Duszpasterze Rodzin

Diecezjalny Duszpasterz z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

- kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
- organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
- zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
- dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
- odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
- współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
- propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
- czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzonym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
- dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
- stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
- opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
- bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
- współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
- przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

DIECEZJALNY DUSZPASTERZ RODZIN
ks. dr Wojciech KUĆKO
tel.: (0-24) 268-04-55 (centrex 136)
e-mail: wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl


Dekanalnego duszpasterza rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Może nim być proboszcz lub wikariusz; powinien mieć naukowe przygotowanie z zakresu małżeństwa i rodziny; odznaczać się zamiłowaniem do pracy duszpasterskiej ukierunkowanej na rodzinę i poczucie odpowiedzialności za tę dziedzinę duszpasterstwa; posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z ludźmi oraz zdolności organizacyjne.

Głównym zadaniem dekanalnego duszpasterza rodzin jest pośredniczenie między diecezjalnym ośrodkiem duszpasterstwa rodzin a parafią. Pośrednictwo to w praktyce przekłada się na konkretne zadania. W pierwszym rzędzie dekanalny duszpasterz rodzin odpowiada za stan i rozwój duszpasterstwa rodzin w dekanacie oraz za inicjowanie na terenie dekanatu wszelkich działań mających na celu propagowanie wartości rodzinnych. W tym celu powinien brać udział w organizowanych przez diecezję spotkaniach dekanalnych duszpasterzy rodzin, by omówić aktualne problemy rodzin w diecezji. Wnioski z tych spotkań zobowiązany jest przekazać księżom odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w parafiach oraz czuwać nad ich realizacją.

Do obowiązków dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin należy troszczyć się, aby na terenie dekanatu było właściwie prowadzone przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie. Stąd też powinien inicjować i wspierać wszystkie te dzieła, które pomagają dzieciom i młodzieży odkrywać wartość katolickiego modelu małżeństwa i rodziny. Ponadto odpowiada za funkcjonowanie poradni życia rodzinnego w parafiach dekanatu. Jeśli nie ma możliwości, by w każdej parafii istniała poradnia rodzinna, powinien starać się utworzyć dekanalną poradnię życia rodzinnego. W tym celu zobligowany jest zatroszczyć się o przygotowanie kompetentnych osób do pracy w poradni (najlepiej parę małżonków) oraz zadbać, by zostały stworzone dobre warunki lokalowe. Do obowiązków dekanalnego duszpasterza rodzin należy zatroszczyć się także o to, by osoby pracujące w poradniach permanentnie podnosiły swoje kwalifikacje oraz pogłębiały swoją wiarę w organizowanych dla nich dniach skupienia i rekolekcjach.

DEKANALNI DUSZPASTERZE RODZIN:

1. Ks. Józef Różański – dekanat bielski
2. Ks. Roman Jankowski – dekanat bodzanowski
3. Ks. Jan Dzieniszewski – dekanat ciechanowski wsch.
4. Ks. Eugeniusz Graczyk – dekanat ciechanowski zach.
5. Ks. Jarosław Kulesza – dekanat dobrzyński n. Drwęcą
6. Ks. Zbigniew Milczarek – dekanat dobrzyński n. Wisłą
7. Ks. Jacek Lubiński – dekanat dzierzgowski
8. Ks. Andrzej Świderski – dekanat gąbiński
9. Ks. Sławomir Wiśniewski – dekanat gostyniński
10. Ks. Krzysztof Kujawa – dekanat makowski
11. Ks. Ryszard Kamiński – dekanat mławski
12. Ks. Tadeusz Pepłoński – dekanat nasielski
13. Ks. Ryszard Paradowski – dekanat płocki wsch.
14. Ks. Stanisław Kaźmierczak – dekanat płocki zach.
15. Ks. Zbigniew Sajewski – dekanat płoński
16. Ks. Romuald Ciesielski – dekanat przasnyski
17. Ks. Dariusz Multon – dekanat pułtuski
18. Ks. Wiesław Kosiński – dekanat raciążski
19. Ks. Andrzej Krasiński – dekanat rypiński
20. Ks. Dariusz Rojek – dekanat serocki
21. Ks. Tomasz Kadziński – dekanat sierpecki
22. Ks. Józef Błaszczak – dekanat strzegowski
23. Ks. Roman Murawski – dekanat tłuchowski
24. Ks. Grzegorz Przybyłek – dekanat wyszogrodzki
25. Ks. Witold Godleś – dekanat zakroczymski
26. Ks. Sławomir Rosiński – dekanat żuromiński

Cytat dnia

"Dlatego dziś, Drodzy Bracia i Siostry, jedyna, prawdziwa gwiazda naszego systemu wiary, nasze Słońce, którym jest Chrystus, jaśniejący w żłóbku betlejemskim, przypomina nam: „Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!” (Mt 6, 23). Dzisiejsza uroczystość to dla nas ważna lekcja chrześcijańskiej fizyki – mamy odbijać w naszym życiu codziennym blask światła Jezusa." (Homilia w Objawienie Pańskie)

Bp. Mirosław Milewski
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x