Formularz konkursowy

Pieczątka

z adresem szkoły

 

 

FORMULARZ PROTOKOŁU KONKURSOWEGO

 

Komisja szkolna Konkursu ……………………………………………………………………………………. powołana

                                               (tytuł konkursu)

 

przez Dyrektora ……………………………….……………………………………………………………………………………

                                        (Imię i Nazwisko Dyrektora)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                (pełna nazwa i adres szkoły)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

w składzie:     

                                                                                 

  1.  …………………………………………………… (Przewodniczący)  ………………………………………………
  2.  ……………………………………………………                              …………………………………………………
  3. …………………………………………………….                              …………………………………………………

                                                                                                           (podpisy)

na posiedzeniu w dniu …………………… w …………………… dokonała wyboru i klasyfikacji następujących prac spośród ………… biorących udział w Konkursie:

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety)

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy, klasa, parafia szkoły, imię i nazwisko katechety).

 

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x