KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ „BENEDICTUS” DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

3. KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ „BENEDICTUS” DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

Temat konkursu: „Bohaterowie biblijni w Księdze Sędziów i w Księdze Rut”.

 

Lektura:
1. Księga Sędziów i Księga Rut, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5.
2. Kurs Biblijny: zeszyt Kursu Biblijnego nr 22 (s. 19-25).
3. Kurs Biblijny: zeszyt Kursu Biblijnego nr 33 (s. 7-10).


- Na etapie szkolnym i parafialnym obowiązuje tylko Księga Sędziów, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5.
- Na etapie dekanalnym obowiązuje Księga Sędziów i Księga Rut, Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5.
- Na etapie diecezjalnym obowiązuje: Księga Sędziów i Księga Rut; Pismo Święte, Pallotinum 2003, wyd. 5; zeszyt Kursu Biblijnego nr 22 (s. 19-25) oraz zeszyt Kursu Biblijnego nr 33 (s. 7-10).

 

Terminarz Konkursu:
- etap szkolny do 6 lutego 2015 r. (dotyczy parafii, na terenie których jest kilka szkół)
- etap parafialny do 13 lutego 2015 r.
- etap dekanalny 4 marca 2015 r. (środa)

Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 22 maja 2015 r. (piątek) w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Zawidzu Kościelnym (ul. Mazowiecka 47 B, 09-226 Zawidz Kościelny).

Etap szkolny konkursu organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów gimnazjów. W skład Komisji powinno wejść co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel religii. Jeśli w parafii jest więcej szkół gimnazjalnych niż jedna, przeprowadzony zostaje etap parafialny, za który odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Etap dekanalny konkursu przeprowadza Komisja Dekanalna powołana przez Księdza Dziekana. Pytania na etap dekanalny przygotowuje Wydział Katechetyczny. Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego przechodzą dwaj uczniowie, którzy otrzymali najlepszy wynik na poszczególnych etapach konkursu.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela Sekretariat Wydziału Katechetycznego.

 e-mail: katecheza@plock.opoka.org.pl

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x