonym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
- dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
- stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
- opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
- bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
- współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
- przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

DIECEZJALNY DUSZPASTERZ RODZIN
ks. dr Wojciech KUĆKO
tel.: (0-24) 268-04-55 (centrex 136)
e-mail: wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl


Dekanalnego duszpasterza rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Może nim być proboszcz lub wikariusz; powinien mieć naukowe przygotowanie z zakresu małżeństwa i rodziny; odznaczać się zamiłowaniem do pracy duszpasterskiej ukierunkowanej na rodzinę i poczucie odpowiedzialności za tę dziedzinę duszpasterstwa; posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z ludźmi oraz zdolności organizacyjne.

Głównym zadaniem dekanalnego duszpasterza rodzin jest pośredniczenie między diecezjalnym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin a parafią. Pośrednictwo to w praktyce przekłada się na konkretne zadania. W pierwszym rzędzie dekanalny duszpasterz rodzin odpowiada za stan i rozwój duszpasterstwa rodzin w dekanacie oraz za inicjowanie na terenie dekanatu wszelkich działań mających na celu propagowanie wartości rodzinnych. W tym celu powinien brać udział w organizowanych przez diecezję spotkaniach dekanalnych duszpasterzy rodzin, by omówić aktualne problemy rodzin w diecezji. Wnioski z tych spotkań zobowiązany jest przekazać księżom odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w parafiach oraz czuwać nad ich realizacją.

Do obowiązków dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin należy troszczyć się, aby na terenie dekanatu było właściwie prowadzone przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie. Stąd też powinien inicjować i wspierać wszystkie te dzieła, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać wartość katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ponadto odpowiada za funkcjonowanie poradni życia rodzinnego w parafiach dekanatu. Jeśli nie ma możliwości, by w każdej parafii istniała poradnia rodzinna, powinien starać się utworzyć dekanalną poradnię życia rodzinnego. W tym celu zobligowany jest zatroszczyć się o przygotowanie kompetentnych osób do pracy w poradni (najlepiej parę małżonków) oraz zadbać, by zostały stworzone dobre warunki lokalowe. Do obowiązków dekanalnego duszpasterza rodzin należy zatroszczyć się także o to, by osoby pracujące w poradniach permanentnie podnosiły swoje kwalifikacje oraz pogłębiały swoją wiarę w organizowanych dla nich dniach skupienia i rekolekcjach.

DEKANALNI DUSZPASTERZE RODZIN:

Ks. Józef Różański – dekanat bielski
Ks. Roman Jankowski – dekanat bodzanowski
Ks. Jan Dzieniszewski – dekanat ciechanowski wschodni
Ks. Eugeniusz Graczyk – dekanat ciechanowski zachodni
Ks. Jarosław Kulesza – dekanat dobrzyński n. Drwęcą
Ks. Zbigniew Milczarek – dekanat dobrzyński n. Wisłą
Ks. Piotr Joniak – dekanat dzierzgowski
Ks. Andrzej Świderski – dekanat gąbiński
Ks. Andrzej Rutkowski – dekanat gostyniński
Ks. Krzysztof Kujawa – dekanat makowski
Ks. Ryszard Kamiński – dekanat mławski wschodni
Ks. Jan Żółtowski – dekanat mławski zachodni
Ks. Tadeusz Pepłoński – dekanat nasielski
Ks. Ryszard Paradowski – dekanat płocki wschodni
Ks. Stanisław Kaźmierczak – dekanat płocki zachodni
Ks. Zbigniew Sajewski – dekanat płoński północny
Ks. Tomasz Markowicz – dekanat płoński południowy
Ks. Romuald Ciesielski – dekanat przasnyski
Ks. Dariusz Multon – dekanat pułtuski
Ks. Wiesław Kosiński – dekanat raciąski
Ks. Andrzej Krasiński – dekanat rypiński
Ks. Dariusz Rojek – dekanat serocki
Ks. Tomasz Kadziński – dekanat sierpecki
Ks. Józef Błaszczak – dekanat strzegowski
Ks. Roman Murawski – dekanat tłuchowski
Ks. Grzegorz Przybyłek – dekanat wyszogrodzki
Ks. Andrzej Redmer – dekanat zakroczymski
Ks. Sławomir Rosiński – dekanat żuromiński

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x