Pączek w służbie Ewangelizacji

O TŁUSTYM CZWARTKU

SONY DSC

Tłusty czwartek obchodzimy bardzo uroczyście. Media nas informują od kilku dni o tym święcie. Przeliczają kalorie. Ile można zjeść, a ile trzeba czasu biegać, aby spalić te kalorie. Obowiązkowo trzeba świętować ten czwartek tłusty. Ale gdy cofniemy się 10 dni do Święta Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 02 lutego (Matki Boskiej Gromnicznej), to nie zauważyłem, aby media politycznie poprawne coś wspomniały o tym pięknym święcie. Natomiast do uprzykrzenia 02 lutego mogliśmy usłyszeć, że to jest dzień świstaka: co roku 2 lutego świstak jest wyciągany ze swojej norki. Jeśli po wyjściu na powierzchnię zobaczy swój cień, to oznacza to, że zima potrwa jeszcze sześć tygodni. Jeśli nie, to wiosna jest tuż tuż. Przepowiednia ta sprawdza się w około 50% przypadków – czyli po polsku mówiąc: „na dwoje babka wróżyła”. To znak czasów. P0-ganieje nam kraj!

Postanowiłem więc wykorzystać dzisiejsze „tłuste pączkowanie” do ewangelizacji. Poprosiłem dobre kobiety (kucharki, woźne, matki) ze szkół w parafii i gminie, aby usmażyły pączki dla wszystkich obecnych w szkole. Wiedziałem, że to praca niełatwa – na tyle osób przygotować pączka albo dwa. Zgodziły się. Dzisiaj od wczesnego rana pachniała pączkami praca w szkolnych kuchniach. Obliczyłem, że usmażono ponad 650 pączków w 4 szkołach. Przy „dzieleniu się pączkiem” miałem okazję zapytać i coś powiedzieć młodym chrześcijanom. Zapytałem o dzisiejszy dzień. Wszyscy wiedzieli, że dzisiejszy czwartek jest „tłustym świętem”. Ale w większości nie wiedzieli skąd się wzięło i co zapowiada?

Obchodzącym „tłusty czwartek” życzyłem, aby wystarczyło kalorii na zbliżający się Wielki Post, który jest dla chrześcijan ważnym sprawdzianem: walką duchową. Życzę wygranych bitew i zwycięskiej wojny o wieczność…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę