Patroni od szacunku

Płocka ekipa kanonistów wracających z konferencji naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, która w dn. 4-6 września 2023 r. odbyła się w Miejscu Piastowym, miejscowości stosunkowo niedaleko oddalonej od Markowej, jednogłośnie postanowiła odwiedzić miejsce męczeńskiej śmierci małżonków Wiktorii i Józefa Ulmów z dziećmi.

18

Bez większego trudu, malowniczymi choć wąskimi drogami, trafiliśmy do Markowej, niewielkiej wsi gminnej w województwie podkarpackim, powiecie łańcuckim. W pierwszej kolejności udaliśmy się na cmentarz. Nie dało się nie zauważyć, że na kilka dni przed z pewnością największym wydarzeniem w tej części kraju, wszystko było pięknie przygotowane na napływ dziesiątków tysięcy pielgrzymów beatyfikacyjnych.

Grób Ulmów skromny, obsadzony kwitnącymi kwiatami. Na płycie znicze, symbole narodowe i… poukładane małe kamyki. Był to z pewnością ślad tego, że grób męczenników nierzadko odwiedzają nasi starsi bracia w wierze. Na żydowskich kirkutach taka oznaka pamięci o zmarłych nikogo nie dziwi, tak jak analogicznie zresztą nikogo nie dziwią znicze na cmentarzach chrześcijańskich.

Podczas pobytu na markowskim cmentarzu spotkaliśmy starszego pana. Okazało się, że był to syn siostry zamęczonej przez Niemców w 1944 r. bł. Weroniki. Zapytany o przygotowania do beatyfikacji powiedział, że „wszystko jest już gotowe. Czekamy na licznych gości. Ja urodziłem się dwa lata po egzekucji. Weronika byłą moją ciocią. Moja mamusia niechętnie wracała do tych wydarzeń. To było dla niej zbyt trudne. Rzadko mówiła cokolwiek o tym, co się wtedy wydarzyło”.

Nie mogło również zabraknąć czasu na to, aby nie zobaczyć Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Okazuje się, że jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce, która zajmuje się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas zagłady. Wystawa główna pokazuje poznane i udokumentowane przypadki udzielania pomocy Żydom na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

Znaczącym elementem ekspozycji jest jej część poświęcone bohaterskiej rodzinie z Markowej. Znajdujemy w specjalnie przygotowanym segmencie pamiątki, które pozostały po Ulmach np.: ul pszczeli wykonany według projektu Józefa Ulmy, jego warsztat stolarski, meble, pokaźnych rozmiarów biblioteczkę z rodzinnym egzemplarzem Pisma Świętego z podkreślonym tytułem przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i dopiskiem „Tak”, oryginalne zdjęcia wykonane przez ojca rodziny.

Jak już wielokrotnie słyszeliśmy, nowi polscy błogosławieni są patronami: małżeństw, rodzin, obrony życia czy małżonków starających się o potomstwo. Biskup Mirosław Milewski w Bogurzynie mówił, że mogą być też patronami uchodźców i ofiar wojen.

Myślę jednak, że bł. Rodzina Ulmów może być nade wszystko patronem szacunku dla godności każdej osoby ludzkiej bez względu na jakiekolwiek inne kryterium (np. religię, wyznanie, światopogląd, a we wspólnocie wierzących również ze względu na przykład na inne postrzeganie Kościoła). Wydaje się, że orędownictwo rodziny z Markowej z Podkarpacia może mieć szczególne znaczenie w trwającym, często zbyt brutalnym, bo pozbawionym szacunku, dyskursie społeczno-politycznym, ale również w dialogu wewnątrz Kościoła.

Prośmy więc często naszych Patronów o więcej szacunku do siebie nawzajem, o ducha poszanowania, traktowania innych ze zrozumieniem i miłością, wreszcie o postawę włączającą, otwartą na przyjmowanie, a nie wykluczającą, dzielącą. Za Ich pośrednictwem prośmy również o siłę prowadzącą do wykorzeniania wszystkiego, co wiąże się z pogardą wobec inaczej myślących, a co za tym idzie o „poszerzane przestrzeni własnego namiotu”, również, a może przede wszystkim, w szeroko pojętych środowiskach kościelnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę