Tytuły, numery programów i podręczników

Niżej zamieszczone zostały tytuły programów i podręczników (oraz ich numery) do nauczania religii w diecezji płockiej w roku szk. 2014/2015 zaakceptowane przez Biskupa Płockiego.

Szczegółowy wykaz Programów nauczania i podręczników z przyporządkowanymi im numerami znajduje się także na stronie Komisji Wychowania Katolickiego: link do strony.


 

PRZEDSZKOLA

Tytuł programu: „Kochamy dobrego Boga"; nr AZ-0-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy rodziną Boga", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr PL-03-01/10-PL-/11; data zatwierdzenia: 18.07.2011 r. r.; nr dopuszczenia: 339/11.

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy rodziną Boga", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr AZ-03-01/10-PL-1/13; data zatwierdzenia: 4.03.2013 r.; nr dopuszczenia: 153/13 (ogólnopolski).


 

SZKOŁA PODSTAWOWA – I etap edukacyjny

KLASY I –III

Klasa I

Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika"; nr AZ-1-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r. (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr PL-11-01/10-PL-1/12; data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.; numer dopuszczenia: 676/11.

Tytuł podręcznika: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr AZ-11-01/10-PL-2/13; data zatwierdzenia: 20.05.2013 r.; numer dopuszczenia: 448/13 (ogólnopolski).

Zeszyt ćwiczeń: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; (dla podręcznika nr AZ-11-01/10-PL-2/13; data zatwierdzenia: 20.05.2013 r.; numer dopuszczenia: 448/13).

Klasa II

Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika"; nr AZ-1-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr PL-12-01/10-PL-3/13; data zatwierdzenia: 21.06.2013 r.; numer dopuszczenia: 554/13.

Zeszyt ćwiczeń: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock;

(dla podręcznika nr PL-12-01/10-PL-3/13; data zatwierdzenia: 21.06.2013 r.; numer dopuszczenia: 554/13).

Ogólnopolski, Tytuł podręcznika: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock; nr podręcznika: AZ-12-01/10-PL-1/14.

Zeszyt ćwiczeń: „Kochamy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock;

 

Klasa III

Tytuł programu: „W drodze do Wieczernika"; nr AZ-1-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r. (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Przyjmujemy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock.

Zeszyt ćwiczeń: „Przyjmujemy Pana Jezusa", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock.

(nr podręcznika: PL-13-01/10-PL-2/14; data dopuszczenia 17. 06. 2014 r.)


 

SZKOŁA PODSTAWOWA – II etap edukacyjny

KLASY IV- VI

Klasa IV

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga"; nr AZ-2-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Zaproszeni przez Boga", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-21-01/1-1; data zatwierdzenia 20.03.2006 r.; nr dopuszczenia 647/02.

Zeszyt ćwiczeń: „Zaproszeni przez Boga", red. A. Hajduk, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (dla podręcznika nr AZ-21-01/1-1; data zatwierdzenia 20.03.2006 r.; nr dopuszczenia 647/02).

Tytuł dodatku do podręcznika: „W drodze do źródła. Przygotowanie do odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych", red. A. Krasiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2008.

Klasa V

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga"; nr AZ-2-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Obdarowani przez Boga", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-22-01/1-1; data zatwierdzenia: 10.01.2003 r.; nr dopuszczenia: 3569/2002/2003.

Zeszyt ćwiczeń: „Obdarowani przez Boga", red. A. Banasiak, L. Łasek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (dla podręcznika nr AZ-22-01/1-1; data zatwierdzenia: 10.01.2003 r.; nr dopuszczenia: 3569/2002/2003).

Klasa VI

Tytuł programu: „Wezwani przez Boga"; nr AZ-2-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Tytuł podręcznika: „Przemienieni przez Boga", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-23-01/1-1; data zatwierdzenia: 15.03.2004 r.; nr dopuszczenia: 437/2004.

Zeszyt ćwiczeń: „Przemienieni przez Boga", red. A. Banasiak, L. Łasek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (dla podręcznika nr AZ-23-01/1-1; data zatwierdzenia: 15.03.2004 r.; nr dopuszczenia: 437/2004).


 

GIMNAZJUM

(A)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 9.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Jezus uczy i zbawia", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-31-01/10-KR-2/12 ; data zatwierdzenia: 11.06.2012 r.; nr imprimatur 1626/2012).

 Klasa II

Tytuł podręcznika: "Jezus działa i zbawia", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-32-01/10-KR-12/13; data zatwierdfzenia: 20.05.2013 r.; nr Imprimatur 674/2013)

Klasa III 

Tytuł podręcznika: „Jezus prowadzi i zbawia", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-033-01/10-KR-2/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr imprimatur: 367/2014).

(B)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Szukam was", red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-31-01/10-KR-1/11; data zatwierdzenia: 30.05.2011 r.; nr imprimatur: 1653/2011.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Jestem z wami", red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-32-01/10-KR-3/12; data dopuszczenia: 11.06.2012 r.; nr imprimatur: 1962/2012.

Klasa III

Tytuł podręcznika: „Chodźmy razem", red. W. Kubik, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-33-01/10-KR-4/13; data dopuszczenia: 11.04.2013 r.

 

(C)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Spotkanie ze Słowem", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-31-01/10-PO-1/11; data zatwierdzenia: 18.07.2011 r.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Aby nie ustać w drodze", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-32-01/10-PO-1/12; data zatwierdzenia: 16.07.2012 r.

Klasa III

Tytuł podręcznika: "Żyć w miłości Boga", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-33-01/10-PO-3/13.

 

(D)

Tytuł programu: „Pójść za Jezusem Chrystusem"; nr AZ-3-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: "Spotykam Twoje Słowo", red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-31-01/10-LU-1/12.

Klasa II

Tytuł podręcznika: "Z Tobą idę przez życie.", red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-32-01/10-LU-1/13.

Klasa III

Tytuł podręcznika: "Żyję Twoją miłością ", red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; AZ-33-01/10-LU-1/14.

 


 

LICEUM

 (A)

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa"; nr AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

 

Klasa I

Tytuł podręcznika: „W Kościele", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-41-01/10-KR-1/12; data zatwierdzenia: 26.05.2012 r.; nr dopuszczenia: 1625/2012.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „W świecie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-42-01/10-KR-6/13; data zatwierdzenia: 6.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasy III

Tytuł podręcznika: „W rodzinie", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-43-01/10-KR-3/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr dopuszczenia: 287/2014).

 

(B)

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa"; nr AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

 

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w Kościele", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-41-01/10-PO-1/11; data zatwierdzenia 12.09.2011 r.; nr dopuszczenia: 2673/2012.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w świecie", red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań; nr AZ-42-01/10-PO-1/12; data zatwierdzenia 21.11.2012 r.; nr dopuszczenia: 5218/2012.

Klasa III

Tytuł podręcznika: „Moje miejsce w rodzinie", red. J Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań (AZ-43-01/10-PO-1/14; data zatwierdzenia 2.06.2014 r.).

 

(C) 

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa" nr AZ-4-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: "Świadczę o Jezusie w Kościele", red. W. Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-41-01/10-LU-1/12)

Klasa II

Tytuł podręcznika: "Świadczę o Jezusie w świecie", red. W. Galant, R. Strus; Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ- 42-01/10-LU-4/13.

 

(D)

Tytuł programu: „Żyć, aby wierzyć i kochać", nr AZ-4-03/12; data zatwierdzenia: 30.05.2012 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: "W blasku Bożej prawdy", red. T. Śmiech, E. Kondrak; Wydawnictwo Jedność, Kielce; nr AZ-41-03/12-KI-1/12; data zatwierdzenie 30.05.2012 r.

Klasa II

Tytuł podręcznika: "Na drogach wiary", red. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek; Wydawnictwo Jedność, Kielce; (nr AZ-42-03/12-KI-1/13)


 

TECHNIKUM

Tytuł programu: „Świadek Chrystusa", nr AZ-6-01/10; data zatwierdzenia: 09.06.2010 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „W Kościele", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-41-01/10-KR-1/12; data zatwierdzenia: 26.05.2012 r.; nr imprimatur: 1625/2012 

Klasa II

Tytuł podręcznika: „W świecie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-42-01/10-KR-6/13; data zatwierdzenia: 6.05.2013 r.; nr dopuszczenia: 673/2013.

Klasa III i IV

Tytuł podręcznika: „W rodzinie", red. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo WAM, Kraków; (AZ-43-01/10-KR-3/14; data zatwierdzenia: 13.01.2014 r.; nr dopuszczenia: 287/2014).


 

SZKOŁA ZAWODOWA

(A)

Tytuł programu: „Bądźcie mocni!”, nr AZ-5-07/12; data zatwierdzenia: 22.10.2012 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Mocni wiarą", red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr AZ-51-07/12-KR-3/13.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Mocni nadzieją", red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków; nr AZ-52-07/12-KR-8/13.

 

(B)

Tytuł programu: „Z Chrystusem”, nr AZ-5-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM, Kraków; nr AZ-51-01/1-1; data zatwierdzenia: 10.07.2002 r.; nr dopuszczenia: 2041/02.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Ze Zmartwychwstałym w rodzinie", red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM – Kraków; nr AZ-52-01/1-1; data zatwierdzenia: 02.06.2003 r.; nr dopuszczenia: 1662/03.

 

(C)

Tytuł programu: „Z Chrystusem”; nr AZ-5-01/1; data zatwierdzenia: 20.09.2001 r.; (program ogólnopolski).

Klasa I

Tytuł podręcznika: „Zaufajmy Chrystusowi", red. R. Lis, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-51-01/1-6.

Klasa II

Tytuł podręcznika: „Świadczymy o Chrystusie", red. R. Lis, Wydawnictwo Gaudium, Lublin; nr AZ-52-01/1-6.


 

PROGRAMY DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

Dotychczas zarejestrowano następujące programy do nauczania religii w szkołach specjalnych:

AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.

AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.

AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.

AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.

AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.

AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.

AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2016 r.

 AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r. 

Cytat dnia

Zauważyliście zapewne, jak Ojciec święty Franciszek wybrał właśnie Ją – Maryję - jako główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, nie być cool! (...) Ale przecież ani tego nie chcąc, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. (Z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Węgrzynowie, 17 lutego 2019)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x