Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne

DUSZPASTERSTWA SPECJALNE I SPECJALISTYCZNE

Duszpasterstwo rodzin:
ks. dr Jarosław Kamiński
Duszpasterstwo młodzieży:
ks. mgr Krzysztof Ruciński
Duszpasterstwo powołań:
ks. mgr Tomasz Brzeziński
Duszpasterstwo nauczycieli:
ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski
Duszpasterstwo charytatywne:
ks. mgr Adam Mirosław Przeradzki
Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych:
ks. kan. Janusz Bolesław Zdunkiewicz
Duszpasterstwo misyjne:
ks. mgr Grzegorz Robert Mierzejewski
Duszpasterstwo trzeźwości:
ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki
Duszpasterstwo ekumeniczne:
ks. kan. dr Włodzimierz Piętka
Duszpasterstwo stużby liturgicznej:
ks. dr Artur Janicki
Duszpasterstwo środowisk twórczych:
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń
Duszpasterstwo pielgrzymkowe:
ks. mgr Jacek Prusiński
Duszpasterstwo ludzi pracy:
ks. Tadeusz Łebkowski
Duszpasterstwo rolników:
ks. mgr Krzysztof Biernat
Duszpasterstwo organistów:
ks. kan. dr Andrzej Józef Leleń
Duszpasterstwo Kół Żywego Różańca:
ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek
Duszpasterstwo kobiet:
ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
Duszpasterstwo samorządowców:
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski
Duszpasterstwo kombatantów:
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski
Delegat Biskupa Płockiego ds formacji stałej duchowieństwa, ojciec duchowny księży, spowiednik kapłanów:
ks. kan. dr Roman Mosakowski
Duszpasterstwo inst. życia konsekr.:
ks. kan. dr Bogdan Czupryn
Duszpasterstwo pracowników parafialnych:
ks. kan. mgr Józef Gawlik
Duszpasterstwo służby zdrowia:
ks. mgr Krzysztof Błaszczak
Duszpasterstwo chorych:
ks. mgr Maciej Szostak
Duszpasterstwo honor. dawców krwi: 
ks. mgr Krzysztof Błaszczak
Duszpast. głuchoniemych i niewidomych:
ks. mgr Paweł Biedrzycki
Duszpasterstwo więzienne:
ks. kan. mgr Edmund Makowski 
Duszpasterstwo prawników: 
ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski
Duszpasterstwo akademickie:
ks. mgr Piotr Stasiński - Ciechanów
ks. dr Adam Węgrzyn SDB - Płock
Duszpasterstwo myśliwych:
ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski
Duszpasterstwo policjantów i kierowców:
ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki
Duszpasterstwo strażaków:
ks. kan. mgr Andrzej Aleksander Zakrzewski
Duszpasterstwo sportu i rekreacji:
ks. mgr Zbigniew Sajewski
Duszpasterstwo harcerzy i harcerek:
ks. mgr Krzysztof Świerczyński
Koordynator Dnia Papieskiego Diecezji Płockiej:
ks. mgr Andrzej Janicki
Duszpasterstwo zwiazków niesakramentalnych:
ks. kan. mgr Andrzej Redmer
Diecezjalny Duszpasterz motocyklistów:
ks. mgr Dariusz Skoczylas
Koordynator ds. kontaktów ze Stowarzyszeniem "Pomoc Kościołowi w Potrzebie":
ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski
Moderator Parafialnych Rad Duszpasterskich:
ks. prał. mgr Marek Smogorzewski

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x