Papież Franciszek zatroskany o Amazonię

Pielgrzymka papieża do Peru to także pielgrzymka tysięcy wiernych do trzech miast, gdzie przygotowano spotkania z Ojcem Świętym. Do Puerto Maldonado zostali zaproszeni Indianie z amazońskich wikariatów Peru: San José del Amazonas, Iquitos, Yurimaguas, Jaen, Requena, Pucallpa, San Ramon. 80 tysięczna stolica regionu Madre de Dios (Matka Boga) przywitała nas bardzo ciepło i słonecznie. Z parafii Pebas poleciały cztery osoby, przedstawiciele Indian: Huitoto, Bora i Cocama.

Papiez peru.jpg

Pielgrzymka papieża do Peru to także pielgrzymka tysięcy wiernych do trzech miast, gdzie przygotowano spotkania z Ojcem Świętym. Do Puerto Maldonado zostali zaproszeni Indianie z amazońskich wikariatów Peru: San José del Amazonas, Iquitos, Yurimaguas, Jaen, Requena, Pucallpa, San Ramon. 80 tysięczna stolica regionu Madre de Dios (Matka Boga) przywitała nas bardzo ciepło i słonecznie. Z parafii Pebas poleciały cztery osoby, przedstawiciele Indian: Huitoto, Bora i Cocama.

Papież Franciszek kilka miesięcy temu zapowiedział na przyszły rok synod dla Amazonii. Zaprosił wiernych i pasterzy do poszukiwania nowych form wędrówki dla kościoła w Amazonii w świetle Ewangelii Jezusa. ¨O Kościół z obliczem Amazońskim¨ (Por una Iglesia con rostro Amazonico) to hasło przedsynodalnego spotkania zorganizowanego przez Panamazońską Sieć Kościołów (REPAM) w przeddzień przyjazdu papieża. Indianie Shipibo, Manchineris, Nahua, Ashaninka, Matsigenka, Yines, Kukamas, Achuar, Bora, Wampi, Shawi, Huitoto, Quichua i wielu innych plemion z Brazylii, i Boliwii pokonało wiele dróg, aby spotkać się i rozmawiać dla dobra Amazonii.

Jest pięknym doświadczeniem zobaczyć i usłyszeć setki osób pochodzących z najróżniejszych, i najdalszych zakątków dorzecza Amazonki zatroskanych o dobro zielonych płuc świata. Mało kto wie, że jedna na pięć szklanek wody, którą pijesz jest dzięki rzekom Amazonii, co piąty twój oddech  jest dzięki lasom Ameryki Południowej. Amazonia to miejsce, od którego zależy życie całej planety.

Indianie mają prawo tworzyć swoją historię, – mówił przewodniczący REPAM kard. Claudio Hummes z Brazylii – Kościół nie zrealizował swojej misji tutaj dopóki Indianie nie będą właścicielami swojej historii. Wikariaty i diecezje z obszaru Amazonii chcą maszerować razem w trosce i walce o dobro tego zakątka świata. Bogactwo języków i kultur, to multikulti inne niż w Europie. W tej różnorodności nadrzędna i łącząca wszystkich jest miłość do amazońskiej ziemi. W czasie przedsynodalnego spotkania wielu Indian zabierających głos mówiło, że terytorium jest ważniejsze niż życie. Bez ziemi nie ma życia, nie ma przyszłości dla ich ludów. Rdzenni mieszkańcy kontynentu oczekują pomocy w walce o ochronę swoich terytoriów: aby nie byli wyrzucani i przesiedlani, aby nie była niszczona przyroda, która ich żywi, leczy, ubiera i daje schronienie.

Prowadzący spotkanie jezuita zadawał reprezentantom Indian tylko jedno pytanie: O co chcą prosić papieża Franciszka? Ich odpowiedzi można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika: aby stał się głosem ludów Amazonii, aby zwrócił uwagę świata na niesprawiedliwości, które ich dotykają: utrata ziemi na rzecz przemysłu wydobywającego ropę naftową, złoto, miedź, gaz, drewno... Postępująca kultura jednorazowości (użyj i wyrzuć) zanieczyszcza i wyczerpuje naszą matkę ziemię. Nasz wspólny dom, o którym mówi papież Franciszek, jest nie tylko dla naszego pokolenia, ale także dla przyszłych. Zagrożeniem dla pierwotnych ludów jest nie tylko utrata ziemi, ale też utrata tożsamości. Dla Indian Amazonii nieznajomość języka praojców to zagłada dla ich kultury. Nieznajomość kultury swojej grupy etnicznej to nieuchronna śmierć dla Indian Amazonii.

W czwartek wieczorem w Puerto Maldonado miało miejsce czuwanie modlitewne i taneczne. Na ulicach miasta w barwnym korowodzie zaprezentowali się licznie przybyli Indianie andyjscy, głównie z regionu Cuzco. W tanecznej procesji na plac główny przyniesiono obrazy i figury z okolicznych sanktuariów.

20 stycznia był centralnym dniem dla mieszkańców i pielgrzymów przybyłych do Puerto Maldonado na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Indianie Bora, Huitoto, Cocama, Quechua, Ticuna i misjonarze z wikariatu San Jose del Amazonas i Iquitos skoro świt wyruszyli na spotkanie do Coloseum Madre de Dios. Maszerowaliśmy z hasłem ¨Jesucristo tiene hoy, rostro indígena¨ to znaczy: Dziś Jezus Chrystus ma oblicze Indianina. Tego dnia cały Kościół Powszechny z troską patrzył na twarze Indian i ich cierpienia.

Na początku spotkania Ojca Świętego pozdrowił David Martinez OP – biskup wikariatu Puerto Maldonado. Witając go powiedział: ¨Twoje spojrzenie czyste, kochające odkryło największe bogactwo Amazonii, nie są to minerały, drewno, ani ropa naftowa, ale jej mieszkańcy.¨ Biskup dominikanin zaznaczył, że ludzie tej ziemi doświadczają wielu cierpień i niesprawiedliwości, które narastają i zagrażają ich dalszej egzystencji. Po rzekach regionu Madre de Dios pływa 2 tyś. kopalń złota, które zanieczyszczają wody rtęcią. Przemysł wydobywczy w poszukiwaniu cennych minerałów przekopuje ziemię kilka  metrów w głąb, powodując nieodwracalne szkody dla środowiska. Ta ziemia Amazońska prosi o błogosławieństwo i szczególną pomoc.

Kolejne punkty spotkania z przedstawicielami Indian Amazonii obejmowały pokaz tańców i pieśni. Następnie odczytano kluczowe fragmenty encykliki ¨Laudato Si¨ w sześciu różnych językach. W języku Bora czytała prof. Levis, nauczycielka w dwujęzycznej szkole podstawowej dla dzieci Indian Bora. W jej przypadku spełniły się ewangeliczne słowa ¨ostatni będą pierwszymi¨ (Mt 20,16). Parafianka z Pebas propozycję pozdrowienia papieża w swym indiańskim języku otrzymała zaledwie pięć dni przed wyjazdem do Puerto Maldonado.

Pierwsze publiczne wystąpienie Franciszka na ziemi peruwiańskiej zostało skierowane do ubogich z Amazonii. Ojciec Święty zaznaczył na wstępie: ¨Chciałem tu przybyć, aby wraz z wami potwierdzić raz jeszcze stanowczą opcję na rzecz ochrony życia, ziemi i na rzecz obrony kultur¨.

W swoim wystąpieniu Franciszek wezwał do przełamania historycznego paradygmatu, w którym Amazonia jest traktowana przez rządzących państwami jako niewyczerpany magazyn, nie biorąc pod uwagę potrzeb i zdania jej mieszkańców. Nawiązując do ekologicznej encykliki ¨Laudato Si¨ wskazał na to, że Indianie są żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszystkim: troszczyć się o nasz wspólny dom. Obrona ziemi nie ma innego celu niż obrona życia. ¨Kościół nie jest obcy problemom i życiu Indian – mówił papież – nie chce być obcy ich sposobowi życiu i organizowania się. Trzeba, aby ludy pierwotne kształtowały kulturowo lokalne Kościoły amazońskie.¨ Zwracając się do prawie czterech tysięcy Indian z przeróżnych plemion zauważył, że ¨każda kultura i każda wizja wszechświata, która przyjmuje Ewangelię, wzbogaca Kościół wizją nowego aspektu oblicza Chrystusa.¨

Spotkanie z papieżem było dla przybyłych indian wyjątkowym doświadczeniem. Rdzenna ludność Amazonii jest głęboko wdzięczna Papieżowi za to, że spotkał się, wysłuchał i wlał nadzieję w ich serca. Wizyta Ojca Świętego na ziemi amazońskiej jest błogosławieństwem i umocnieniem dla wszystkich plemion tutaj mieszkających.

33 lata temu papież Jan Paweł II spotkał się z rdzennymi mieszkańcami Amazonii na lotnisku w Iquitos. W pamięci większości mieszkańców Loreto pozostały słowa: ¨Papa también es charapa¨ (Papież też jest żółwiem). Tak Peruwiańczycy nazywają powolnych i nieporadnych mieszkańców regionu Loreto.

Co zostanie w pamięci Indian ze spotkania z papieżem Franciszkiem?

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Udostępnij:
ks. mgr Paweł Sprusiński
Kapłan diecezji płockiej.  Od 2009 pracuje w Peru w Puszczy Amazońskiej. Proboszcz parafii Señor de los Milagros w Iquitos.

Zobacz także:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę