Relikwie św. Kamila (Stocha) wieziemy…W poniedziałek rano zadzwonił telefon stacjonarny. Numer nie wyświetlił się. Podniosłem słuchawkę. Rozmowa została nagrana: Posłuchaj >>

Znalazłem w sieci sprawców tej rozmowy – żartu? Nie mam zamiaru reklamować tej stacji, bo sami redaktorzy już się odpowiednio „zaprezentowali”. To smutny żart, ale jak widać niektórym ludziom, w demokratycznym państwie, religijność mistrza olimpijskiego przeszkadza…

Liturgia czytań na zbliżającą się 7 niedzielę zwykłą zachęca,  abyśmy stawali się świętymi: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,1-2.17-18),  „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16-23), „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Mt 5,38-48).

Ciśnie się na klawiaturę pytanie co to znaczy być świętym dzisiaj? Odpowiedź daje nam Kamil Stoch, podwójny Mistrz Olimpijski i zarazem zwyczajny chłopak spod samiuśkich Tater:

Być świętym w tych zwariowanych czasach, to znaczy być normalnym i nie gwiazdorzyć: robić swoje i to, co nakazuje sumienie, mieć marzenia, spełniać je, nie wstydzić się swojego patriotyzmu i rodziny, swojej religii. Czymś normalnym zatem jest to, że wysportowany młody człowiek znajduje czas na niedzielną Eucharystię, że bierze do ręki Biblię i na tej Mszy czyta Słowo Boże.

Kamil swoim świadectwem po mistrzowsku przywrócił porządek normalności. Dlatego niektórym tak bardzo przeszkadzają normalne słowa, zachowanie i piękne gesty Skoczka i jego kolegów.  Stąd ci, którzy kochają nienormalność szukają sposobów, aby ośmieszyć to, co dobre, piękne, normalne czyli święte.

ps

Ciekawe, jak Pan Kamil skomentowałby te wieści, że został kanonizowany przez (…) ?


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę