Matce, która wszystko rozumie

Tobie powierzam mą drogę...

SONY DSCPielgrzymka_do_Obór_re_133

Zawsze pielgrzymowanie do Matki Boskiej Bolesnej w Oborach jest naznaczone czymś niesamowitym. Lubimy chodzić tam, do naszej Matki. W środę poszliśmy już tradycyjnie na pielgrzymkę z dziećmi. Nie jest to daleko, bo tylko 11 km, ale dla dzieci młodszych, to jednak solidny wysiłek. Było dużo modlitwy, śpiewu, konkursów, pytań. Dzieci najczęściej pytały o to, czy daleko jeszcze? Albo kiedy będzie odpoczynek? Ale dzielnie zmierzały do celu, ratując osłabione ciało kanapkami, napojami i słodyczami. Największą radość dzieciom sprawił pomnik św. Jana Pawła II. To taki pomnik – ławeczka przy świętym Papieżu. Można sobie posiedzieć przy Świętym, popatrzeć, porozmawiać, przytulić się, zdjęcie zrobić!

W kościele odbyła się Msza św. i wiele spowiedzi. A przed Mszą Ojciec Piotr pięknie i obrazowo przedstawił dzieciom klasztor Karmelitów, opowiedział o szkaplerzu i cudownej figurze Matki Boskiej Bolesnej (dzieciom trudno było zapamiętać słowa szkaplerz i pieta).

Idziemy w tym kierunku: od naszej Matki Boskiej Niepokalanej (w głównym ołtarzu w naszym kościele), do Maryi Bolesnej. To właściwy kierunek. Niesiemy wiele spraw ze sobą – jak to do Matki. W czasie tego wędrowania otrzymałem pomyślną wiadomość. Udało się załatwić ważną sprawę!

Natomiast po Mszy podchodzi do mnie Parafianin, ojciec małej pątniczki i ni stąd, ni zowąd pyta mnie o  muzyka Tomka Kamińskiego. Obydwaj panowie się znają. Dowiedział się, że rozmawiałam niedawno z artystą i planowaliśmy koncert.  Wiadomo, że można planować, ale jakby to górale powiedzieli: dutki trza mieć… Akcja działa się błyskawicznie, może 2-3 godziny. Otrzymałem wiadomość, że koncert Tomka Kamińskiego odbędzie się w kościele w Dulsku w dniu 25 maja o g. 11.30. Potwierdził to także sam muzyk na FB. Oczywiście, że poświęcimy go MATCE. Tej Niepokalanej i Bolesnej, oraz wszystkim Matkom w wigilię ich święta. I jak tu nie wierzyć w cuda…? Dziękuję Ci Matko!

Zapraszam na otwarty koncert o Matce i dla Matki, w wykonaniu znanego muzyka Tomka Kamińskiego z niedalekiego Kawęczyna: w niedzielę 25 maja o g. 11.30. Po koncercie będzie Msza św. Zapraszam szczególnie wszystkie mamusie. A mamusie niech zaproszą swoje dzieci i wnuki. Wspomnimy też nieżyjące matki. Niech dobry Pan poprowadzi je tam do swojej Matki. Ty tylko mnie poprowadź!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę