Papieża przywiozłem…

SONY DSC
W prima aprilis, po skończonej Mszy św., podchodzi do mnie w zakrystii nasz parafialny stolarz Zbyszek i mówi: „Papieża przywiozłem…”. Stanąłem jak wryty i zapytałem: ale o co chodzi? Niedawno wieźli do parafii relikwie św. Kamila Stocha, a teraz wiozą samego papieża? Ale pierwszego kwietnia można się spodziewać psikusów i żartów. Nic z tego; Stolarz wnosi do zakrystii portret Ojca Świętego Jana Pawła II. Prosiłem kiedyś, aby zrobił ramy do obrazu. I przywiózł gotowy obraz w przeddzień rocznicy narodzin dla nieba naszego Papieża. Wybraliśmy miejsce na nowy obraz. W prezbiterium, nad kapliczką z relikwiami bł. Jana Pawła II. Pasuje idealnie, jakby tam był od lat…

Trwa piękna i mądra akcja „Kanonizacyjna iskra miłosierdzia”. Nasza diecezja już otrzymała tę iskrę. W niedzielę Palmową pojadą do Płocka po tę iskrę młodzi parafianie: Natalia, Monika, Sebastian, Kamil. Będziemy ją rozdawać każdej rodzinie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 27 kwietnia. Zachęcam do wpisania się do księgi postanowień, próśb i podziękowań do świętego Jana Pawła II.

Ps Na naszym obrazie Jan Paweł II przypomina trochę boksera; ręce gotowe do walki i obrony. Walki o dobro, a obrony przed złem. A wszystko dla Niego: dla Tego który na krzyżu uczy nas prawdziwej miłości. Nie oszustwa, wkręcania, manipulacji, egoizmu, realizacji własnych, podłych interesów.

Oto przesłanie i rachunek sumienia dla nas dzisiaj: Czy jestem mocny wiarą?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę