Zadania Duszpasterza LSO

Zadania Dekanalnego Duszpasterza
Liturgicznej Służby Ołtarza

1. Dekanalny Duszpasterz organizuje i koordynuje pracę służby liturgicznej w dekanacie. Czyni to w porozumieniu z księdzem Dziekanem, księżmi Proboszczami oraz księżmi prowadzącymi grupy służby liturgicznej.Do pomocy w pracy zaprasza księży z dekanatu, doświadczonych lektorów, ceremoniarzy oraz rodziców chłopców należących do służby liturgicznej.
2. Zasadniczo raz na dwa lata organizuje kurs lektorski w dekanacie, a gdy trzeba po uwzględnieniu potrzeb parafii dekanatu kurs ten winien odbywać się co roku.
3. Przebieg kursu lektorskiego powinien uwzględniać następujące elementy:
a) obejmować formację biblijną, liturgiczną, ascetyczną i fonetyczną (teoria i praktyka),
b) składać się średnio z 5 sesji,
c) w programie każdej sesji powinna być Msza Święta z uroczystą asystą oraz przerwa na posiłek,
d) uczestnikom kursu powinno zlecać się zadania do wykonania w swoich parafiach,
e) kurs powinien zostać uwieńczony weryfikacją, egzaminem sprawdzającym wiadomości teoretyczne i praktyczne,
f) kurs kończy się uroczystą Mszą Świętą, podczas której dokonuje się obrzędu błogosławienia ministrantów słowa Bożego,
g) termin uroczystego zakończenia kursu lektorskiego wyznacza diecezjalny duszpasterz LSO,
h) liturgicznego obrzędu błogosławienia nowych lektorów dokonuje Ksiądz Biskup,
i) dekanalny duszpasterz sporządza dokumentację z kursu i informację o jego zakończeniu przekazuje do diecezjalnego duszpasterza LSO.
4. Dekanalny duszpasterz przynajmniej raz w roku organizuje dzień skupienia dla służby liturgicznej.
5. Troszczy się o dzieło powołań w dekanacie:
• Czuwa nad zorganizowaniem udziału ministrantów z danego dekanatu w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez WSD w Płocku
• Raz w miesiącu np. w pierwszy czwartek miesiąca odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu dla ministrantów z danego dekanatu, po spotkaniu możliwość zajęć sportowych, itp.
• Organizowanie innych spotkań uwzględniających tematykę powołaniową i umożliwiającą rozwój duchowy ministranta.
6. Współpracuje z duszpasterstwem diecezjalnym w organizowaniu pielgrzymek ministrantów i lektorów do sanktuariów o zasięgu ogólnopolskim i diecezjalnym
7. Organizuje i przeprowadza w dekanacie turnieje sportowe piłki nożnej, które są eliminacjami do finału diecezjalnego i ogólnopolskiego.
8. W porozumieniu z księdzem dziekanem i księżmi proboszczami z dekanatu wybiera miejsca, gdzie będą prowadzone kursy lektorskie, dekanalne spotkania ministrantów i lektorów oraz inne akcje duszpasterskie.
9. Dekanalny duszpasterz LSO powinien współpracować z dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Zaleca się, aby spotkania służby liturgicznej w dekanacie łączyć ze spotkaniami organizowanymi przez duszpasterstwo młodzieży.
10. Dekanalny duszpasterz na dekanalnych konferencjach księży referuje bieżące sprawy duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza.
11. Dekanalny duszpasterz zwraca uwagę na prowadzenie dokumentacji dotyczącej Liturgicznej Służby Ołtarza w parafiach swego dekanatu.
12. Dekanalny duszpasterz LSO, na zakończenie roku szkolnego, składa roczne sprawozdanie z działalności dekanalnej do Diecezjalnego Duszpasterza LSO.

 

Cytat dnia

Czyż nie jest zwycięstwem tamtych wrogów Polski fakt, że dziś, po 80 latach, ich ofiary między sobą znajdują powody do sporów? Czyż nie jest to ciągle nierozwiązana sprawa tamtej wojny, że nas, mieszkańców jednej, udręczonej tamtymi walkami Ojczyzny, nie stać na zwykłe zaprzestanie sporów, które do niczego nie prowadzą? Najlepszym uczczeniem pamięci milionów ofiar jest cisza.

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x