Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne

DUSZPASTERSTWA SPECJALNE I SPECJALISTYCZNE

Duszpasterstwo rodzin:
ks. dr Jarosław Kamiński
Duszpasterstwo młodzieży:
ks. mgr Krzysztof Ruciński
Duszpasterstwo powołań:
ks. mgr Tomasz Brzeziński
Duszpasterstwo nauczycieli:
ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski
Duszpasterstwo charytatywne:
ks. mgr Adam Mirosław Przeradzki
Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych:
ks. kan. Janusz Bolesław Zdunkiewicz
Duszpasterstwo misyjne:
ks. mgr Grzegorz Robert Mierzejewski
Duszpasterstwo trzeźwości:
ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki
Duszpasterstwo ekumeniczne:
ks. kan. dr Włodzimierz Piętka
Duszpasterstwo stużby liturgicznej:
ks. dr Artur Janicki
Duszpasterstwo środowisk twórczych:
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń
Duszpasterstwo pielgrzymkowe:
ks. mgr Jacek Prusiński
Duszpasterstwo ludzi pracy:
ks. Tadeusz Łebkowski
Duszpasterstwo rolników:
ks. mgr Krzysztof Biernat
Duszpasterstwo organistów:
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń
Duszpasterstwo Kół Żywego Różańca:
ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek
Duszpasterstwo kobiet:
ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
Duszpasterstwo samorządowców:
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski
Duszpasterstwo kombatantów:
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski
Delegat Biskupa Płockiego ds formacji stałej duchowieństwa, ojciec duchowny księży, spowiednik kapłanów:
ks. kan. dr Roman Mosakowski
Duszpasterstwo inst. życia konsekr.:
ks. kan. dr Bogdan Czupryn
Duszpasterstwo pracowników parafialnych:
ks. kan. mgr Józef Gawlik
Duszpasterstwo służby zdrowia:
ks. mgr Krzysztof Błaszczak
Duszpasterstwo chorych:
ks. mgr Maciej Szostak
Duszpasterstwo honor. dawców krwi: 
ks. mgr Krzysztof Błaszczak
Duszpast. głuchoniemych i niewidomych:
ks. mgr Paweł Biedrzycki
Duszpasterstwo więzienne:
ks. kan. mgr Edmund Makowski 
Duszpasterstwo prawników: 
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski
Duszpasterstwo akademickie:
ks. mgr Piotr Stasiński - Ciechanów
ks. dr Adam Węgrzyn SDB - Płock
Duszpasterstwo myśliwych:
ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski
Duszpasterstwo policjantów i kierowców:
ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki
Duszpasterstwo strażaków:
ks. kan. mgr Andrzej Aleksander Zakrzewski
Duszpasterstwo sportu i rekreacji:
ks. mgr Zbigniew Sajewski
Duszpasterstwo harcerzy i harcerek:
ks. mgr Krzysztof Świerczyński
Koordynator Dnia Papieskiego Diecezji Płockiej:
ks. mgr Andrzej Janicki
Duszpasterstwo zwiazków niesakramentalnych:
ks. kan. mgr Andrzej Redmer
Diecezjalny Duszpasterz motocyklistów:
ks. mgr Dariusz Skoczylas
Koordynator ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem "Pomoc Kościołowi w Potrzebie":
ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski
Moderator Parafialnych Rad Duszpasterskich:
ks. prał. mgr Marek Smogorzewski

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x