Urodziny bez Jubilata są do bani…

Życzę dobroci, zdrowia i szczęścia…

SONY DSC

Nie lubię, gdy ktoś mi życzy Wesołych Świąt! To taki osłuchany slogan, nic, albo niewiele w rzeczywistości znaczący. Kojarzy mi się z wesołkowatością. Jej synonimy  to: bezceremonialność, bezwstydność, dosadność, figlarność, filuteria, filuterność, frywolność, humor, humorystyczność, komiczność, kpiarstwo, niedelikatność, poufałość, prostactwo, psotliwość, rubaszność, sprośność, swoboda, śmieszność, wesołość, żartobliwość.

Lubię życzyć dobroci. Jej synonimy to: zacność, szlachetność, dobroduszność, łagodność, subtelność, delikatność, życzliwość, serdeczność, kordialność, ciepło, łaska, przyjaźń, braterstwo, sympatia, wzajemność, wspaniałomyślność, ideowość, altruizm, hojność, szczodrość.

Życzę też zdrowia. Jego synonimy to: prężność, gibkość, sprężystość, żywotność, dynamiczność, żywiołowość, witalność, wigor, ikra, energia, moc, siła, czad, werwa, zapał, duch, morale.

Szczęście także się przyda. Jego synonimy to: pomyślność, przychylność, dobrodziejstwo, łaska, błogość, zadowolenie, satysfakcja, ukontentowanie, dosyt, rozkosz, spełnienie, zaspokojenie, wesołość, promienność, uciecha, frajda, uśmiech, śmiech miłość – lubość, żarliwość, pasja, zapał, poryw.

Nie lubię tzw. „Opłatków resortowych i zakładowych” już w adwencie przeżywanych. Ludzie niewierzący, często plujący na Kościół i walczący z Nim, dzielą się opłatkiem, składają bożonarodzeniowe życzenia, a Boga nie uznają w swoim życiu. I bywa często tak, że po takich „opłatkach” do domów nie mogą trafić… Jakoś nie mogę zrozumieć Świętowania Bożego Narodzenia bez samego zainteresowanego – Boga! To nie jest logiczne, iż ateiści, którzy twierdzą, że nie ma Boga, otwarcie walczą z Nim. Dzielenie się opłatkiem, to bardzo intymna rzeczywistość. Tak jak w Nazarecie i w Betlejem. W ciszy, pokorze i bliskości przeżywana.

Życzę nam wszystkim w tym roku tego, co wyraża szopka w moim kościele. Symbole mówią same za siebie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Idź do spowiedzi. Przyjmij Jezusa w Komunii. Uwierz Ewangelii. Ona się sprawdza w życiu.

ps. Na Święta zaproś Jezusa. Urodziny bez Jubilata są do bani… Błogosławionych Świąt życzę! A także dobroci, zdrowia i szczęścia…

 


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę