Konkurs dla katechetów: „Moje pomysły na pracę z uczniem zdolnym”

5. Konkurs dla katechetów: „Moje pomysły na pracę z uczniem zdolnym”

 

Regulamin:

1. Organizatorami Konkursu są: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

2. Konkurs przeznaczony jest dla katechetów wszystkich typów szkół oraz przedszkoli znajdujących się na terenie diecezji płockiej.

3. Celem Konkursu jest pogłębienie świadomości znaczenia pracy z uczniem zdolnym oraz gromadzenie doświadczeń takiej pracy, inspirowanie nauczycieli do kreatywności i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

4. Temat „Moje pomysły na pracę z uczniem zdolnym” należy zrealizować w dowolnej formie literackiej, w dowolnej technice plastycznej lub multimedialnej.

Praca ma być twórczym efektem refleksji nt. działań podejmowanych przez uczestnika Konkursu dla rozwoju ucznia zdolnego. W opisach należy zamieścić informacje dotyczące organizowanych konkursów, olimpiad, przedstawień, pracy różnymi metodami. Mogą to być scenariusze zajęć pozalekcyjnych (szkolnych lub pozaszkolnych) z religii oraz łączących zajęcia religii z innymi przedmiotami. Opisy warto zilustrować przykładowymi zdjęciami.

5. Przesłana praca nie powinna być wcześniej publikowana lub prezentowana.

6. Prace (z podaniem imienia i nazwiska, adresu szkoły oraz adresu zamieszkania) należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 20 kwietnia 2015 r. na adres: MSCDN Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Wyzwolenia 10a z dopiskiem „Moje pomysły na pracę z uczniem zdolnym”

7. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, wartość metodyczna zaprezentowanych pomysłów, oryginalny sposób zaprezentowania tematu Konkursu, ogólne wrażenia artystyczne, estetyka wykonania pracy, poprawność językowa.

8. Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być publicznie prezentowane lub publikowane.

9. Prace oceni komisja powołana przez organizatorów, złożona z osób nie biorących udziału w Konkursie pod kierownictwem dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku i dyrektora MSCDN Wydział w Ciechanowie. Termin dokonania oceny prac: do 25 maja 2015 r.

10. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody pocztą; wyniki będą opublikowane na stronie MSCDN Wydział w Ciechanowie i Wydziału Katechetycznego Kurii Płockiej. 

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x